Shop

Shop là ứng dụng đồng hành mua sắm miễn phí dành cho khách hàng trên iOS và Android. Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng Shop để theo dõi các gói hàng, duyệt và mua sản phẩm, cũng như tương tác với thương hiệu của bạn. Bạn có thể sử dụng kênh bán hàng Shop để quản lý sự hiện diện của thương hiệu trên ứng dụng Shop bằng cách sau:

Để xem hồ sơ Shop của bạn trong ứng dụng Shop, khách hàng phải có địa chỉ giao hàng thuộc vào một trong các khu vực vận chuyển của cửa hàng.

Bạn có thể cung cấp cho khách hàng tùy chọn cài đặt ứng dụng Shop để theo dõi gói hàng khi thanh toán trong cửa hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về ứng dụng Shop trên trang Trợ giúp về Shop.

Quốc gia và vùng được hỗ trợ

Kênh bán hàng Shop được hỗ trợ tại tất cả quốc gia có thể sử dụng Shopify Payments. Tìm hiểu thêm về quốc gia và vùng được hỗ trợ kênh bán hàng Shop.

Shop Pay

Nếu đã bật kênh bán hàng Shop thì trong Cài đặt, bạn có thể bật Shop Pay. Tìm hiểu thêm về Shop Pay.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Shop Pay Trả góp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí