Quản lý tình trạng còn hàng của sản phẩm

Sau khi thiết lập TikTok Shop, bạn có thể đồng bộ sản phẩm vào kênh bán hàng để hiển thị và bán sản phẩm trên hồ sơ TikTok. Bạn có thể chọn sản phẩm bạn muốn hiển thị để bán trên kênh trong trang Sản phẩm.

Quản lý trạng thái hiển thị của sản phẩm

Sản phẩm tự động đồng bộ với TikTok Shop.

Để quản lý tình trạng còn hàng của sản phẩm cho TikTok Shop, tham khảo Thêm và loại bỏ sản phẩm khỏi kênh bán hàng.

Trạng thái sản phẩm

Mục Trạng thái sản phẩm của trang Tổng quan hiển thị trạng thái của sản phẩm có trên TikTok Shop và chỉ báo lỗi nếu xảy ra lỗi. Để biết thêm thông tin về trạng thái sản phẩm trên TikTok Shop, tham khảo Quản lý danh mục sản phẩm trong TikTok Shop Academy.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí