Túi hàng Linkpop

Nếu bạn có nhiều liên kết có tính năng mua sắm trên trang đích Linkpop, khách hàng có thể thêm nhiều sản phẩm vào túi hàng và mua cùng lúc.

Trải nghiệm thanh toán cho khách hàng sử dụng Túi hàng Linkpop

Thêm mặt hàng vào túi hàng

Để sử dụng Túi hàng trên trang đích Linkpop, khách hàng cần thực hiện các bước sau:

  1. Khách hàng chạm vào liên kết có tính năng mua sắm của bạn.
  2. Khách hàng chạm vào Thêm vào túi.
  3. Không bắt buộc: Khách hàng có thể đóng túi hàng và quay lại trang đích Linkpop để thêm sản phẩm khác vào túi hàng.
  4. Trên trang túi hàng, khách hàng chạm vào Tiếp tục thanh toán.
  5. Khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán.

Xóa mặt hàng khỏi túi hàng

Để xóa mặt hàng khỏi túi hàng, khách hàng cần thực hiện theo các bước sau:

  1. Trong trang đích Linkpop, khách hàng chạm vào túi hàng.
  2. Trên trang túi hàng, khách hàng chạm vào Xóa bên cạnh sản phẩm mà họ muốn xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí