Quản lý sản phẩm, danh mục và bộ sưu tập trên Shop

Với kênh Shop, bạn có thể quản lý sản phẩm, danh mục và bộ sưu tập bạn cung cấp qua ứng dụng Shop.

Quản lý trạng thái hiển thị của sản phẩm

Để được đăng tải trên Shop, sản phẩm cần có hình ảnh, giá và danh mục sản phẩm. Sản phẩm bạn bán qua Shop cần tuân thủ nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop và không được là sản phẩm bị cấm.

Nếu bạn sử dụng kênh Shop và đã kích hoạt Bán hàng qua Shop thì tất cả sản phẩm đủ điều kiện được đăng trên cửa hàng trực tuyến cũng sẽ hiển thị trong ứng dụng Shop. Nếu bạn bán gói sản phẩm cố định thì các gói này sẽ hiển thị trên Shop dưới dạng hồ sơ sản phẩm đăng tải.

Nếu muốn điều chỉnh tình trạng còn hàng của sản phẩm trên Shop theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Danh mục, sau đó nhấp vào Quản lý hàng loạt sản phẩm.

 5. Nhấp vào Cột, sau đó chọn Đã đăng trên Shop.

 6. Trong cột Đã đăng trên Shop, chọn sản phẩm bạn muốn hiển thị trên Shop hoặc bỏ chọn sản phẩm bạn muốn ẩn khỏi Shop.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi cập nhật tình trạng còn hàng của sản phẩm, có thể mất vài phút để các thay đổi hiển thị trong Shop.

Xem trạng thái sản phẩm

Trong cột Trạng thái đăng tải trên trang Danh mục của Shop, bạn có thể kiểm tra xem sản phẩm có được đăng tải trong ứng dụng Shop hay không.

Trạng thái niêm yết

 • Chưa niêm yết: Sản phẩm của bạn không hiển thị với khách hàng trong ứng dụng Shop. Nhấp vào trạng thái niêm yết để tìm hiểu lý do sản phẩm chưa được niêm yết và cách giải quyết vấn đề.
 • Đã niêm yết: Sản phẩm của bạn hiển thị với khách hàng trong ứng dụng Shop.
Thông báo lỗi trạng thái niêm yết
Thông báo lỗi Mô tả
Danh mục sản phẩm bị cấm Nếu một sản phẩm bị cấm, ví dụ như sản phẩm giới hạn độ tuổi hoặc chất liệu độc hại, sản phẩm đó sẽ không được phê duyệt. Tìm hiểu thêm về các loại sản phẩm bị cấm.
Thiếu hình ảnh Một trong các mẫu mã sản phẩm phải có hình ảnh sản phẩm để có thể tìm kiếm.
Thiếu danh mục sản phẩm Sản phẩm cần là danh mục sản phẩm tiêu chuẩn để có thể xuất hiện trong tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về danh mục sản phẩm.
Giá sản phẩm không hợp lệ Giá sản phẩm phải được niêm yết trên mức 0 trong trang quản trị Shopify để có thể tìm kiếm sản phẩm.
Đã ẩn SEO sản phẩm Nếu một sản phẩm có trường thông tin bổ sung được đặt trạng thái thành ẩn SEO, sản phẩm đó sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm qua bất kỳ kênh nào.
Sản phẩm không tuân thủ Nếu truy vấn tìm kiếm không đủ điều kiện khớp với một sản phẩm, sản phẩm đó sẽ không được phê duyệt.

Quản lý bộ sưu tập

Để giúp khách hàng định vị sản phẩm, bạn có thể thêm bộ sưu tập vào Danh mục hoặc Bộ sưu tập trên Shop. Danh mục hiển thị dưới dạng biểu tượng ở đầu Cửa hàng trên Shop, còn bộ sưu tập sẽ hiển thị trong mục Bộ sưu tập. Đối với danh mục, bạn không thể thay đổi hình ảnh được dùng, còn đối với bộ sưu tập, bạn có thể chỉnh sửa hoặc tùy chỉnh hình ảnh hiển thị.

Bạn có thể thêm tối đa 12 danh mục và 5 danh sách bộ sưu tập, trong đó mỗi danh sách bộ sưu tập có thể bao gồm tối đa 10 bộ sưu tập, mỗi bộ sưu tập có thể chứa tối đa 250 sản phẩm. Sau khi thêm bộ sưu tập vào danh sách bộ sưu tập, bạn sẽ không thể thêm bộ sưu tập đó vào danh sách bộ sưu tập khác.

Để được niêm yết trên Shop, bộ sưu tập cần có ít nhất một sản phẩm, một ảnh được phê duyệt và bộ sưu tập phải có sẵn trên kênh Shop. Bạn có thể sử dụng kênh Shop để quản lý bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trên Shop.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Cửa hàng, nhấp vào Tùy chỉnh.

 5. Thực hiện một trong hai cách sau:

  • Nhấp vào Danh mục.
   • Để thêm bộ sưu tập vào danh mục trên Shop, nhấp vào Thêm danh mục, sau đó chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trên Shop.
   • Để xóa danh mục khỏi danh sách danh mục trên Shop, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh danh mục bạn muốn xóa khỏi Shop.

- Nhấp vào Bộ sưu tập. - Để thêm bộ sưu tập vào danh sách bộ sưu tập trên Shop, nhấp vào Thêm bộ sưu tập rồi chọn bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trên Shop. - Để xóa bộ sưu tập khỏi danh sách bộ sưu tập trên Shop, nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh bộ sưu tập bạn muốn xóa khỏi Shop.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Thay đổi thứ tự hiển thị của danh mục và bộ sưu tập trong Cửa hàng trên Shop

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Cửa hàng, nhấp vào Tùy chỉnh.

 5. Nhấp vào Danh mục hoặc Bộ sưu tập.

 6. Kéo và thả danh mục hoặc bộ sưu tập đến vị trí bạn muốn danh mục hoặc bộ sưu tập hiển thị.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Hiển thị ảnh bìa của bộ sưu tập trên Shop

Danh mục sẽ tự động hiển thị hình ảnh sản phẩm bán chạy nhất của bộ sưu tập được chọn làm danh mục. Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn ảnh bìa cho Bộ sưu tập.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Cửa hàng, nhấp vào Tùy chỉnh.

 5. Nhấp vào Bộ sưu tập.

 6. Đối với tùy chọn Hiển thị hình ảnh, nhấp vào hoặc Không. Nếu bạn chọn , bộ sưu tập được chọn phải bao gồm ảnh bìa.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trạng thái của bộ sưu tập

Trong mục Danh mụcBộ sưu tập, bạn có thể xem trạng thái phê duyệt của bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trong ứng dụng Shop. Nếu bộ sưu tập không được phê duyệt, bạn có thể nhấp vào liên kết bên cạnh thông báo lỗi để thực hiện thay đổi đối với bộ sưu tập để đánh giá lại.

Thông báo lỗi

Nếu không được phê duyệt, bộ sưu tập sẽ không xuất hiện trong ứng dụng Shop. Xem lại bảng dưới đây để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của thông báo lỗi.

Thông báo lỗi trạng thái bộ sưu tập
Thông báo lỗi Mô tả
Bộ sưu tập phải có một hình ảnh Để được hiển thị trên ứng dụng Shop, bộ sưu tập cần có hình ảnh nổi bật. Tìm hiểu cách thêm hình ảnh vào bộ sưu tập.
Bộ sưu tập không có sản phẩm nào được phê duyệt Bộ sưu tập phải chứa ít nhất một sản phẩm được phê duyệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí