Thiết lập TikTok Shop

Yêu cầu

Để sử dụng TikTok Shop, cửa hàng của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Thiết lập TikTok Shop

Nếu đáp ứng được các yêu cầu để sử dụng TikTok Shop, bạn có thể cài đặt kênh bán hàng TikTok và thiết lập TikTok Shop trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Trên trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify App Store.
 3. Nếu có thể, hãy đăng nhập để tiếp tục vào Shopify App Store.
 4. Trong Shopify App Store, tìm TikTok để tìm hiểu thêm về kênh bán hàng này.
 5. Nhấp vào Add channel (Thêm kênh).
 6. Trên trang Thiết lập TikTok Shop, trong mục TikTok Shop, nhấp vào Kết nối.
 7. Trong hộp thoại Đăng ký, thực hiện một trong hai việc sau:

  • Nếu bạn đã có tài khoản TikTok dành cho doanh nghiệp, nhấp vào Đăng nhập.
  • Để đăng ký với tư cách là thương nhân trên TikTok, điền vào các trường Số điện thoại, EmailMật khẩu, sau đó nhấp vào Đăng ký với tư cách thương nhân.
 8. Trong hộp thoại Kết nối với Shopify, xem kỹ Điều khoản dịch vụ dành cho thương nhân TikTok Shop rồi nhấp vào Kết nối.

 9. Trong mục Thông tin cửa hàng, nhấp vào Xác minh để xác minh thông tin cửa hàng.

 10. Trong hộp thoại Tải lên tài liệu, hoàn thiện các trường bắt buộc, sau đó nhấp vào Tiếp.

 11. Nhấp vào Finish setup (Hoàn tất thiết lập).

Để biết thêm thông tin về việc thiết lập TikTok Shop, tham khảo TikTok dành cho Shopify - Hướng dẫn cho người dùng trong TikTok Shop Academy.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí