Linkpop

Linkpop tạo trang đích trực tuyến cho doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh trang đích này bằng liên kết sản phẩm có tính năng mua sắm và liên kết đến tất cả nội dung trực tuyến của mình. Các doanh nghiệp có thể sử dụng Linkpop như một cách hoàn thiện sự hiện diện trực tuyến của họ. Ví dụ: Doanh nghiệp nhỏ sử dụng Linkpop làm danh thiếp trực tuyến hoặc người có ảnh hưởng trên phương tiện truyền thông xã hội sử dụng Linkpop để chọn lọc và nêu bật nội dung trực tuyến cụ thể.

Ví dụ về trang đích của linkpop, hiển thị tiểu sử ngắn gọn, liên kết đến tài khoản truyền thông xã hội và một số liên kết đến trang web có liên quan đến Linkpop và Shopify.

Linkpop là công cụ có sẵn miễn phí để tạo trang đích có tính năng mua sắm cho phép truy cập qua các ứng dụng truyền thông xã hội. Khách hàng có thể sử dụng Linkpop để xem các hồ sơ khác trên phương tiện truyền thông xã hội, truy cập liên kết mà bạn muốn chia sẻ và mua sản phẩm bằng liên kết có tính năng mua sắm.

Linkpop cho phép bạn tạo trang đích hiển thị liên kết đến các trang truyền thông xã hội khác, cửa hàng trực tuyến, tài liệu trên trang web và liên kết phương tiện như video hoặc danh sách phát nhạc.

Bán hàng trên Linkpop

Bạn có thể sử dụng kênh bán hàng Linkpop để bán sản phẩm. Linkpop cho phép bạn tạo liên kết có tính năng mua sắm mà khách hàng có thể sử dụng để mua sản phẩm mà không cần rời khỏi trang đích bạn tạo.

Để bán hàng trên Linkpop, bạn cần kết nối Linkpop với trang quản trị Shopify. Sau khi kết nối kênh bán hàng này với trang quản trị Shopify, bạn có thể tạo liên kết có tính năng mua sắm để thêm vào trang đích Linkpop.

Để biết thêm thông tin về Liên kết có tính năng mua sắm, hãy tham khảo mục Tạo liên kết có tính năng mua sắm.

Ví dụ về cách sử dụng Linkpop

Bạn có thể sử dụng Linkpop cho các mục đích khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và tính chất của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có nhiều nội dung trực tuyến, bạn có thể sử dụng Linkpop để chia sẻ tất cả nội dung này với khách hàng qua một liên kết duy nhất. Đối với doanh nghiệp mới bắt đầu có sự hiện diện trực tuyến, bạn có thể sử dụng Linkpop để nêu bật tài khoản hoặc trang web truyền thông xã hội mới cùng với một số sản phẩm.

Hãy xem lại các ví dụ dưới đây để tìm hiểu xem doanh nghiệp của bạn có thể sử dụng Linkpop như thế nào.

Tăng cường sự hiện diện trực tuyến

Nếu lượng người theo dõi bạn trên phương tiện truyền thông xã hội không ngừng tăng lên, bạn có thể sử dụng Linkpop để nâng cao trải nghiệm của người theo dõi. Bạn có thể tạo liên kết có tính năng mua sắm để người theo dõi có thể mua sản phẩm trực tiếp trên trang Linkpop của bạn, cũng như cung cấp các liên kết quan trọng khác cho doanh nghiệp của mình.

Ví dụ: Angie đã kinh doanh quần áo thành công trong 3 năm qua. Để quảng cáo thiết kế và sản phẩm, Angie đã đăng video về quy trình thiết kế của doanh nghiệp trên TikTok. 3 video mới nhất mà Angie đăng tải đã được lan truyền nhanh chóng và tài khoản TikTok đã có thêm hàng nghìn người theo dõi mới. Angie muốn chuyển đổi những người theo dõi mới này thành khách hàng.

Angie tạo một trang Linkpop để thêm liên kết đến cửa hàng trực tuyến, cũng như liên kết đến tài khoản Twitter và tài khoản Instagram của doanh nghiệp. Angie quyết định tạo một liên kết có tính năng mua sắm cho sản phẩm sẽ được giới thiệu trong video TikTok tiếp theo. Nhờ đó, những người theo dõi trên TikTok có thể nhanh chóng mua sản phẩm trên Linkpop trước khi quay lại TikTok.

Sau khi tạo trang Linkpop, Angie dán liên kết vào phần tiểu sử trong trang cá nhân của doanh nghiệp trên TikTok, Instagram và Twitter.

Tạo sự hiện diện trực tuyến

Nếu không có hoặc mới bắt đầu có sự hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể sử dụng Linkpop để duy trì kết nối với khách hàng.

Ví dụ: Ahmed đã là chủ doanh nghiệp trong 25 năm. Doanh nghiệp của anh vẫn thành công vì có sự tham gia của cộng đồng. Do đó, Ahmed chưa bao giờ có nhu cầu tạo sự hiện diện trực tuyến trên phương tiện truyền thông xã hội cho doanh nghiệp của mình. Ahmed muốn sử dụng Linkpop làm danh thiếp ảo, nhưng không có trang cá nhân trên phương tiện truyền thông xã hội để thêm vào. Ahmed chọn thêm liên kết Linkpop mới vào chữ ký email của mình để tạo điểm truy cập khác đến tài nguyên cũng như sự kiện liên quan đến doanh nghiệp và cộng đồng mà anh muốn chia sẻ với cộng đồng.

Hiện tại, Ahmed đã tạo trang Linkpop và bắt đầu cảm thấy tò mò về việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để giúp doanh nghiệp phát triển. Ahmed quyết định thành lập một tài khoản Instagram cho doanh nghiệp của mình.

Khi đang tạo trang cá nhân trên Instagram, Ahmed quyết định thêm cả liên kết Linkpop vào phần tiểu sử nhằm đảm bảo người theo dõi mới có thể truy cập vào doanh nghiệp của mình khi tìm thấy nội dung trên Instagram.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí