Shop

Shop là ứng dụng điểm đến mua sắm dành cho khách hàng trên iOS và Android. Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng Shop để theo dõi các gói hàng, duyệt xem và mua sản phẩm cũng như tương tác với thương hiệu của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng kênh Shop để quản lý sự hiện diện của thương hiệu trên ứng dụng Shop bằng cách sau:

Để xem cửa hàng Shop của bạn trong ứng dụng Shop, khách hàng phải có địa chỉ giao hàng thuộc vào một trong các khu vực vận chuyển của cửa hàng.

Bạn có thể cung cấp cho khách hàng tùy chọn cài đặt ứng dụng Shop để theo dõi gói hàng khi thanh toán trong cửa hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về ứng dụng Shop trên trang Trợ giúp về Shop.

Quốc gia và vùng được hỗ trợ

Kênh Shop được hỗ trợ tại các quốc gia có thể sử dụng Shopify Payments. Tìm hiểu thêm về các quốc gia và khu vực có hỗ trợ kênh Shop.

Shop Pay

Nếu đã bật kênh Shop, bạn có thể bật Shop Pay trong phần Cài đặt. Tìm hiểu thêm về Shop Pay.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Shop Pay Trả góp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí