Få betalt för ordrar från TikTok Shop

Kassan för TikTok Shop drivs av TikTok. När en kund lägger en order via TikTok Shop behandlas betalningen av TikTok och pengarna överförs till det bankkonto som du har anslutit till TikTok.

På den här sidan

Få betalt

För att få utbetalningar från TikTok Shop måste du ansluta ett bankkonto i ditt TikTok Seller Center. Om du vill veta mer, se Hur ändrar jag min betalningskontoinformation? på TikTok Shop Academy.

Tidsintervallet mellan det datum då en kunds betalning tas emot via TikTok Shop och det datum då din utbetalning skickas till ditt bankkonto kallas för Betalningsperioden. Du kan granska betalningsprocessen för dina ordrar i avsnittet Finans i ditt TikTok Seller Center. Om du vill veta mer om regler för betalningsperiod och när du får betalt för dina TikTok Shop-ordrar, se följande resurser på TikTok Shop Academy:

Om en kund begär återbetalning, retur eller annullering av en order behandlas den via TikTok Seller Center. Läs mer om ordrar som lagts via TikTok Shop.

Hänvisningsavgifter

Från och med den 16 april 2024 tar TikTok Shop ut en avgift för alla kvalificerade transaktioner. Se TikTok Shop-hänvisningsavgifter för säljare på TikTok Shop Academy om du vill veta mer om säljaravgifter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis