Mua trên Google

Tính năng Mua trên Google cho phép khách hàng mua sản phẩm và thanh toán ngay trên Google.

Trước khi sử dụng tính năng Mua trên Google, bạn cần thiết lập kênh Google & YouTube trong trang quản trị Shopify và kích hoạt Shopify Payments trong cài đặt Thanh toán.

Khi giao dịch mua hàng được thực hiện bằng tính năng Mua trên Google, khoản thanh toán sẽ được xử lý bằng Shopify Payments và đơn hàng sẽ đồng bộ hóa trong mục Đơn hàng trên trang quản trị Shopify tròng vòng 30 phút. Bạn có thể quản lý đơn hàng, đơn hàng trả lại và các khoản thanh toán trên Mua trên Google trên trang quản trị Shopify. Để biết thêm thông tin về quá trình thực hiện đơn hàng trong trang quản trị Shopify, tham khảo Quản lý đơn hàng.

Yêu cầu về cửa hàng

Để sử dụng tính năng Mua trên Google, hãy đảm bảo cửa hàng trực tuyến đáp ứng các yêu cầu của Google Merchant Center:

 • Sử dụng Shopify Payments.
 • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tham gia kênh Google & YouTube.
 • Cửa hàng của bạn phải đặt tại Hoa Kỳ.
 • Cửa hàng phải thực hiện đơn hàng từ Hoa Kỳ lục địa. Khu vực này không bao gồm Alaska, Hawaii và các vùng lãnh thổ không thuộc tiểu bang như Puerto Rico và Guam.
 • Cửa hàng phải luôn hiển thị ít nhất một sản phẩm trên kênh bán hàng Google. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Hiển thị sản phẩm trên kênh Google & YouTube.
 • Phải đặt Thời gian trung chuyển cho tất cả sản phẩm và khu vực vận chuyển của bạn. Nếu bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba để quản lý vận chuyển, thời gian trung chuyển sẽ được tự động đặt thành 14 đến 21 ngày làm việc.
 • Không kích hoạt định giá kèm thuế trên cửa hàng.
 • Không kích hoạt ưu đãi giảm giá tự động cho sản phẩm bạn muốn bán bằng tính năng Mua trên Google.
 • Không áp dụng mã giảm giá cho sản phẩm bạn muốn bán bằng tính năng Mua trên Google.

Thiết lập Mua trên Google

Để biết đầy đủ hướng dẫn thiết lập, tham khảo Thiết lập Mua trên Google cho Youtube trên trang Hỗ trợ của Google Merchant Center.

Tiêu chuẩn nhà bán lẻ và xếp hạng người bán

Nếu muốn sử dụng tính năng Mua trên Google trên kênh Google & YouTube, cửa hàng Shopify của bạn cần duy trì tiêu chuẩn nhà bán lẻ tốt và đạt xếp hạng người bán cao trên Google.

Tham khảo Giới thiệu về Tiêu chuẩn nhà bán lẻ và Xếp hạng người bán trên trang Hỗ trợ của Google Merchant Center.

Thẻ điểm trải nghiệm mua sắm

Thẻ điểm trải nghiệm mua sắm là chương trình tặng thưởng cho các doanh nghiệp cung cấp trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Khi đáp ứng được một số tiêu chí nhất định về trải nghiệm khách hàng, bạn có thể nhận được:

 • Huy hiệu "Cửa hàng chất lượng hàng đầu" hiển thị trong hồ sơ đăng tải của bạn và có thể củng cố sự tự tin của khách hàng về việc mua hàng từ cửa hàng của bạn
 • Vị trí nổi bật trên tab Mua sắm

Tìm hiểu thêm về Thẻ điểm trải nghiệm mua sắmChương trình thẻ điểm trải nghiệm mua sắm trên trang Hỗ trợ của Google Merchant Center.

Quản lý ưu đãi giảm giá

Ưu đãi giảm giá được gọi là khuyến mãi trong Google Merchant Center.

Tìm hiểu thêm về tạo và quản lý khuyến mãi trên kênh bán hàng Google trong Google Merchant Center Trợ giúp.

Bạn có thể quản lý những ưu đãi giảm giá khả dụng cho kênh bán hàng Google trên trang quản trị Shopify.

Bạn cũng có thể quản lý khuyến mãi trong Google Merchant Center. Tìm hiểu cách chỉnh sửa khuyến mãi hoặc thay đổi trạng thái khuyến mãi trên trang Google Merchant Center Trợ giúp.

Quản lý quá trình thực hiện đơn hàng

Việc hủy thực hiện đơn hàng do khách hàng đặt bằng Mua trên Google có thể gây ra lỗi trong Google Merchant Center.

Để thay đổi thông tin vận chuyển của đơn hàng được đặt bằng tính năng Mua trên Google, bạn cần chỉnh sửa thông tin theo dõi trong đơn hàng.

Nếu cần hủy thực hiện đơn hàng do mặt hàng không chính xác, bạn nên hủy đơn hàng. Sau khi bạn hủy đơn hàng, hãy liên hệ với khách hàng và tạo đơn hàng nháp hoặc yêu cầu khách hàng đặt đơn hàng mới.

Tìm hiểu thêm về thực hiện đơn hàng.

Quản lý đơn hàng trả lại

Nếu khách hàng muốn trả lại mặt hàng đã mua bằng tính năng Mua trên Google, họ cần thực hiện theo quy trình trả hàng của Google. Google cho phép hai tùy chọn thời hạn trả hàng khác nhau: 30 ngày hoặc 1 năm. Tùy chọn áp dụng cho doanh nghiệp của bạn được xác định theo thời hạn trả hàng bạn chọn khi thiết lập. Nếu bạn đặt giá trị thời hạn trả hàng từ 30 ngày trở xuống, quy trình trả hàng của Google sẽ cho phép khách hàng trả hàng trong vòng 30 ngày. Nếu bạn đặt giá trị thời hạn trả hàng trên 30 ngày, khách hàng có thể trả hàng trong vòng một năm.

Sau khi khách hàng khởi tạo đơn hàng trả lại với Google, bạn sẽ nhận được email yêu cầu trả hàng. Sau khi nhận được yêu cầu trả hàng, bạn có thể trả lời trực tiếp qua email và cung cấp nhãn vận chuyển cho khách hàng. Trong trang quản trị Shopify, hãy hoàn tất đơn hàng trả lại, rồi chọn một trong các tùy chọn sau trong mục Chọn tùy chọn vận chuyển:

 • Để tạo nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại cho khách hàng, chọn Tạo nhãn đổi trả. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu địa điểm chính của bạn và địa chỉ giao hàng của khách hàng đều nằm ở Hoa Kỳ.
 • Nếu muốn tải lên nhãn vận chuyển đơn hàng trả lại hiện có cho khách hàng, chọn Tải lên nhãn đổi trả. Trên trang Thêm nhãn đổi trả, hãy tải lên tệp nhãn vận chuyển ở định dạng PDF hoặc JPEG. Bạn có thể nhập mã theo dõi và hãng vận chuyển nếu có những thông tin này.
 • Nếu muốn tạo đơn hàng trả lại mà không có thông tin vận chuyển đơn hàng trả lại, chọn Không vận chuyển đơn hàng trả lại.

Sau khi nhận được đơn hàng trả lại của khách hàng, bạn có thể hoàn tất đơn hàng trả lại và trả đơn hàng về kho trong trang quản trị Shopify. Kênh Google & YouTube sẽ được đồng bộ hóa khi bạn hoàn tất đơn hàng trả lại.

Hoàn tiền

Bạn chỉ có thể hoàn tiền toàn bộ cho đơn hàng được đặt bằng tính năng Mua trên Google. Google không hỗ trợ hoàn tiền một phần đối với đơn hàng được đặt bằng tính năng Mua trên Google.

Nếu bạn hoàn tiền mà không cần đơn hàng trả lại, hãy hoàn tiền cho đơn hàng trên trang quản trị Shopify. Kênh Google & YouTube sẽ được đồng bộ hóa khi bạn hoàn tất hoàn tiền.

Chương trình Google Guarantee của Google sẽ chi trả cho tất cả đơn hàng được đặt qua tính năng Mua trên Google. Nếu đơn hàng gặp các vấn đề bao gồm không đến nơi, không chính xác, đến nơi trong tình trạng không nguyên vẹn hoặc chưa được hoàn tiền sau khi trả lại hàng, Google sẽ hoàn tiền cho đơn hàng. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo phần Google Guarantee.

Thông tin khách hàng

Bạn có thể sử dụng thông tin khách hàng thu thập được từ giao dịch mua hàng bằng tính năng Mua trên Google chỉ được dùng cho mục đích truyền thông tiếp thị qua email và không được dùng cho các mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu.

Để biết thêm thông tin về thông tin cá nhân của người dùng, hãy tham khảo Điều khoản dành cho thương nhân sử dụng tính năng Mua trên Google.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí