Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất của Google

Chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất của Google giúp bạn quảng bá sản phẩm và tăng lưu lượng truy cập nhờ quảng cáo có trả phí.

Bạn có thể tạo chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất mới trong Google Merchant Center. Bạn có thể truy cập Google Merchant Center từ kênh Google & YouTube trong trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về yêu cầu và thiết lập của kênh Google & YouTube.

Thiết lập chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất

Để biết đầy đủ hướng dẫn thiết lập, tham khảo Tạo chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất trên Shopify trên trang Hỗ trợ của Google Merchant Center.

Tìm hiểu thêm về Quảng cáo mua sắm và Tối đa hóa hiệu suất.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí