Quản lý sản phẩm và bộ sưu tập trên Shop

Với kênh Shop, bạn có thể quản lý sản phẩm và bộ sưu tập bạn cung cấp qua ứng dụng Shop.

Quản lý tình trạng còn hàng của sản phẩm

Để xuất hiện trong Shop, sản phẩm cần có hình ảnh, giá và loại sản phẩm. Sản phẩm bạn bán qua Shop cần tuân thủ các yêu cầu trong Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop.

Nếu đang sử dụng kênh Shop, bạn có thể sử dụng trang chỉnh sửa hàng loạt trong kênh để quản lý sản phẩm hiện có trong ứng dụng Shop. Có thể mất tới 48 giờ để các thay đổi xuất hiện trong kênh Shop và ứng dụng Shop.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Danh mục.

 5. Nhấp vào Quản lý tình trạng còn hàng của sản phẩm.

 6. Chọn sản phẩm bạn muốn hiển thị trong Shop hoặc bỏ chọn sản phẩm bạn muốn ẩn khỏi Shop.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Xem trạng thái sản phẩm

Trong mục Danh mục, bạn có thể xem trạng thái Hồ sơ của sản phẩm bạn muốn hiển thị trong ứng dụng Shop.

Trạng thái niêm yết

 • Chưa niêm yết: Sản phẩm của bạn không hiển thị với người mua trong ứng dụng Shop. Nhấp vào trạng thái niêm yết để tìm hiểu lý do sản phẩm chưa được niêm yết và cách giải quyết vấn đề.
 • Đã niêm yết: Sản phẩm của bạn hiển thị với người mua trong Ứng dụng Shop.
Thông báo lỗi trạng thái niêm yết
Thông báo lỗi Mô tả
Loại sản phẩm bị cấm Nếu một sản phẩm bị cấm, ví dụ như sản phẩm giới hạn độ tuổi hoặc chất liệu độc hại, sản phẩm đó sẽ không được phê duyệt. Tìm hiểu thêm về các loại sản phẩm bị cấm.
Thiếu hình ảnh Một trong các mẫu mã sản phẩm phải có hình ảnh sản phẩm để có thể tìm kiếm.
Thiếu loại sản phẩm Sản phẩm cần là loại sản phẩm tiêu chuẩn để có thể xuất hiện trong tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về loại sản phẩm.
Giá sản phẩm không hợp lệ Giá sản phẩm phải được niêm yết trên mức 0 trong trang quản trị Shopify để có thể tìm kiếm sản phẩm.
Đã ẩn SEO sản phẩm Nếu một sản phẩm có trường thông tin bổ sung được đặt trạng thái thành ẩn SEO, sản phẩm đó sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm qua bất kỳ kênh nào.
Sản phẩm không tuân thủ Nếu truy vấn tìm kiếm không đủ điều kiện khớp với một sản phẩm, sản phẩm đó sẽ không được phê duyệt.

Điểm hoàn thiện dữ liệu sản phẩm trên Shop

Shop cung cấp điểm hoàn thiện dữ liệu sản phẩm và hướng dẫn để tăng khả năng tìm thấy bạn trong ứng dụng Shop. Cải thiện độ hoàn thiện của dữ liệu sản phẩm trên Shop có thể giúp sản phẩm của bạn tiếp cận khách hàng mới và hiện có trên ứng dụng Shop.

Bạn có thể xem độ hoàn thiện dữ liệu sản phẩm cho từng sản phẩm trong mục Danh mục của kênh Shop. Khi có thể, Shop sẽ sử dụng máy học để dự đoán danh mục và thuộc tính sản phẩm, đồng thời thêm các dữ liệu đó vào thông tin sản phẩm. Bạn có thể cập nhật danh mục và thuộc tính sản phẩm được dự đoán, hoặc xóa những dữ liệu này.

Các bước thực hiện

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Danh mục.

 5. Xem kỹ cột Hoàn thiện dữ liệu sản phẩm để kiểm tra từng điểm số.

 6. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa.

 7. Nhấp vào thông tin sản phẩm mà bạn muốn thêm và thực hiện theo lời nhắc để tiếp tục.

Quản lý tình trạng còn hàng của bộ sưu tập

Để xuất hiện trên Shop, bộ sưu tập cần có hình ảnh và ít nhất một sản phẩm được phê duyệt. Bạn có thể sử dụng kênh Shop để quản lý bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trên Shop.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cửa hàng Shop.

 5. Nhấp vào Bộ sưu tập.

 6. Thực hiện một trong hai cách sau:

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bộ sưu tập cần có trong kênh Shop để xuất hiện trong danh sách Bộ sưu tập. Tìm hiểu thêm về quản lý bộ sưu tập trên kênh bán hàng.

Thay đổi thứ tự xuất hiện của bộ sưu tập trong Cửa hàng Shop của bạn

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Cửa hàng Shop.

 5. Kéo và thả bộ sưu tập đến vị trí bạn muốn bộ sưu tập hiển thị.

Xem trạng thái của bộ sưu tập

Trong mục Bộ sưu tập, bạn có thể xem trạng thái phê duyệt của bộ sưu tập bạn muốn hiển thị trong ứng dụng Shop. Nếu bộ sưu tập không được phê duyệt, bạn có thể nhấp vào liên kết bên cạnh thông báo lỗi để thực hiện thay đổi đối với bộ sưu tập để đánh giá lại.

Thông báo lỗi

Nếu không được phê duyệt, bộ sưu tập sẽ không xuất hiện trong ứng dụng Shop. Xem lại bảng dưới đây để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của thông báo lỗi.

Thông báo lỗi trạng thái bộ sưu tập
Thông báo lỗi Mô tả
Bộ sưu tập phải có một hình ảnh Để được hiển thị trên ứng dụng Shop, bộ sưu tập cần có hình ảnh nổi bật. Tìm hiểu cách thêm hình ảnh vào bộ sưu tập.
Bộ sưu tập không có sản phẩm nào được phê duyệt Bộ sưu tập phải chứa ít nhất một sản phẩm được phê duyệt.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí