YouTube Shopping

YouTube Shopping cho phép khách hàng mua sản phẩm ngay khi họ nhìn thấy sản phẩm. Bạn có thể chọn hiển thị sản phẩm nào cho khách hàng khi họ xem video của doanh nghiệp trên YouTube.

Bạn có thể quản lý đơn hàng, đơn hàng trả lại và các khoản thanh toán trên YouTube Shopping trong trang quản trị Shopify. Để biết thêm thông tin về YouTube Shopping, tham khảo Bắt đầu với YouTube Shopping trong phần Trợ giúp của YouTube.

Thiết lập YouTube Shopping

Để hiển thị sản phẩm bằng YouTube Shopping, bạn cần thiết lập YouTube Shopping trên kênh Google & YouTube. Sau khi bạn thiết lập YouTube Shopping, khách hàng có thể mua sản phẩm khi họ xem video YouTube của bạn.

Yêu cầu

Để sử dụng YouTube Shopping, bạn cần đảm bảo đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Địa chỉ email tài khoản kênh YouTube của bạn phải có quyền truy cập vào kênh YouTube của chủ sở hữu/người quản lý.
 • Địa chỉ email tài khoản kênh YouTube phải khớp với tài khoản nhân viên có toàn quyền trong trang quản trị Shopify.
 • Kênh YouTube của bạn phải có tối thiểu 1000 người đăng ký.
 • Kênh YouTube của bạn phải được phê duyệt để kiếm tiền.
 • Bạn phải ở quốc gia nơi Chương trình đối tác của Youtube hoạt động.
 • Nếu kênh YouTube của bạn là kênh âm nhạc, kênh này phải được đánh dấu là Kênh chính thức của nghệ sĩ.
 • Kênh YouTube của bạn không được đánh dấu là Dành cho trẻ em hoặc không có số lượng đáng kể video được đánh dấu là Dành cho trẻ em.
 • Kênh YouTube của bạn không được có số lượng đáng kể video vi phạm chính sách kiếm tiền.
 • Kênh YouTube của bạn không được có bất kỳ hành vi tấn công nào vi phạm Nguyên tắc cộng đồng về phát ngôn thù ghét của YouTube.

Thêm YouTube Shopping vào kênh Google & YouTube

Để có thể sử dụng YouTube Shopping, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập kênh Google & YouTube trên trang quản trị Shopify.

Nếu muốn cung cấp cho khách hàng tùy chọn thanh toán trực tiếp trên YouTube thì bạn cần kích hoạt Shopify Payments. Nếu bạn không có Shopify Payments, khách hàng sẽ thanh toán trong cửa hàng trực tuyến của bạn.

Nếu bạn đủ điều kiện sử dụng YouTube Shopping, bạn có thể thiết lập YouTube Shopping trên kênh Google & YouTube.

Bạn phải đảm bảo rằng địa chỉ email tài khoản kênh YouTube phải khớp với địa chỉ email bạn sử dụng cho kênh Google & YouTube. Nếu không sử dụng cùng địa chỉ email, bạn phải thêm địa chỉ email dùng cho tài khoản Shopify vào tài khoản YouTube để làm người quản lý kênh YouTube. Tham khảo Thêm hoặc xóa quyền truy cập vào kênh YouTube trên trang Trợ giúp của Youtube.

Bước 1: Kết nối cửa hàng Shopify với YouTube

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Nhấp vào Kiếm tiền> Mua sắm.
 3. Trong mục Thêm sản phẩm từ cửa hàng, nhấp vào Kết nối cửa hàng.
 4. Chọn Shopify, rồi nhấp vào Tiếp tục.
 5. Trên trang mới tải, nhấp vào CHUYỂN ĐẾN SHOPIFY.

Bước 2: Thiết lập YouTube Shopping

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Google.
 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.
 4. Trong mục Tài khoản Google, đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc xác minh rằng bạn đã kết nối đúng tài khoản Google.
 5. Trong mục Tài khoản Google Merchant Center, chọn hoặc xác minh rằng bạn đã kết nối đúng tài khoản Google Merchant Center.
 6. Trong mục YouTube Shopping, nhấp vào Bắt đầu.
 7. Xác nhận rằng cửa hàng và kênh YouTube của bạn đáp ứng tất cả yêu cầu để sử dụng YouTube Shopping.
 8. Trong menu thả xuống, chọn kênh YouTube của bạn.
 9. Xác nhận cài đặt Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.
 10. Đọc kỹ và đồng ý với các điều khoản của YouTube Shopping.
 11. Nhấp vào Complete setup (Hoàn tất thiết lập).

Khi thiết lập xong YouTube Shopping, kênh YouTube của bạn sẽ hiển thị trên trang Tổng quanCài đặt của kênh Google & YouTube.

Sản phẩm của bạn có thể hiển thị trên trang xem và phát trực tiếp của video. Để biết thêm thông tin về cách tổ chức Youtube Shopping trên kênh YouTube, tham khảo trang Trợ giúp của Youtube.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí