Yêu cầu của kênh Google & YouTube

Để sử dụng kênh Google & YouTube, cửa hàng Shopify của bạn cần đáp ứng một số yêu cầu.

Yêu cầu của cửa hàng

Để sử dụng kênh Google & YouTube, bạn cần đảm bảo cửa hàng trực tuyến đáp ứng các yêu cầu của Google Merchant Center:

 • Bạn cần một cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu.
 • Bạn cần thêm một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hợp lệ trong trang quản trị Shopify.
 • Bạn cần thêm Chính sách hoàn tiền và Điều khoản dịch vụ cho cửa hàng trực tuyến. Tìm hiểu thêm về cách thêm chính sách cửa hàng vào Shopify. Các chính sách này phải có trong menu điều hướng tại chân trang. Nếu bạn chưa thêm chính sách cửa hàng vào menu điều hướng tại chân trang, nhấp vào Thêm chính sách hoàn tiền và điều khoản dịch vụ vào menu điều hướng tại chân trang trong danh sách kiểm tra thiết lập.
 • Bạn cần thêm thông tin liên hệ vào trang trong cửa hàng trực tuyến và để khách hàng thấy được thông tin này. Bạn cần cung cấp ít nhất một phương thức liên hệ như địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ gửi thư hoặc biểu mẫu liên hệ. Tìm hiểu thêm về cách thêm thông tin liên hệ.
 • Bạn cần vận chuyển đến một trong những quốc gia được hỗ trợ và bán bằng đơn vị tiền tệ phù hợp với quốc gia đó.

Tùy thuộc vào quốc gia bạn vận chuyển sản phẩm, có thể bạn cần thiết lập phí vận chuyển để đáp ứng yêu cầu của Google Merchant Center.

Trong quá trình thiết lập, bạn có thể xem danh sách kiểm tra các tác vụ cần hoàn tất để cửa hàng đáp ứng yêu cầu của Google Merchant Center. Bạn có thể nhấp vào liên kết bên cạnh yêu cầu để truy cập trang trong Shopify nhằm hoàn tất các tác vụ liên quan.

Thêm thông tin liên hệ

Google Merchant Center có hướng dẫn nghiêm ngặt về hiển thị thông tin liên hệ trên trang web hiển thị với khách hàng. Đảm bảo hiển thị ít nhất một trong các thông tin sau về doanh nghiệp của bạn cho khách hàng:

 • địa chỉ gửi thư
 • số điện thoại
 • địa chỉ email
 • biểu mẫu liên hệ

Nếu trên cửa hàng của bạn chưa có thông tin này và bạn không chắc nên hiển thị thông tin này ở đâu, hãy xem Trang để tìm hiểu cách thêm trang Giới thiệu vào cửa hàng.

Yêu cầu về tài khoản Google

Để thiết lập kênh Google & YouTube, bạn cần có tài khoản Google và tài khoản Google Merchant Center. Google Merchant Center là công cụ giúp tải dữ liệu về cửa hàng và sản phẩm lên Google, cũng như cung cấp cho các chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất của Google và các dịch vụ khác của Google. Tìm hiểu thêm về Google Merchant Center.

Nếu chưa có tài khoản Google, bạn có thể tạo khi thiết lập kênh Google & YouTube.

Tài khoản Google Merchant Center phải liên kết với miền đã xác minh nhưng chưa liên kết với tài khoản khác. Khi bạn kết nối tài khoản Google Merchant Center với kênh Google & YouTube, miền của cửa hàng Shopify sẽ tự động được xác nhận quyền sở hữu, trừ trường hợp miền đã liên kết với một tài khoản Google khác. Nếu miền của bạn liên kết với tài khoản Google Merchant Center khác, bạn có thể chuyển xác nhận quyền sở hữu miền đến tài khoản Google Merchant Center đã kết nối với Shopify.

Cân nhắc trước khi đồng bộ tài khoản Google Merchant Center hiện có với Shopify

Khi thiết lập kênh Google & YouTube và kết nối tài khoản Google Merchant Center hiện có, những thông tin sau sẽ đồng bộ từ cửa hàng Shopify sang Google:

 • miền của cửa hàng trực tuyến
 • thông tin sản phẩm cho sản phẩm có sẵn trên cửa hàng trực tuyến
 • các cài đặt cửa hàng Shopify liên quan như vận chuyển và thuế

Mọi thay đổi mà bạn thực hiện đối với cài đặt trong Google Merchant Center đều có thể ảnh hưởng đến khả năng đồng bộ tài khoản của kênh Google & YouTube và mọi chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất của Google mà bạn đang chạy.

Kênh Google & YouTube đồng bộ sản phẩm của bạn trong một bước riêng sau khi kết nối tài khoản Merchant Center. Nếu bạn đã thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm thì có thể ghi đè để tránh mâu thuẫn giữa cửa hàng Shopify và tài khoản Merchant Center. Để biết thêm thông tin về cách quản lý sản phẩm được đồng bộ, hãy tham khảo Đồng bộ sản phẩm.

Yêu cầu về vận chuyển

Tùy thuộc vào nơi bạn vận chuyển sản phẩm, bạn có thể cần thiết lập phí vận chuyển để đáp ứng yêu cầu của kênh Google & YouTube thì mới có thể dùng ứng dụng. Tìm hiểu thêm về cài đặt vận chuyển bắt buộc trong phần Trợ giúp của Google Merchant Center.

Kênh Google & YouTube hỗ trợ phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển đối với một số hãng vận chuyển và dịch vụ tại Úc, Đức và Hoa Kỳ. Xác nhận hãng vận chuyển và dịch vụ được Google hỗ trợ trong phần Trợ giúp của Google Merchant Center. Nếu sử dụng hãng vận chuyển không được hỗ trợ hoặc sống tại quốc gia hoặc khu vực khác, bạn cần sử dụng phí vận chuyển cố định tùy chỉnh.

Nếu quốc gia nhận hàng được Google hỗ trợ và bạn cần thêm phí vận chuyển cho kênh Google & YouTube, bạn có thể chọn tự động nhập cài đặt vận chuyển từ cửa hàng Shopify. Nếu không, bạn có thể thiết lập phí vận chuyển theo cách thủ công trong Google Merchant Center. Hãy lưu ý những điều sau trước khi nhập cài đặt vận chuyển của cửa hàng vào kênh Google & YouTube:

 • Bạn có thể nhập phí để chỉ vận chuyển sản phẩm đến quốc gia nhận hàng trên kênh Google & YouTube.
 • Bạn cần thiết lập khu vực vận chuyển trong hồ sơ vận chuyển chung của quốc gia mà bạn gửi sản phẩm.
 • Để đảm bảo các sản phẩm đăng tải có ngày giao hàng dự kiến chính xác, Google sẽ tính toán thời gian vận chuyển và thời gian xử lý cho phí vận chuyển dựa trên các tiêu chí sau:
  • Nếu cửa hàng của bạn có mức phí cố định tùy chỉnh theo thời gian trung chuyển, thời gian vận chuyển trong Google Merchant Center sẽ được tính dựa trên thời gian trung chuyển được đặt trong cài đặt Vận chuyển và giao hàng.
  • Nếu bạn không sử dụng mức cố định tùy chỉnh theo thời gian trung chuyển, thời gian vận chuyển sẽ được tính dựa trên thời gian vận chuyển thông thường trong vùng của bạn.
  • Theo mặc định, thời gian xử lý được tính dựa trên thời gian xử lý trung bình của thương nhân Shopify.

Tự động nhập cài đặt vận chuyển từ cửa hàng

Nếu bạn đã thiết lập khu vực vận chuyển cho quốc gia mà bạn gửi sản phẩm, bạn có thể tự động nhập cài đặt vận chuyển từ cửa hàng của mình.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Google.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tổng quan > Cài đặt.

 5. Trong mục Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, nhấp vào Chọn bên cạnh Cài đặt vận chuyển.

 6. Trong mục Định cấu hình cài đặt vận chuyển, chọn Tự động nhập cài đặt. Shopify kiểm tra xem có thể nhập cài đặt vận chuyển từ cửa hàng hay không:

  • Cài đặt vận chuyển của cửa hàng sẽ được nhập nếu đáp ứng các điều kiện.
  • Cài đặt vận chuyển của cửa hàng sẽ không được nhập nếu không đáp ứng các điều kiện và bạn phải thiết lập thủ phí vận chuyển theo cách thủ công trong Google Merchant Center.

Bất cứ khi nào bạn cập nhật cài đặt vận chuyển của cửa hàng, các thay đổi sẽ tự động được nhập lại vào Google Merchant Center.

Yêu cầu đối với sản phẩm

Google yêu cầu thông tin cụ thể về các sản phẩm trước khi bạn có thể đăng bán trên Google. Kênh Google & YouTube sẽ nhập dữ liệu về sản phẩm hiện có của bạn từ Shopify, nhưng bạn có thể cần bổ sung một số thông tin trước khi đồng bộ các sản phẩm với Google Merchant Center.

Hầu hết các sản phẩm chỉ cần thêm thông tin sau:

Google cũng có các yêu cầu cụ thể cho các danh mục sản phẩm sau:

 • Hàng may mặc và phụ kiện
 • Nội dung đa phương tiện
 • Sách

Các tùy chọn sản phẩm, kể cả các mẫu mã, đều phải bằng tiếng Anh thì mới có thể đồng bộ hóa với Google.

Danh mục sản phẩm của Google

Để đảm bảo sản phẩm của bạn được phân loại chính xác trên Google, bạn nên thêm Danh mục sản phẩm của Google vào sản phẩm. Nếu bạn không thêm danh mục sản phẩm thì Google sẽ tự động chỉ định danh mục cho sản phẩm nhưng có thể bạn sẽ gặp lỗi. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Hướng dẫn của Google về danh mục sản phẩm.

Mã nhận dạng sản phẩm duy nhất

Google yêu cầu bạn phải có số nhận dạng sản phẩm duy nhất cho từng sản phẩm. Các số nhận dạng này giúp Google khớp sản phẩm của bạn với các sản phẩm tương tự trên Google Mua sắm. Nếu các số nhận dạng này không chính xác thì Google sẽ không đăng sản phẩm của bạn và tài khoản của bạn có thể bị đình chỉ hoạt động. Tìm hiểu thêm về số nhận dạng sản phẩm duy nhất từ phần Trợ giúp của Google Merchant Center.

Nếu sản phẩm có GTIN (Global Trade Item Number nghĩa là Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu), bạn cần thêm số này rồi mới có thể đăng sản phẩm. Bạn có thể thêm số GTIN vào phần thông tin chi tiết của mẫu mã sản phẩm.

Đối với các sản phẩm không có GTIN, bạn cần thêm MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) và thương hiệu vào dữ liệu sản phẩm trong kênh Google & YouTube.

Yêu cầu cụ thể cho từng Danh mục sản phẩm của Google

Google có các yêu cầu cụ thể đối với sản phẩm nằm trong các Danh mục sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện, Nội dung đa phương tiện hoặc Sách của Google. Sau khi chọn danh mục cho mỗi sản phẩm trong kênh Google & YouTube, bạn cần thêm thông tin sản phẩm bổ sung này.

Yêu cầu đối với sản phẩm trong danh mục Hàng may mặc và phụ kiện

Các sản phẩm thuộc danh mục Hàng may mặc và phụ kiện có thể yêu cầu dữ liệu sản phẩm cụ thể trước khi đăng. Để xác định xem bạn có cần đưa vào dữ liệu sản phẩm hay không, vui lòng xem lại Hướng dẫn trợ giúp của Google Merchant Center để tìm hiểu các thông tin sau:

Yêu cầu đối với sản phẩm thuộc nội dung đa phương tiện

Các sản phẩm thuộc danh mục Âm nhạc, Phim hoặc Trò chơi điện tử phải có số nhận dạng sản phẩm duy nhất là UPC, EAN hoặc JAN. Tìm hiểu thêm số nhận dạng sản phẩm duy nhất của Google từ phần Trợ giúp của Google Merchant Center.

Yêu cầu đối với sản phẩm sách

Các sản phẩm trong danh mục Sách phải có số nhận dạng sản phẩm duy nhất là mã ISBN. Tìm hiểu thêm số nhận dạng sản phẩm duy nhất của Google từ phần Trợ giúp của Google Merchant Center.

Khi các sản phẩm Shopify xuất hiện trong quảng cáo trên Google, Google Merchant Center tự động chuyển đổi giá sản phẩm thành đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng. Khách hàng nhấp vào quảng cáo trên kênh Google được chuyển hướng đến một trang sản phẩm hiển thị đơn vị tiền tệ và giá phù hợp với quảng cáo. Tìm hiểu thêm về chuyển đổi đơn vị tiền tệ cho kênh Google & YouTube trong phần Trợ giúp của Google Merchant Center.

Thiết lập cài đặt vận chuyển theo cách thủ công trong Google Merchant Center

Nếu muốn thiết lập phí vận chuyển theo cách thủ công trong Google Merchant Center, bạn phải thiết lập cài đặt vận chuyển thành thủ công trong kênh bán hàng của Google.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Google.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Tổng quan > Cài đặt.

 5. Trong mục Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, nhấp vào Chọn bên cạnh Cài đặt vận chuyển.

 6. Trong mục Định cấu hình cài đặt vận chuyển, chọn Thiết lập cài đặt vận chuyển theo cách thủ công trong Google Merchant Center.

Sau khi thay đổi cài đặt vận chuyển trong kênh Google & YouTube, bạn có thể thiết lập phí vận chuyển theo cách thủ công trong Google Merchant Center. Nếu bạn muốn xóa ngày giao hàng dự kiến khỏi các sản phẩm đăng tải trên Google, hãy để trống trường Thời gian xử lý.

Nhận trợ giúp về các sản phẩm của Google

Liên hệ với Google để được trợ giúp về các chủ đề sau:

 • Tài khoản Google Merchant Center của bạn
 • Google Ads
 • Mua trên Google
 • Kho hàng tại địa phương của Google
 • Google Analytics
 • Các chủ đề khác về Google không được Shopify hỗ trợ

Bạn có thể liên hệ Với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp tải xuống kênh Google & YouTube hoặc thiết lập sản phẩm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí