Quản lý cài đặt Linkpop

Linkpop cho phép bạn tạo trang đích có thể sử dụng để kết nối khách hàng với tài khoản Shopify, tài khoản truyền thông xã hội và các phương tiện trực tuyến khác. Bạn có thể tạo liên kết có tính năng mua sắm cho trang đích Linkpop để khách hàng mua sản phẩm trực tiếp trên trang đích.

Những lưu ý quan trọng

 • Bạn có thể tạo nhiều trang đích Linkpop liên kết với một địa chỉ email.
 • Khi bạn tạo trang đích Linkpop, hãy đảm bảo trang đích này khớp với email của chủ sở hữu tài khoản Shopify.
 • Không thể chỉnh sửa URL trang đích Linkpop sau khi đã tạo.
 • URL trang đích Linkpop của bạn là URL vĩnh viễn. Nếu xóa trang đích Linkpop, bạn sẽ không thể tạo lại trang khác bằng URL đó.

Tạo trang đích Linkpop

Bạn có thể tạo trang đích Linkpop trên Linkpop.com. Bạn có thể sử dụng trang đích Linkpop trong mục tiểu sử trên phương tiện truyền thông xã hội và chỉnh sửa bất kỳ lúc nào trong trang quản trị Linkpop.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang Linkpop, nhấp vào Nhận URL.
 2. Đăng nhập hoặc tạo tài khoản Shopify:

  • Nếu bạn có tài khoản Shopify, hãy nhấp vào Đăng nhập và hoàn tất quá trình đăng nhập.
  • Nếu bạn không có tài khoản Shopify, hãy đăng ký bằng email hoặc sử dụng tài khoản mạng xã hội của bạn để hoàn tất quá trình đăng ký.
 3. Để tạo trang đích, hãy nhấp vào Tạo trang.

 4. Trong mục Thông tin trang, nhập URL hồ sơ, tên hồ sơ và mô tả hồ sơ. Ví dụ: Sử dụng your-store-name làm URL hồ sơ và Your Store Name làm tên hồ sơ. URL hồ sơ của bạn là liên kết bạn chia sẻ với khách hàng để truy cập trang đích Linkpop.

 5. Trong mục Tùy chỉnh trang, nhấp vào Tải lên hình ảnh để tải lên hình ảnh cho doanh nghiệp. Hình ảnh sẽ được sử dụng làm ảnh đại diện cho trang đích Linkpop.

 6. Không bắt buộc: Chọn phông chữ và thay đổi màu nền cho trang đích Linkpop.

 7. Nhấp vào Next (Tiếp).

 8. Trên trang Thêm liên kết, sử dụng các trường văn bản để nhập mã điều khiển truyền thông xã hội và mọi liên kết khác bạn muốn thêm vào trang đích Linkpop.

 9. Nhấp vào Publish (Đăng).

Kết nối tài khoản Linkpop với tài khoản Shopify

Nếu muốn tạo Liên kết có tính năng mua sắm trên trang đích Linkpop, trước tiên bạn cần thêm Linkpop vào trang quản trị Shopify làm kênh bán hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Linkpop, nhấp vào Thêm liên kết có tính năng mua sắm.
 2. Trong cửa sổ Liên kết có tính năng mua sắm, nhấp vào Đến cửa hàng của tôi.
 3. Trong cửa sổ Đăng nhập vào cửa hàng Shopify, nhập tên miền .myshopify.com và nhấp vào Đăng nhập. Thao tác này sẽ mở trang quản trị Shopify.
 4. Trên trang Bạn sắp sửa thêm Linkpop, nhấp vào Thêm kênh bán hàng.
 5. Nhấp vào Đến Linkpop để hoàn tất thiết lập.

Sau khi kết nối tài khoản Linkpop với tài khoản Shopify, bạn có thể tạo Liên kết có tính năng mua sắm cho trang đích Linkpop.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Linkpop, nhấp vào Thêm liên kết có tính năng mua sắm.
 2. Trong mục Liên kết có tính năng mua sắm, nhấp vào Duyệt xem sản phẩm.
 3. Trong cửa sổ Chọn sản phẩm, chọn sản phẩm, rồi nhấp vào Chọn.

Chỉnh sửa trang đích Linkpop

Bạn có thể chỉnh sửa toàn bộ chi tiết của trang Linkpop trong trang quản trị Linkpop. Bạn có thể thêm và xóa liên kết, cập nhật liên kết truyền thông xã hội và thay đổi giao diện của trang.

Ngắt kết nối tài khoản Linkpop khỏi Shopify

Bạn có thể ngắt kết nối tài khoản Shopify với tài khoản Linkpop trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.
 2. Bên cạnh Linkpop, nhấp vào Xóa.
 3. Trong cửa sổ Xóa Linkpop?, chọn Tôi hiểu những rủi ro của việc gỡ cài đặt kênh bán hàng này.
 4. Không bắt buộc: Nhập lý do ngắt kết nối tài khoản Linkpop.
 5. Nhấp vào Xóa Linkpop.

Xóa trang đích Linkpop

Nếu muốn xóa trang đích Linkpop, bạn có thể xóa trong trang quản trị Linkpop.

Các bước thực hiện:

 1. Vào trang quản trị Linkpop.
 2. Nhấp vào Xóa trang.
 3. Xác nhận bạn muốn xóa trang và nhấp vào Xóa trang.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí