TikTok Shop

TikTok là một nền tảng truyền thông xã hội chuyên về chia sẻ video. Bạn có thể sử dụng TikTok Shop để đồng bộ sản phẩm với TikTok, qua đó bạn có thể bán hàng trực tiếp trên TikTok. Khách hàng có thể mua sản phẩm trên Tiktok và bạn sẽ thực hiện đơn hàng trên trang quản trị Shopify.

Bạn có thể bán sản phẩm bằng những cách sau qua Tiktok Shop:

  • Mua sắm TRỰC TIẾP - Khi bạn PHÁT TRỰC TIẾP trên TikTok, người xem có thể duyệt xem và mua sản phẩm ngay trên buổi PHÁT TRỰC TIẾP của bạn.
  • Video in-feed có thể mua sắm - Bạn có thể tạo video in-feed có thể mua sắm khi đăng video lên TikTok và người xem có thể mua trực tiếp từ video của bạn.
  • Trưng bày sản phẩm - Bạn có thể liệt kê sản phẩm trên hồ sơ TikTok và khách hàng có thể mua trực tiếp trên hồ sơ TikTok của bạn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí