Zarządzaj produktami, kategoriami i kolekcjami w Shop

Poprzez kanał Shop możesz zarządzać produktami i kolekcjami, które są dostępne za pośrednictwem aplikacji Shop.

Zarządzaj dostępnością produktów

Aby produkty pojawiły się w aplikacji Shop, muszą mieć obraz, cenę i typ. Produkty, które sprzedajesz za pośrednictwem aplikacji Shop, muszą spełniać wymagania zawarte w Wytycznych Shop dla sprzedawców.

Jeśli korzystasz z kanału Shop, możesz użyć edytora zbiorczego w ramach kanału, aby zarządzać produktami, które są dostępne w aplikacji Shop. Może upłynąć do 48 godzin, zanim zmiany pojawią się w kanale Shop i aplikacji Shop.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Katalog, a następnie Zarządzaj.

 5. Kliknij Zarządzaj zbiorczo produktami.

 6. Kliknij Kolumny, a następnie wybierz opcję Opublikowano w aplikacji Shop.

 7. W kolumnie Opublikowano w aplikacji Shop wybierz produkty, które chcesz wyświetlić w Shop, lub odznacz produkty, które chcesz ukryć w tej aplikacji.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl status produktów

W kolumnie Status oferty na stronie Katalog aplikacji Shop możesz sprawdzić, czy produkt jest oferowany w aplikacji Shop.

Statusy oferty

 • Nieuwzględniony w ofercie: Twój produkt nie jest widoczny dla kupujących w aplikacji Shop. Kliknij status oferty, aby dowiedzieć się, dlaczego produkt nie został uwzględniony w ofercie i jak rozwiązać ten problem.
 • Widoczny w ofercie: Twój produkt jest widoczny dla kupujących w aplikacji Shop.
Komunikaty o błędzie statusu oferty
Komunikat o błędzie Opis
Zakazany typ produktu Jeśli produkt jest zakazany, np. produkt z ograniczeniem wiekowym lub materiał niebezpieczny, nie zostanie on zatwierdzony. Dowiedz się więcej o typach zakazanych produktów.
Brak obrazu Jeden z wariantów produktu musi zawierać obraz produktu, aby można go było wyszukać.
Brak typu produktu Produkt musi mieć wybrany standaryzowany typ produktu, aby był dostępny w wyszukiwaniu. Dowiedz się więcej o typach produktów.
Nieprawidłowa cena produktu Cena produktu w panelu administracyjnym Shopify musi wynosić więcej niż 0, aby można ją było wyszukać.
Ukryte pozycjonowanie stron produktu Jeśli w metapolu produktu ustawiono opcję Ukryte pozycjonowanie stron (SEO), nie można go wyszukać poprzez żaden kanał.
Produkt niezgodny z wymaganiami W przypadku wyszukania produktu na podstawie niekwalifikującego się zapytania nie zostanie on zatwierdzony.

Ocena uzupełnienia danych produktu w aplikacji Shop

Aplikacja Shop zapewnia ocenę stopnia uzupełnienia danych produktów i wskazówki pozwalające zwiększyć możliwość ich znalezienia w tej aplikacji. Możesz skorzystać z informacji i wskazówek dostarczonych przez funkcję oceny stopnia uzupełnienia danych produktów dostępną w aplikacji Shop, aby poprawić ocenę stopnia uzupełnienia danych produktów i umożliwić produktom dotarcie do nowych i dotychczasowych klientów aplikacji Shop.

Możesz wyświetlić stopień uzupełnienia danych produktów dla każdego ze swoich produktów w sekcji Katalog kanału Shop. W miarę możliwości aplikacja Shop korzysta z uczenia maszynowego w celu prognozowania kategorii i atrybutów produktów oraz dodaje je do informacji o produkcie. Przewidywane kategorie i atrybuty produktów możesz zaktualizować lub usunąć.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Katalog, a następnie Zarządzaj.

 5. Przejrzyj kolumnę Uzupełnienie danych produktu, aby sprawdzić każdą ocenę.

 6. Kliknij produkt, który chcesz edytować.

 7. Kliknij informacje o produkcie, które chcesz dodać, i postępuj zgodnie z monitami, aby kontynuować.

Zarządzaj kategoriami i kolekcjami

Aby ułatwić klientom nawigację po produktach, możesz dodać kolekcje do swoich Kategorii lub Kolekcji w aplikacji Shop. Kategorie są wyświetlane jako ikony w górnej części sklepu w aplikacji Shop, natomiast kolekcje są wyświetlane w sekcji Kolekcje. W przypadku kategorii nie można zmienić używanego obrazu, natomiast w przypadku kolekcji można edytować lub dostosować wyświetlany obraz.

Możesz dodać maksymalnie 12 kategorii i 5 list kolekcji, a każda lista kolekcji może zawierać do 10 kolekcji, z których każda będzie obejmować maksymalnie 250 produktów. Po dodaniu kolekcji do listy kolekcji nie można jej dodać do innej listy kolekcji.

Aby kolekcje mogły pojawić się w aplikacji Shop, muszą mieć co najmniej jeden zatwierdzony produkt i być dostępne w kanale Shop. Możesz użyć kanału Shop, aby zarządzać kolekcjami, które mają być wyświetlane w aplikacji Shop.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W sekcji Sklep kliknij opcję Dostosuj.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Kategorie.
   • Aby dodać kolekcję do kategorii Shop, kliknij opcję Dodaj kategorię, a następnie wybierz kolekcję, którą chcesz wyświetlić w aplikacji Shop.
   • Aby usunąć kategorię z kategorii Shop, kliknij ikonę kosza na śmieci obok kategorii, którą chcesz usunąć z aplikacji Shop.

- Kliknij opcję Kolekcje. - Aby dodać kolekcję do kolekcji Shopify, kliknij opcję Dodaj kolekcję, a następnie wybierz kolekcję, którą chcesz wyświetlić w aplikacji Shop. - Aby usunąć kolekcję z kolekcji Shop, kliknij ikonę kosza obok kolekcji, którą chcesz usunąć z aplikacji Shop.

 1. Kliknij opcję Zapisz.

Zmień kolejność, w jakiej kategorie i kolekcje pojawiają się w Twoim sklepie w aplikacji Shop

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W sekcji Sklep kliknij opcję Dostosuj.

 5. Kliknij Kategorie lub Kolekcje.

 6. Przeciągnij kategorię lub kolekcję i upuść ją w miejscu, w którym ma się pojawić.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl obrazy w tle swoich kolekcji w aplikacji Shop

Kategorie wyświetlają automatycznie obraz najlepiej sprzedającego się produktu z kolekcji wybranej jako kategoria. Możesz wybrać, czy obrazy w tle dla Kolekcji mają być wyświetlane czy ukrywane.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. W sekcji Sklep kliknij opcję Dostosuj.

 5. Kliknij opcję Kolekcje.

 6. Kliknij Tak lub Nie dla opcji Wyświetl obrazy. Jeśli wybrano opcję Tak, wybrane kolekcje muszą mieć dołączony obraz w tle.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl status swoich kolekcji

W sekcjach Kategorie i Kolekcje możesz wyświetlić status zatwierdzenia kolekcji, które chcesz udostępnić w aplikacji Shop. Jeśli kolekcja nie zostanie zatwierdzona, możesz kliknąć link obok komunikatu o błędzie, aby wprowadzić zmiany w kolekcji i umożliwić jej ponowną ocenę.

Komunikaty o błędach

Jeśli Twoja kolekcja nie zostanie zatwierdzona, nie pojawi się w aplikacji Shop. Przejrzyj poniższą tabelę, aby dowiedzieć się więcej, co oznacza komunikat o błędzie.

Komunikaty o błędach statusu kolekcji
Komunikat o błędzie Opis
Kolekcja musi mieć obraz Kolekcja musi mieć wyróżniony obraz, aby była widoczna w aplikacji Shop. Dowiedz się, jak dodać obraz do kolekcji.
Kolekcja nie ma zatwierdzonych produktów Kolekcja musi zawierać co najmniej jeden zatwierdzony produkt.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo