การรับการชำระเงินของคำสั่งซื้อจาก TikTok Shop

การชำระเงินใน TikTok Shop ที่สนับสนุนโดย TikTok หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อผ่าน TikTok Shop แล้ว ทาง TikTok จะประมวลผลการชำระเงิน และระบบจะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่คุณเชื่อมต่อกับ TikTok

รับการชำระเงิน

หากต้องการรับการชำระเงินจาก TikTok Shop คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อบัญชีธนาคารใน TikTok Seller Center หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีการเปลี่ยนข้อมูลบัญชีการชำระเงินของฉัน ใน TikTok Shop Academy

ระยะเวลาระหว่างวันที่จัดเก็บการชำระเงินของลูกค้าผ่าน TikTok Shop และวันที่ยอดการชำระดังกล่าวโอนไปยังบัญชีธนาคารของคุณเรียกว่ารอบระยะเวลาการชำระเงิน คุณสามารถตรวจสอบกระบวนการการชำระเงินของคำสั่งซื้อได้ในส่วนการเงินของ TikTok Seller Center หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎของรอบระยะเวลาการชำระเงินและเมื่อใดที่คุณจะได้รับการชำระเงินจากคำสั่งซื้อใน TikTok Shop โปรดดูที่แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ใน TikTok Shop Academy:

หากลูกค้าส่งคำขอการคืนเงิน การคืนสินค้า หรือการยกเลิกคำสั่งซื้อ ให้ดำเนินการผ่าน TikTok Seller Center ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่าน TikTok Shop

ค่าธรรมเนียมการแนะนำ

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2023 เป็นต้นไป TikTok Shop จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมผู้ขาย โปรดดูที่ค่าธรรมเนียมการแนะนำ TikTok Shop สำหรับผู้ขาย ใน TikTok Shop Academy

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี