Shop dành cho iOS và Android

Lưu ý: Hiện đã có bản xem trước sớm của kênh Shop và chỉ dành cho các cửa hàng tại Hoa Kỳ và Canada.

Shop là ứng dụng iOS và Android miễn phí dành cho người có kênh bán hàng đồng hành với cửa hàng Shopify. Nếu cửa hàng của bạn nằm tại Hoa Kỳ hoặc Canada, bạn có thể sử dụng kênh bán hàng Shop để tùy chỉnh thông tin của hồ sơ cửa hàng và quản lý sản phẩm xuất hiện trong ứng dụng Shop.

Ngay cả khi bạn không sử dụng kênh Shop, hồ sơ cửa hàng và sản phẩm vẫn hiển thị trong Ứng dụng Shop cho khách hàng tiềm năng. Nếu bạn không muốn hiển thị một số sản phẩm, bạn có thể sử dụng bộ sưu tập thủ công để ẩn sản phẩm khỏi Shop mà không cần sử dụng kênh Shop.

Bạn có thể giới thiệu cho khách hàng lựa chọn cài đặt ứng dụng Shop khi họ thanh toán trên thiết bị di động. Tìm hiểu thêm về ứng dụng Shop trên trang Trợ giúp của Shop.

Thêm bản xem trước sớm của kênh bán hàng Shop vào Shopify

Thiết lập tính năng của Shop

Để khách hàng có thể sử dụng tất cả các tính năng của Shop mà họ đủ điều kiện sử dụng, bên cạnh việc cài đặt kênh Shop, hãy hoàn tất các thao tác sau:

 • Bật Shop Pay
 • Bật tùy chọn tham gia Shop cho trang thanh toán của cửa hàng
 • Tùy chỉnh hồ sơ cửa hàng cho Shop

Bạn cũng có thể ẩn các sản phẩm cụ thể khỏi Shop để sản phẩm không xuất hiện trong hồ sơ cửa hàng của bạn.

Điều kiện sử dụng tính năng tìm kiếm cửa hàng

Cửa hàng của bạn cần đáp ứng các yêu cầu điều kiện sau để xuất hiện trong tìm kiếm cửa hàng của Shop:

 • Doanh nghiệp của bạn cần sử dụng gói Shopify hoặc gói cao hơn đang hoạt động.
 • Doanh nghiệp của bạn cần bán hàng bằng cửa hàng trực tuyến Shopify và cửa hàng không được bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm hiểu cách gỡ mật khẩu của cửa hàng trực tuyến.
 • Cửa hàng của bạn không thể bán sản phẩm từ cây cần sa.
 • Cửa hàng của bạn có hồ sơ rủi ro thấp.

Sau khi bạn thêm kênh Shop vào Shopify, cửa hàng của bạn sẽ tự động được đánh giá điều kiện sử dụng tính năng tìm kiếm cửa hàng. Nếu cửa hàng của bạn không đủ điều kiện sử dụng tính năng tìm kiếm cửa hàng, bạn có thể làm theo hướng dẫn trong kênh Shop để đăng ký đánh giá thủ công.

Bật hoặc tắt tùy chọn tham gia Shop

Bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn để khách hàng cài đặt ứng dụng Shop cho di động từ trang trạng thái đơn hàng. Điều này không ảnh hưởng đến việc hồ sơ cửa hàng có xuất hiện trong Shop hay không. Khi bạn đã bật tùy chọn tham gia Shop, khách hàng tại các quốc gia sau sẽ thấy liên kết để cài đặt Shop từ trang trạng thái đơn hàng trên thiết bị di động:

 • Hoa Kỳ
 • Canada
 • Úc

Khách hàng không ở những quốc gia này sẽ không thấy tùy chọn cài đặt Shop trên trang trạng thái đơn hàng.

Khách hàng chọn tham gia được nhắc tải xuống ứng dụng Shop dành cho iOS hoặc Android, sau đó, thông tin đơn hàng của khách hàng sẽ tự động đồng bộ từ Shopify.

Nếu cửa hàng của bạn có tùy chọn tham gia Shop, bạn không cần làm gì để thiết lập tùy chọn này cho khách hàng. Tùy chọn này được bật tự động và xuất hiện trong trang trạng thái đơn hàng trừ khi tắt.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Settings (Cài đặt), sau đó nhấp vào Thanh toán.
 2. Trong mục Để nhận thông tin cập nhật về vận chuyển, chọn hoặc bỏ chọn Khách hàng có thể tải ứng dụng Shop xuống từ trang trạng thái đơn hàng để bật hoặc tắt tùy chọn này cho khách hàng.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh hồ sơ cửa hàng cho Shop

Nếu bạn có cửa hàng tại Hoa Kỳ hoặc Canada và bạn sử dụng bản xem trước sớm của kênh Shop, bạn có thể sử dụng kênh Shop để tùy chỉnh hồ sơ cửa hàng cho ứng dụng Shop trên di động.

Bằng việc sử dụng bản xem trước sớm của kênh Shop, bạn có thể tùy chỉnh các phần sau đây trong hồ sơ cửa hàng cho ứng dụng Shop trên di đồng:

 • logo
 • ảnh bìa
 • siêu mô tả
 • liên kết đến URL và/hoặc trang liên hệ của cửa hàng
 • liên kết truyền thông xã hội

Bạn có thể sử dụng kênh Shop để xem trước hồ sơ cửa hàng của mình hiển thị với người dùng Shop như thế nào.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Shop.
 2. Nhấp vào Edit profile (Chỉnh sửa hồ sơ).
 3. Thay đổi thông tin chi tiết trong hồ sơ cửa hàng.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Ẩn sản phẩm cụ thể khỏi Shop

Mặc dù không thể ngăn hồ sơ cửa hàng hiển thị trong Shop, bạn có thể ẩn các sản phẩm cụ thể để sản phẩm không xuất hiện trong Shop. Nếu đang sử dụng kênh Shop, bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trong kênh để quản lý sản phẩm hiện có trên Shop.

Nếu không sử dụng kênh Shop, bạn có thể sử dụng bộ sưu tập thủ công để ẩn sản phẩm khỏi Shop.

Ẩn sản phẩm khỏi Shop bằng kênh Shop

 1. Trong trang quản trị Shopify, mở Kênh bán hàng > Shop.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Product availability (Tình trạng còn hàng của sản phẩm), nhấp vào Manage availability (Quản lý tình trạng còn hàng) để mở trang chỉnh sửa hàng loạt.
 4. Bỏ chọn sản phẩm bạn muốn ẩn khỏi Shop.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Ẩn sản phẩm khỏi Shop bằng bộ sưu tập thủ công

Nếu không sử dụng kênh Shop, bạn có thể xây dựng bộ sưu tập Shop app hidden đặc biệt để ngăn các sản phẩm cụ thể xuất hiện trong Shop.

Ứng dụng Shop đồng bộ hóa sản phẩm hàng ngày và loại bỏ các sản phẩm bạn thêm vào bộ sưu tập Shop app hidden.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify, tạo bộ sưu tập thủ công mới có tên Shop app hidden.
 2. Thêm sản phẩm mà bạn muốn ẩn khỏi Shop vào bộ sưu tập.
 3. Không bắt buộc:Ẩn bộ sưu tập khỏi kênh bán hàng.

Lưu ý: Bộ sưu tập không xuất hiện trong cửa hàng trực tuyến của bạn, trừ khi bạn thêm liên kết vào bộ sưu tập từ menu điều hướng của cửa hàng trực tuyến. Tuy nhiên, bạn có thể muốn ẩn bộ sưu tập để đảm bảo rằng bộ sưu tập đó không được liên kết.

Xem danh sách bán hàng được giới thiệu từ ứng dụng di động Shop

Trong báo cáo Shopify, đơn bán hàng được giới thiệu từ ứng dụng di động Shop sẽ được liệt kê trong các phiên theo báo cáo nguồn giới thiệu dưới dạng shop_app. Đơn bán hàng được giới thiệu từ ứng dụng Arrive (trước khi chuyển đổi thương hiệu sang Shop) được liệt kê dưới dạng arrive_app. Bạn có thể lọc danh sách theo tên nguồn giới thiệu để chỉ xem đơn bán hàng do Shop giới thiệu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong Shopify, vào Analytics (Phân tích) > Reports (Báo cáo).
 2. Trong Acquisition (Số liệu tiếp nhận), nhấp vào Sessions by referrer (Phiên theo nguồn giới thiệu).
 3. Nhấp vào Manage filters (Quản lý bộ lọc).
 4. Nhấp vào Select Filter (Chọn bộ lọc) rồi chọn Referrer name (Tên nguồn giới thiệu).
 5. Nhấp vào Search (Tìm kiếm) rồi chọn hoặc nhập shop_app, sau đó, lặp lại các bước để chọn hoặc nhập arrive_app.
 6. Nhấp vào Apply filters (Áp dụng bộ lọc) để xem danh sách bán hàng do Shop hoặc Arrive giới thiệu.

Xóa kênh bán hàng Shop khỏi Shopify

Bạn có thể xóa kênh Shop khỏi trang quản trị Shopify. Khi bạn xóa kênh, hồ sơ cửa hàng của bạn trong ứng dụng Shop sẽ thay đổi như sau:

 • Không đưa ra đề xuất sản phẩm nào vì bạn không có sản phẩm nào trên kênh bán hàng Shop sau khi xóa kênh.
 • Logo và mô tả của cửa hàng sẽ dựa trên nội dung từ trang quản trị Shopify, vì những thay đổi bạn thực hiện với hồ sơ cửa hàng từ kênh thương nhân Shop đã bị xóa.

Xóa kênh Shop khỏi Shopify sẽ không thay đổi tính năng Shop Pay trong trang thanh toán của cửa hàng và không thay đổi cài đặt của bạn đối với tùy chọn sử dụng Shop trên trang trạng thái đơn hàng. Những khách hàng đặt hàng tại cửa hàng của bạn vẫn có thể xem hồ sơ cửa hàng trong lịch sử đơn hàng của họ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, nhấp vào Cài đặt rồi nhấp vào Kênh bán hàng.
 2. Nhấp vào thùng rác bên cạnh Shop.
 3. Nếu muốn đưa ra một lý do cho việc xóa kênh, hãy nhập vào trường này.
 4. Nhấp vào để xác nhận.

Yêu cầu cài đặt cho ứng dụng di động Shop

Bạn không cần cài đặt ứng dụng Shop để cho phép khách hàng theo dõi đơn hàng trong cửa hàng. Nếu muốn sử dụng Shop để theo dõi quá trình giao hàng dành cho đơn hàng đã đặt trực tuyến, bạn có thể cài đặt ứng dụng Shop.

Shop miễn phí và có trên thiết bị di động sử dụng những hệ điều hành sau:

 • iOS(phiên bản 10.3 trở lên) đối với iPhone, iPad và iPod touch
 • Android(phiên bản 5.0 trở lên)

Trải nghiệm sử dụng ứng dụng Shop

Theo dõi đơn hàng trực tuyến

Khi khách hàng sử dụng Gmail, Shop sẽ tự động tìm email có số theo dõi nhằm xác định đơn hàng để theo dõi. Khách hàng sử dụng loại địa chỉ email khác có thể thêm số theo dõi bằng cách thủ công.

Shop tìm kiếm email để thu thập thông tin đơn hàng. Nếu có câu hỏi về quyền riêng tư, bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư của Shop.

Khi theo dõi đơn hàng, đôi khi Shop không có đủ thông tin để hiển thị địa điểm giao hàng chính xác. Nhưng trạng thái giao hàng vẫn chính xác.

Tự động đồng bộ đơn hàng

Shop tự động đồng bộ với Shopify để hiện tất cả đơn hàng khách hàng đã đặt trong cửa hàng Shopify.

Khi khách hàng bắt đầu nhưng không hoàn tất đơn hàng, thông báo về giao dịch thanh toán bỏ dở cũng có thể hiển thị trong Shop. Thông báo này sẽ nhắc khách hàng quay lại cửa hàng để hoàn tất đơn hàng.

Hồ sơ cửa hàng

Khách hàng có thể sử dụng Shop để theo dõi và xem hồ sơ cửa hàng. Sau khi thêm đơn hàng vào Shop, hồ sơ cửa hàng có liên quan sẽ hiển thị trong tab Cửa hàng của ứng dụng Shop.

Lưu ý: Một số cửa hàng Shopify có thể không xuất hiện trong hồ sơ cửa hàng trên Shop. Nếu bạn tìm kiếm cửa hàng của bạn trong ứng dụng Shop nhưng không thấy, bạn có thể thêm thông tin liên hệ và thông tin cửa hàng vào danh sách chờ.

Khi khách hàng theo dõi cửa hàng Shopify trong ứng dụng Shop, họ có thể xem đề xuất sản phẩm dựa trên các sản phẩm thịnh hành của cửa hàng. Sản phẩm thịnh hành được tạo trong Shopify dựa trên dữ liệu bán hàng của cửa hàng.

Hồ sơ của cửa hàng bao gồm logo, tên và mô tả của cửa hàng. Nếu không sử dụng kênh Shop, bạn có thể tùy chỉnh các thông tin chi tiết sau trong hồ sơ Shop dành cho cửa hàng:

Khách hàng có thể sử dụng Shop ngay cả khi bạn không bật tùy chọn cài đặt ứng dụng này trong trang trạng thái đơn hàng của cửa hàng. Nếu khách hàng sử dụng Shop đặt hàng trong cửa hàng của bạn, họ có thể theo dõi hồ sơ cửa hàng, xem lịch sử đặt hàng và theo dõi quá trình vận chuyển đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí