Zarządzaj produktami i kolekcjami w aplikacji Shop

Korzystając z kanału Shop, możesz zarządzać produktami i kolekcjami, które są dostępne za pośrednictwem aplikacji Shop.

Zarządzaj dostępnością produktów

Aby produkty pojawiły się w aplikacji Shop, muszą mieć obraz, cenę i typ. Produkty, które sprzedajesz za pośrednictwem aplikacji Shop, muszą spełniać wymagania zawarte w Wytycznych Shop dla sprzedawców.

Jeśli korzystasz z kanału Shop, możesz użyć edytora zbiorczego w ramach kanału, aby zarządzać produktami, które są dostępne w aplikacji Shop. Może upłynąć do 48 godzin, zanim zmiany pojawią się w kanale Shop i aplikacji Shop.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij Produkty.

 5. Kliknij Zarządzaj dostępnością produktów.

 6. Wybierz produkty, które chcesz wyświetlać w aplikacji Shop, lub odznacz produkty, które chcesz ukryć w tej aplikacji.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetl status produktów

W sekcji Produkty możesz wyświetlić status zatwierdzenia produktów, które chcesz udostępnić w aplikacji Shop.

Komunikaty o błędach

Jeśli produkt nie zostanie zatwierdzony, jego status zmieni się na Niezatwierdzony i pojawi się komunikat o błędzie. Więcej informacji na temat komunikatów o błędach zawiera poniższa tabela.

Komunikaty o błędach związanych ze statusem produktu
Komunikat o błędzie Opis
Zakazany typ produktu Jeśli produkt jest zakazany, np. produkt z ograniczeniem wiekowym lub materiał niebezpieczny, nie zostanie on zatwierdzony. Dowiedz się więcej o typach zakazanych produktów.
Brak obrazu Jeden z wariantów produktu musi zawierać obraz produktu, aby można go było wyszukać.
Brak typu produktu Produkt musi mieć wybrany standaryzowany typ produktu, aby był dostępny w wyszukiwaniu. Dowiedz się więcej o typach produktów.
Nieprawidłowa cena produktu Cena produktu w panelu administracyjnym Shopify musi wynosić więcej niż 0, aby można ją było wyszukać.
Ukryte pozycjonowanie stron produktu Jeśli w metapolu produktu ustawiono opcję Ukryte pozycjonowanie stron (SEO), nie można go wyszukać poprzez żaden kanał.
Produkt niezgodny z wymaganiami W przypadku wyszukania produktu na podstawie niekwalifikującego się zapytania nie zostanie on zatwierdzony.

Zarządzaj dostępnością kolekcji

Aby kolekcje pojawiły się w aplikacji Shop, muszą mieć obraz i co najmniej jeden zatwierdzony produkt. Możesz użyć kanału Shop, aby zarządzać kolekcjami, które mają być wyświetlane w aplikacji Shop.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij sklep w aplikacji Store.

 5. Kliknij opcję Kolekcje.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Kolekcja musi być dostępna w kanale Shop, aby mogła pojawić się na liście Kolekcji. Dowiedz się więcej o zarządzaniu kolekcjami w kanałach sprzedaży.

Zmień kolejność pojawiania się kolekcji w sklepie w aplikacji Shop

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij sklep w aplikacji Store.

 5. Przeciągnij i upuść kolekcję w miejscu, w którym ma się pojawić.

Wyświetl status swoich kolekcji

W sekcji Kolekcje możesz wyświetlić status zatwierdzenia kolekcji, które chcesz udostępnić w aplikacji Shop. Jeśli kolekcja nie zostanie zatwierdzona, możesz kliknąć link obok komunikatu o błędzie, aby wprowadzić zmiany w kolekcji i umożliwić jej ponowną ocenę.

Komunikaty o błędach

Jeśli Twoja kolekcja nie zostanie zatwierdzona, nie pojawi się w aplikacji Shop. Przejrzyj poniższą tabelę, aby dowiedzieć się więcej, co oznacza komunikat o błędzie.

Komunikaty o błędach statusu kolekcji
Komunikat o błędzie Opis
Kolekcja musi mieć obraz Kolekcja musi mieć wyróżniony obraz, aby była widoczna w aplikacji Shop. Zapoznaj się ze sposobem dodawania obrazu do kolekcji.
Kolekcja nie ma zatwierdzonych produktów Kolekcja musi zawierać co najmniej jeden zatwierdzony produkt.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo