การตั้งค่า TikTok Shop

ข้อกำหนด

หากต้องการใช้ TikTok Shop ร้านค้าของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

ตั้งค่าการตั้งค่าร้านค้า TikTok Shop

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการใช้งาน TikTok Shop คุณจะสามารถติดตั้งช่องทางการขาย TikTok และตั้งค่า TikTok Shop ในส่วนผู้ดูแล Shopify ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย
 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shopify App Store
 3. หากเกี่ยวข้อง ให้เข้าสู่ระบบเพื่อไปยัง Shopify App Store ต่อไป
 4. จาก Shopify App Store ให้ค้นหา TikTok เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทางการขาย
 5. คลิกเพิ่มช่องทาง
 6. ในหน้าตั้งค่า TikTok Shop ให้คลิก “เชื่อมต่อ” ในส่วน TikTok Shop
 7. ในกล่องโต้ตอบลงทะเบียน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณมีบัญชี TikTok for Business อยู่แล้ว ให้คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ
  • หากต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ขายบน TikTok ให้กรอกข้อมูลในช่องหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก “ลงทะเบียนเป็นผู้ขาย
 8. ในกล่องโต้ตอบ “เชื่อมต่อกับ Shopify หรือไม่” ให้ตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้บริการสำหรับผู้ขายของ TikTok Shop จากนั้นคลิก “เชื่อมต่อ

 9. ในส่วนข้อมูลร้านค้า ให้คลิก “ยืนยัน” เพื่อยืนยันข้อมูลร้านค้าของคุณ

 10. ในกล่องโต้ตอบ “อัปโหลดเอกสาร” ให้กรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นต้องระบุให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก “ถัดไป

 11. คลิกเสร็จสิ้นการตั้งค่า

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า TikTok Shop โปรดดูที่ TikTok สำหรับ Shopify - คู่มือผู้ใช้ใน TikTok Shop Academy

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี