Shop dành cho iOS và Android

Shop là ứng dụng iOS và Android miễn phí dành cho người có kênh bán hàng đồng hành với cửa hàng Shopify. Nếu cửa hàng của bạn nằm tại Hoa Kỳ hoặc Canada, bạn có thể sử dụng kênh bán hàng Shop để tùy chỉnh thông tin trong hồ sơ cửa hàng và quản lý sản phẩm xuất hiện trong ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động.

Ngay cả khi bạn không sử dụng bản xem trước sớm của kênh Shop, hồ sơ cửa hàng và đề xuất sản phẩm từ các cửa hàng đủ điều kiện vẫn hiển thị với khách hàng tiềm năng trong ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động. Khách hàng cần ở trong khu vực vận chuyển của cửa hàng để có thể xem hồ sơ cửa hàng trong Shop.

Bạn có thể giới thiệu cho khách hàng lựa chọn cài đặt ứng dụng Shop khi họ thanh toán trên thiết bị di động. Tìm hiểu thêm về ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động trên trang Trợ giúp của Shop.

Điều kiện sử dụng tính năng tìm kiếm cửa hàng và đề xuất sản phẩm

Hồ sơ cửa hàng của bạn sẽ hiển thị với người mua sau khi họ theo dõi đơn hàng đã đặt tại cửa hàng bằng ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động. Tuy nhiên, hồ sơ cửa hàng và đề xuất sản phẩm của bạn chỉ có thể hiển thị với người dùng ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động khi cửa hàng đáp ứng các yêu cầu sau về tính đủ điều kiện:

 • Doanh nghiệp của bạn cần sử dụng gói Basic Shopify hoặc gói cao hơn đang hoạt động.
 • Doanh nghiệp của bạn cần bật Shopify Payments.
 • Doanh nghiệp của bạn cần bán hàng bằng cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm hiểu cách gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.
 • Cửa hàng của bạn không thể bán sản phẩm từ cần sa.
 • Cửa hàng của bạn có hồ sơ rủi ro thấp.

Sau khi bạn thêm kênh Shop vào Shopify, cửa hàng của bạn sẽ được tự động đánh giá điều kiện sử dụng tính năng tìm kiếm cửa hàng. Tìm hiểu thêm về hồ sơ cửa hàng và đề xuất sản phẩm trong Shop.

Thêm bản xem trước sớm của kênh Shop vào Shopify

Thiết lập tính năng của Shop

Để khách hàng có thể sử dụng tất cả các tính năng của ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động mà họ đủ điều kiện sử dụng, bên cạnh việc cài đặt kênh Shop, hãy hoàn tất các thao tác sau:

Bạn cũng có thể ẩn các sản phẩm cụ thể khỏi Shop để sản phẩm không xuất hiện trong hồ sơ cửa hàng của bạn.

Tùy chỉnh hồ sơ cửa hàng cho Shop

Nếu bạn có cửa hàng tại Hoa Kỳ hoặc Canada và bạn sử dụng bản xem trước sớm của kênh Shop, bạn có thể sử dụng kênh Shop để tùy chỉnh hồ sơ cửa hàng cho ứng dụng Shop trên di động.

Bằng việc sử dụng bản xem trước sớm của kênh Shop, bạn có thể tùy chỉnh các phần sau đây trong hồ sơ cửa hàng cho ứng dụng Shop trên di đồng:

 • logo
 • ảnh bìa
 • siêu mô tả
 • liên kết đến URL và/hoặc trang liên hệ của cửa hàng
 • liên kết truyền thông xã hội

Bạn có thể sử dụng kênh Shop để xem trước hồ sơ cửa hàng của mình hiển thị với người dùng ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động như thế nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Shop.
 2. Nhấp vào Edit profile (Chỉnh sửa hồ sơ).
 3. Thay đổi thông tin chi tiết trong hồ sơ cửa hàng.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Ẩn một số sản phẩm nhất định khỏi Shop bằng kênh Shop

Mặc dù không thể ngăn hồ sơ cửa hàng hiển thị trong ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động, bạn có thể ẩn các sản phẩm cụ thể để sản phẩm không xuất hiện trong Shop. Nếu đang sử dụng kênh Shop, bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trên kênh để quản lý sản phẩm hiện có trong ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Shop.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Tình trạng còn hàng của sản phẩm, nhấp vào Quản lý tình trạng còn hàng để mở trang chỉnh sửa hàng loạt.
 4. Bỏ chọn sản phẩm bạn muốn ẩn khỏi Shop.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem danh sách phiên được giới thiệu từ ứng dụng di động Shop

Trong báo cáo Shopify, các phiên do ứng dụng Shop dành cho di động giới thiệu sẽ được liệt kê trong báo cáo phiên theo nguồn giới thiệu và báo cáo phiên theo thời gian dưới dạng shop_app trong cột nguồn Tên chiến dịch UTM. Phiên được giới thiệu từ ứng dụng Arrive (trước khi chuyển đổi thương hiệu sang Shop) được liệt kê dưới dạng arrive_app. Bạn có thể lọc danh sách theo tên nguồn giới thiệu để chỉ xem các phiên do Shop giới thiệu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify, vào Phân tích > Báo cáo.
 2. Trong Acquisition (Số liệu tiếp nhận), nhấp vào Sessions by referrer (Phiên theo nguồn giới thiệu).
 3. Nhấp vào Edit columns (Chỉnh sửa cột) rồi chọn UTM campaign source (Nguồn chiến dịch UTM).
 4. Nhấp vào Mange filters (Quản lý bộ lọc).
 5. Nhấp vào Select filter (Chọn bộ lọc) rồi chọn UTM campaign source (Nguồn chiến dịch UTM).
 6. Nhấp vào Search (Tìm kiếm) rồi chọn hoặc nhập shop_app, sau đó, lặp lại các bước để chọn hoặc nhập arrive_app.
 7. Nhấp vào Apply filters (Áp dụng bộ lọc) để xem danh sách bán hàng do Shop hoặc Arrive giới thiệu.

Xóa kênh bán hàng Shop khỏi Shopify

Bạn có thể xóa kênh Shop khỏi trang quản trị Shopify. Khi bạn xóa kênh này, hồ sơ cửa hàng của bạn trong ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động sẽ thay đổi như sau:

 • Không đưa ra đề xuất sản phẩm nào vì bạn không có sản phẩm nào trên kênh bán hàng Shop sau khi xóa kênh.
 • Logo và mô tả của cửa hàng sẽ dựa trên nội dung từ trang quản trị Shopify, vì những thay đổi bạn thực hiện với hồ sơ cửa hàng từ kênh thương nhân Shop đã bị xóa.

Xóa kênh Shop khỏi Shopify sẽ không thay đổi tính năng Shop Pay trong trang thanh toán của cửa hàng và không thay đổi cài đặt của bạn đối với tùy chọn sử dụng Shop trên trang trạng thái đơn hàng. Những khách hàng đặt hàng tại cửa hàng của bạn vẫn có thể xem hồ sơ cửa hàng trong lịch sử đơn hàng của họ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào Cài đặt rồi nhấp vào Kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào thùng rác bên cạnh Shop.
 3. Nếu muốn đưa ra một lý do cho việc xóa kênh, hãy nhập vào trường này.
 4. Nhấp vào để xác nhận.

Bật hoặc tắt tùy chọn tham gia Shop

Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn để khách hàng cài đặt ứng dụng Shop cho di động từ trang trạng thái đơn hàng. Điều này không ảnh hưởng đến việc hồ sơ cửa hàng có xuất hiện trong Shop hay không.

Bạn có thể bật tùy chọn tham gia Shop mà không cần sử dụng bản xem trước sớm của kênh Shop. Nếu cửa hàng có tùy chọn tham gia Shop, bạn không cần làm gì để thiết lập cho khách hàng. Tùy chọn này được bật tự động và xuất hiện trên các trang trạng thái đơn hàng, trừ trường hợp bạn tắt tùy chọn này. Khi bạn đã bật tùy chọn tham gia Shop, khách hàng tại các quốc gia sau đây sẽ thấy liên kết để cài đặt ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động từ trang trạng thái đơn hàng trên thiết bị di động:

 • Hoa Kỳ
 • Canada
 • Vương quốc Anh
 • Úc

Khách hàng không ở những quốc gia này sẽ không thấy tùy chọn cài đặt ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động trên trang trạng thái đơn hàng.

Khách hàng chọn tham gia được nhắc tải xuống ứng dụng Shop dành cho iOS hoặc Android, sau đó, thông tin đơn hàng của khách hàng sẽ tự động đồng bộ từ Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt), sau đó nhấp vào Thanh toán.
 2. Trong mục Để nhận thông tin cập nhật về vận chuyển, chọn hoặc bỏ chọn Khách hàng có thể tải ứng dụng Shop xuống từ trang trạng thái đơn hàng để bật hoặc tắt tùy chọn này cho khách hàng.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Trải nghiệm sử dụng ứng dụng Shop

Khách hàng có thể dùng ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động để theo dõi chuyến giao hàng, khám phá các sản phẩm liên quan đến những sản phẩm đã đặt hàng trong quá khứ và theo dõi cửa hàng yêu thích. Tìm hiểu thêm về ứng dụng Shop dành cho thiết bị đi động trong trang Trợ giúp về Shop.

Duyệt xem và mua trong Shop

Khách hàng đã kết nối Shop Pay với tài khoản Shop có thể duyệt xem sản phẩm trong ứng dụng Shop và thanh toán bằng nút Mua ngay. Hiện tại khách hàng chỉ mua được một đơn vị lưu kho (SKU) bằng tính năng này.

Để truy cập báo cáo chi tiết về số lượng hàng bán được bằng tính năng duyệt xem và mua trong Shop:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Phân tích > Báo cáo.
 2. Chọn Doanh số theo kênh.
 3. Trong cột Tên kênh bán hàng, chọn kênh Shop.

Để chọn không duyệt xem và mua trong Shop:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Shop.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Browse and buy in Shop (Duyệt xem và mua trong Shop), nhấp vào Tắt.

Yêu cầu cài đặt cho ứng dụng di động Shop

Bạn không cần cài đặt ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động để cho phép khách hàng theo dõi đơn hàng từ cửa hàng. Nếu muốn sử dụng Shop để theo dõi quá trình giao hàng dành cho đơn hàng đã đặt trực tuyến, bạn có thể cài đặt ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động.

Shop miễn phí và có trên thiết bị di động sử dụng những hệ điều hành sau:

 • iOS (phiên bản 11.0 về sau đối với phiên bản Shop 2.16 về sau) đối với iPhone, iPad và iPod Touch
 • iOS (phiên bản 10.3 về sau đối với phiên bản Shop 2.15.4 về sau) đối với iPhone, iPad và iPod Touch
 • Android (phiên bản 5.0 trở lên)

Theo dõi đơn hàng trực tuyến

Khi khách hàng sử dụng Gmail, Shop sẽ tự động tìm email có số theo dõi nhằm xác định đơn hàng để theo dõi. Khách hàng sử dụng loại địa chỉ email khác có thể thêm số theo dõi bằng cách thủ công.

Shop tìm kiếm email để thu thập thông tin đơn hàng. Nếu có câu hỏi về quyền riêng tư, bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư của Shop.

Khi theo dõi đơn hàng, đôi khi Shop không có đủ thông tin để hiển thị địa điểm giao hàng chính xác. Nhưng trạng thái giao hàng vẫn chính xác.

Tự động đồng bộ đơn hàng

Shop tự động đồng bộ với Shopify để hiện tất cả đơn hàng khách hàng đã đặt trong cửa hàng Shopify.

Khi khách hàng bắt đầu nhưng không hoàn tất đơn hàng, thông báo về giao dịch thanh toán bỏ dở cũng có thể hiển thị trong Shop. Thông báo này sẽ nhắc khách hàng quay lại cửa hàng để hoàn tất đơn hàng.

Hồ sơ cửa hàng

Khách hàng có thể sử dụng Shop để theo dõi và xem hồ sơ cửa hàng. Sau khi thêm đơn hàng vào Shop, hồ sơ cửa hàng có liên quan sẽ hiển thị trong tab Cửa hàng của ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động.

Khi khách hàng theo dõi một cửa hàng Shopify trong ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động, họ có thể xem các đề xuất sản phẩm dựa trên sản phẩm mà khách hàng tương tác. Thuật toán đề xuất sử dụng dữ liệu doanh số và mô tả sản phẩm để hiển thị các sản phẩm tương đồng hoặc thường được mua cùng nhau. Các đề xuất về sản phẩm ngày càng chính xác hơn theo thời gian khi có đơn hàng và dữ liệu sản phẩm mới. Nếu khách hàng chưa mua sản phẩm tại cửa hàng hoặc nếu không có đề xuất về sản phẩm tương tự thì các sản phẩm được đề xuất dựa trên sản phẩm được đăng gần đây và sản phẩm có xu hướng gia tăng doanh số trong vòng 30 ngày gần nhất.

Hồ sơ của cửa hàng bao gồm logo, tên và mô tả của cửa hàng. Nếu không sử dụng kênh Shop, bạn có thể tùy chỉnh các thông tin chi tiết sau cho hồ sơ của cửa hàng trong Shop:

Khách hàng của bạn có thể sử dụng ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động ngay cả khi bạn không bật tùy chọn cài đặt ứng dụng từ trang trạng thái đơn hàng của cửa hàng. Nếu khách hàng sử dụng ứng dụng Shop dành cho thiết bị di động để đặt hàng tại cửa hàng của bạn, họ có thể theo dõi hồ sơ cửa hàng, xem lịch sử đơn hàng và theo dõi việc vận chuyển đơn hàng. Khách hàng cần ở trong khu vực vận chuyển của cửa hàng để có thể xem hồ sơ cửa hàng trong Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí