Thiết lập kênh Shop

Thiết lập kênh Shop để quản lý cách thức hiển thị của Cửa hàng Shop với khách hàng trong ứng dụng Shop và quản lý cài đặt mua sắm. Nếu sử dụng kênh Shop, bạn có thể quản lý cài đặt nhằm góp phần cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Thêm kênh Shop vào Shopify

Tùy chỉnh cửa hàng Shop cho Shop

Bạn có thể sử dụng kênh Shop để xem Cửa hàng Shop của mình hiển thị như thế nào với người dùng ứng dụng Shop. Bạn cũng có thể chỉnh sửa tài sản thương hiệu và thay đổi thứ tự xuất hiện của bộ sưu tập sản phẩm trong Cửa hàng Shop.

Khi sử dụng kênh Shop, bạn có thể tùy chỉnh các phần sau đây trong cửa hàng Shop cho ứng dụng Shop:

 • logo
 • ảnh bìa
 • mô tả
 • liên kết đến URL và trang liên hệ của cửa hàng
 • liên kết truyền thông xã hội

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cửa hàng Shop.

 5. Thay đổi thông tin chi tiết của cửa hàng Shop.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn không rõ lý do kênh Shop không khả dụng, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Shop.

Nếu không sử dụng kênh Shop, trong trang quản trị Shopify, bạn có thể tùy chỉnh các chi tiết sau cho Cửa hàng Shop:

Bán hàng qua Shop

Cài đặt Bán hàng qua Shop quản lý tất cả các tính năng cho phép khách hàng mua hàng từ cửa hàng trên Shop. Cài đặt này bao gồm cửa hàng trên Shop, trang chi tiết sản phẩm và trang thanh toán. Cài đặt này cho phép bạn bán sản phẩm trên ứng dụng Shop và phải được kích hoạt để khách hàng có thể tìm thấy cửa hàng của bạn.

Nếu cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện trong Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop, cài đặt Bán hàng qua Shop sẽ tự động được kích hoạt. Nếu không muốn bán sản phẩm trên ứng dụng Shop, bạn có thể hủy kích hoạt cài đặt Bán hàng qua Shop.

Chọn không sử dụng Bán hàng qua Shop

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Bán hàng qua Shop, nhấp vào Hủy kích hoạt.

Tìm kiếm trên Shop

Tính năng tìm kiếm trên Shop được thiết kế với các hệ thống xếp hạng giúp khách hàng nhanh chóng tìm được kết quả tìm kiếm liên quan và hữu ích nhất trong ứng dụng Shop.

Nếu cửa hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ trong Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop và đã bật cài đặt Mua sắmPhát hiện trong kênh Shop, khách hàng có thể tìm thấy Cửa hàng trên Shop và sản phẩm trong cửa hàng của bạn trong tab Tìm kiếm trên ứng dụng Shop. Theo mặc định, bạn chọn tham gia tìm kiếm trên Shop.

Chọn không tham gia Tìm kiếm trên Shop

Nếu bạn không muốn cửa hàng và sản phẩm của mình được tìm thấy trên Shop, bạn có thể vô hiệu hóa cài đặt Phát hiện. Nếu bạn chọn không tham gia tìm kiếm trên Shop, Cửa hàng Shop và sản phẩm của bạn sẽ bị xóa khỏi kết quả tìm kiếm và bộ sưu tập cửa hàng trên Shop, bao gồm cả kết quả tìm kiếm cửa hàng tại địa phương.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Bán hàng qua Shop, hủy kích hoạt tính năng Phát hiện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí