Zarządzaj produktami i kolekcjami w aplikacji Shop

Korzystając z kanału Shop, możesz zarządzać produktami i kolekcjami, które są dostępne za pośrednictwem aplikacji Shop.

Zarządzaj dostępnością produktów

Aby produkty pojawiły się w aplikacji Shop, muszą mieć obraz, cenę i typ. Produkty, które sprzedajesz za pośrednictwem aplikacji Shop, muszą spełniać wymagania zawarte w Wytycznych Shop dla sprzedawców.

Jeśli korzystasz z kanału Shop, możesz użyć edytora zbiorczego w ramach kanału, aby zarządzać produktami, które są dostępne w aplikacji Shop. Może upłynąć do 48 godzin, zanim zmiany pojawią się w kanale Shop i aplikacji Shop.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Katalog.

 5. Kliknij Zarządzaj dostępnością produktów.

 6. Wybierz produkty, które chcesz wyświetlać w aplikacji Shop, lub odznacz produkty, które chcesz ukryć w tej aplikacji.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl status produktów

W sekcji Katalog możesz wyświetlić status oferty produktów, które chcesz udostępnić w aplikacji Shop.

Statusy oferty

 • Nieuwzględnione w ofercie: Twój produkt nie jest widoczny dla kupujących w aplikacji Shop. Kliknij status oferty, aby dowiedzieć się, dlaczego produkt nie został uwzględniony w ofercie i jak rozwiązać ten problem.
 • Widoczne w ofercie: Twój produkt jest widoczny dla kupujących w aplikacji Shop.
Komunikaty o błędzie statusu oferty
Komunikat o błędzie Opis
Zakazany typ produktu Jeśli produkt jest zakazany, np. produkt z ograniczeniem wiekowym lub materiał niebezpieczny, nie zostanie on zatwierdzony. Dowiedz się więcej o typach zakazanych produktów.
Brak obrazu Jeden z wariantów produktu musi zawierać obraz produktu, aby można go było wyszukać.
Brak typu produktu Produkt musi mieć wybrany standaryzowany typ produktu, aby był dostępny w wyszukiwaniu. Dowiedz się więcej o typach produktów.
Nieprawidłowa cena produktu Cena produktu w panelu administracyjnym Shopify musi wynosić więcej niż 0, aby można ją było wyszukać.
Ukryte pozycjonowanie stron produktu Jeśli w metapolu produktu ustawiono opcję Ukryte pozycjonowanie stron (SEO), nie można go wyszukać poprzez żaden kanał.
Produkt niezgodny z wymaganiami W przypadku wyszukania produktu na podstawie niekwalifikującego się zapytania nie zostanie on zatwierdzony.

Ocena uzupełnienia danych produktu w aplikacji Shop

Aplikacja Shop zapewnia ocenę stopnia uzupełnienia danych produktów i wskazówki pozwalające zwiększyć możliwość ich znalezienia w tej aplikacji. Uzupełnienie danych produktów Shop może pomóc Twoim produktom dotrzeć do nowych i istniejących klientów aplikacji Shop.

Możesz wyświetlić stopień uzupełnienia danych produktów dla każdego ze swoich produktów w sekcji Katalog kanału Shop. W miarę możliwości aplikacja Shop korzysta z uczenia maszynowego w celu prognozowania kategorii i atrybutów produktów i dodaje je do informacji o Twoim produkcie. Możesz zaktualizować przewidywane kategorie i atrybuty produktów lub je usunąć.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Katalog.

 5. Przejrzyj kolumnę Uzupełnienie danych produktu, aby sprawdzić każdą ocenę.

 6. Kliknij produkt, który chcesz edytować.

 7. Kliknij informacje o produkcie, które chcesz dodać, i postępuj zgodnie z monitami, aby kontynuować.

Zarządzaj dostępnością kolekcji

Aby kolekcje pojawiły się w aplikacji Shop, muszą mieć obraz i co najmniej jeden zatwierdzony produkt. Możesz użyć kanału Shop, aby zarządzać kolekcjami, które mają być wyświetlane w aplikacji Shop.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij sklep w aplikacji Store.

 5. Kliknij opcję Kolekcje.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Kolekcja musi być dostępna w kanale Shop, aby mogła pojawić się na liście Kolekcji. Dowiedz się więcej o zarządzaniu kolekcjami w kanałach sprzedaży.

Zmień kolejność pojawiania się kolekcji w sklepie w aplikacji Shop

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij sklep w aplikacji Store.

 5. Przeciągnij i upuść kolekcję w miejscu, w którym ma się pojawić.

Wyświetl status swoich kolekcji

W sekcji Kolekcje możesz wyświetlić status zatwierdzenia kolekcji, które chcesz udostępnić w aplikacji Shop. Jeśli kolekcja nie zostanie zatwierdzona, możesz kliknąć link obok komunikatu o błędzie, aby wprowadzić zmiany w kolekcji i umożliwić jej ponowną ocenę.

Komunikaty o błędach

Jeśli Twoja kolekcja nie zostanie zatwierdzona, nie pojawi się w aplikacji Shop. Przejrzyj poniższą tabelę, aby dowiedzieć się więcej, co oznacza komunikat o błędzie.

Komunikaty o błędach statusu kolekcji
Komunikat o błędzie Opis
Kolekcja musi mieć obraz Kolekcja musi mieć wyróżniony obraz, aby była widoczna w aplikacji Shop. Zapoznaj się ze sposobem dodawania obrazu do kolekcji.
Kolekcja nie ma zatwierdzonych produktów Kolekcja musi zawierać co najmniej jeden zatwierdzony produkt.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo