Skonfiguruj kanał Shop

Skonfiguruj kanał Shop, aby zarządzać sposobem wyświetlania sklepu w aplikacji Shop klientom oraz ustawieniami zakupów. Po skonfigurowaniu kanału Shop możesz dostosować dane sklepu i stronę główną sklepu w aplikacji Shop.

Dodaj kanał Shop do Shopify

Jeśli nie chcesz sprzedawać w aplikacji Shop, możesz zrezygnować z opcji Sprzedawaj przez Shop. Aby usunąć kanał Shop, zapoznaj się z sekcją Usuwanie kanału sprzedaży z panelu administracyjnego Shopify.

Sprzedawaj przez Shop

Ustawienie Sprzedawaj przez Shop pozwala zarządzać wszystkimi funkcjami, które umożliwiają klientom dokonywanie zakupów w Twoim sklepie w aplikacji Shop. Dotyczy to sklepu w aplikacji Shop, stron danych o produktach oraz realizacji zakupu. Ustawienie to umożliwia sprzedaż produktów w aplikacji Shop i musi być aktywowane, aby Twój sklep się wyszukiwał.

Jeśli Twój sklep spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w Wytycznych Shop dla sprzedawców ustawienie Sprzedawaj przez Shop jest aktywowane automatycznie. Jeśli nie chcesz sprzedawać swoich produktów w aplikacji Shop, możesz dezaktywować ustawienie Sprzedawaj przez Shop.

Zrezygnuj z opcji Sprzedawaj przez Shop

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

  2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

  3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

  4. Kliknij opcję Ustawienia.

  5. W sekcji Sprzedawaj przez Shop kliknij opcję Dezaktywuj.

Funkcja wyszukiwania w aplikacji Shop obejmuje systemy rankingowe zapewniające klientom szybkie i właściwe wyniki wyszukiwania w aplikacji Shop.

Jeśli Twój sklep spełnia wymagania w zakresie kwalifikowalności określone w Wytycznych dla sprzedawców aplikacji Shop i masz włączone ustawienia Sprzedawaj przez Shop w kanale Shop, Twoi klienci mogą znaleźć Twój sklep i produkty w Twoim sklepie na karcie Wyszukiwanie w aplikacji Shop.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo