การจัดการการสั่งซื้อจาก TikTok Shop

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่าน TikTok Shop ระบบจะแสดงคำสั่งซื้อบนหน้าคำสั่งซื้อใน Shopify ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการบน TikTok Shop จะอยู่ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ โดยข้อมูลนี้จะประกอบด้วย ID คำสั่งซื้อของ TikTok, จำนวนเงินที่ชำระ, ภาษีโดยประมาณ และรายละเอียดลูกค้า

เมื่อมีการสั่งซื้อ TikTok จะซิงค์กับ Shopify เพื่อตรวจสอบสินค้าคงคลัง หากคุณมีสินค้าคงคลังพร้อมจำหน่าย ระบบจะสร้างคำสั่งซื้อในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ แต่หากสินค้าคงคลังไม่พร้อมจำหน่าย ระบบจะไม่สร้างคำสั่งซื้อดังกล่าวขึ้น

การจัดการคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน TikTok Shop จะได้รับการจัดการในหน้าคำสั่งซื้อของส่วน Shopify admin ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคำสั่งซื้อ

การคืนเงินคำสั่งซื้อ

หากคุณจำเป็นต้องคืนเงินคำสั่งซื้อให้ลูกค้า คุณจะต้องดำเนินการคืนเงินใน TikTok Seller Center ให้เสร็จสิ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การดำเนินการ TikTok Shop ใน TikTok Shop Academy

การคืนสินค้าในคำสั่งซื้อ

หากลูกค้าขอคืนสินค้าในคำสั่งซื้อ คุณจะต้องดำเนินการคืนสินค้าใน TikTok Seller Center ให้เสร็จสิ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การดำเนินการ TikTok Shop ใน TikTok Shop Academy

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากคุณต้องยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณจะต้องยกเลิกคำสั่งซื้อใน TikTok Seller Center ให้เสร็จสิ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การดำเนินการ TikTok Shop ใน TikTok Shop Academy

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี