Quản lý đơn hàng TikTok Shop

Khi khách hàng mua hàng qua TikTok Shop, đơn hàng sẽ hiển thị trên trang Đơn hàng trong Shopify. Thông tin bổ sung về đơn hàng được đặt trên TikTok Shop có trên trang chi tiết đơn hàng. Thông tin này bao gồm ID đơn hàng TikTok, số tiền thanh toán, thuế ước tính và thông tin chi tiết về khách hàng.

Khi có đơn hàng được đặt, TikTok sẽ đồng bộ với Shopify để kiểm tra hàng trong kho của sản phẩm. Nếu bạn có sẵn hàng trong kho, đơn hàng sẽ được tạo trên trang quản trị Shopify. Nếu không có sẵn hàng trong kho, hệ thống sẽ không tạo đơn hàng.

Thực hiện đơn hàng

Đơn hàng được đặt qua TikTok Shop sẽ được thực hiện trên trang Đơn hàng của trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về thực hiện đơn hàng.

Hoàn tiền cho đơn hàng

Nếu cần hoàn tiền đơn hàng cho khách hàng, bạn phải hoàn tất quy trình hoàn tiền trong Trung tâm người bán của TikTok. Để biết thêm thông tin, tham khảo Vận hành TikTok Shop trong TikTok Shop Academy.

Trả lại đơn hàng

Nếu khách hàng trả lại đơn hàng, bạn cần hoàn tất quá trình trả hàng trong Trung tâm người bán của TikTok. Để biết thêm thông tin, tham khảo Vận hành TikTok Shop trong TikTok Shop Academy.

Hủy đơn hàng

Nếu cần hủy đơn hàng, bạn phải hủy đơn hàng trong Trung tâm người bán của TikTok. Để biết thêm thông tin, tham khảo Vận hành TikTok Shop trong TikTok Shop Academy.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí