Shop

Shop là ứng dụng theo dõi điểm đến mua sắm và quá trình giao hàng dành cho khách hàng trên iOS, Android và trình duyệt web. Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng Shop để theo dõi các gói hàng, khám phá cửa hàng và sản phẩm mới, mua hàng bằng Shop Pay và tương tác với thương hiệu của bạn. Nếu khách hàng sử dụng Shop Pay Trả góp, họ cũng có thể sử dụng ứng dụng Shop để quản lý thanh toán.

Nếu cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện được nêu trong Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop thì cửa hàng và sản phẩm của bạn sẽ tự động được niêm yết trong ứng dụng Shop và kênh bán hàng Shop sẽ hiển thị trên trang quản trị Shopify.

Bạn có thể quản lý sự hiện diện của thương hiệu trên ứng dụng Shop bằng các tính năng sau:

Kênh Shop được hỗ trợ tại các quốc gia có hỗ trợ Shopify Payments.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí