Câu hỏi thường gặp về mã giảm giá

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về mã giảm giá.

Tôi có thể chỉnh sửa cài đặt giảm giá không?

Bạn có thể chỉnh sửa toàn bộ giảm giá.

Khách hàng có thể sử dụng nhiều mã giảm giá cho một đơn hàng không?

Mã giảm giá không cộng dồn. Nếu bạn có ưu đãi giảm giá 10%, bạn sẽ không thể sử dụng phiếu giảm giá "miễn phí vận chuyển" nữa. Chỉ có thể áp dụng một ưu đãi giảm giá tại một thời điểm đối với một đơn hàng.

Tôi có thể giới hạn số lần sử dụng mã giảm giá không?

Bạn có thể giới hạn mã giảm giá xuống một lần trên mỗi khách hàng trong mục Usage limits (Giới hạn sử dụng) trên trang Add discount (Thêm giảm giá).

Ngày hết hạn hoạt động như nào đối với mã giảm giá?

Nếu bạn đặt ngày hết hạn cho ưu đãi giảm giá, ưu đãi giảm giá sẽ hết hạn vào 11:59:59 tối ngày hôm đó.

Tại sao khách hàng không thể nhìn thấy trường nhập mã giảm giá trong quá trình thanh toán?

Trường nhập mã giảm giá sẽ chỉ hiển thị trong quá trình thanh toán nếu bạn có mã giảm giá đang hoạt động mà khách hàng có thể sử dụng.

Tôi có thể gửi mã giảm giá cho nhóm khách hàng được lựa chọn không?

Có thể sử dụng nhóm khách hàng (được tạo bởi tìm kiếm đã lưu trên trang Khách hàng) để gửi mã giảm giá đến nhóm khách hàng được lựa chọn. Ví dụ: Nếu bạn muốn gửi mã giảm giá đến những khách hàng đã chi tiêu từ 2.000.000 đồng trở lên trong tháng vừa qua, bạn có thể áp dụng bộ lọc để tạo nhóm khách hàng này, xuất dữ liệu địa chỉ email, tạo mã đặc biệt và gửi riêng đến những khách hàng này.

Tôi có thể áp dụng ưu đãi giảm giá đối với bộ sưu tập sản phẩm không?

Bạn có thể áp dụng ưu đãi giảm giá bộ sưu tập theo hai cách: theo số tiền cố định áp dụng một lần trên mỗi đơn hàng cho mọi sản phẩm đủ điều kiện trong giỏ hàng, hoặc theo tỷ lệ phần trăm áp dụng cho toàn bộ bộ sưu tập. Chọn phương thức bạn muốn trong mục Applies to (Áp dụng cho) trên trang Add discount (Thêm giảm giá).

Tôi có thể giảm giá cho một mẫu mã sản phẩm riêng nằm trong bộ sưu tập không?

Bộ sưu tập không bao gồm mẫu mã sản phẩm riêng. Nếu bạn thêm mẫu mã sản phẩm vào bộ sưu tập được giảm giá, giảm giá bộ sưu tập sẽ áp dụng cho mọi phiên bản của sản phẩm.

Mã giảm giá cho sản phẩm cụ thể được áp dụng bao nhiêu lần đối với giỏ hàng thanh toán?

Mã giảm giá cho sản phẩm cụ thể sẽ áp dụng đối với toàn bộ số lượng sản phẩm khi khách hàng áp dụng mã giảm giá. Ví dụ: Nếu khách hàng thêm 10 sản phẩm giống nhau, mã cụ thể dành cho sản phẩm sẽ giảm giá tất cả 10 mặt hàng đó.

Tôi có thể áp dụng mã giảm giá đối với một mẫu mã sản phẩm cụ thể không?

Bạn có thể áp dụng mã giảm giá đối với mẫu mã sản phẩm cụ thể. Những mã này sẽ áp dụng cho toàn bộ số lượng mẫu mã được giảm giá trong giỏ hàng.

Tôi có thể áp dụng ưu đãi giảm giá khi mua thẻ quà tặng không?

Tùy từng trường hợp. Hầu hết ưu đãi giảm giá không thể áp dụng cho thẻ quà tặng. Trừ trường hợp ưu đãi giảm giá dành cho sản phẩm cụ thể, trong đó sản phẩm là thẻ quà tặng. Tìm hiểu cách thêm ưu đãi giảm giá cho sản phẩm thẻ quà tặng.

Tôi có thể tắt nhiều ưu đãi giảm giá cùng lúc không?

Bạn có thể thực hiện thao tác hàng loạt để tắt nhiều mã giảm giá cùng lúc.

Làm sao để tôi biết mã giảm giá nào được dùng nhiều nhất?

Bạn có thể sử dụng báo cáo Doanh số theo ưu đãi giảm giá để xem tần suất mã giảm giá được sử dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết về báo cáo, xem Doanh số theo ưu đãi giảm giá.

Điều gì xảy ra nếu khách hàng nhập mã giảm giá không hợp lệ?

Nếu khách hàng nhập mã giảm giá không tồn tại hoặc không hoạt động khi thanh toán, họ sẽ nhìn thấy thông báo lỗi sau: Unable to find a valid discount matching the code entered.

Nếu khách hàng nhập mã giảm giá tồn tại nhưng không áp dụng cho sản phẩm trong giỏ hàng khi thanh toán, họ sẽ nhìn thấy thông báo từ chối sau: Your cart does not meet the requirements for the _DISCOUNT NAME_ discount code.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí