Tính năng đăng nhập bằng Shop

Sau khi kích hoạt Shop Pay, bạn có thể cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng bằng cách cho phép họ đăng nhập vào nhiều nơi trong cửa hàng bằng tài khoản Shop của họ.

Khách hàng đăng nhập bằng Shop có thể thanh toán bằng một lần chạm, trong đó Shop Pay sẽ tự động điền sẵn thông tin vận chuyển và thanh toán đã lưu, đồng thời kích hoạt tính năng đồng bộ hóa xuyên suốt trải nghiệm Shopify. Tìm hiểu thêm về trải nghiệm khách hàng trên Shop.

Cân nhắc thêm các tính năng đăng nhập của Shop sau vào cửa hàng trực tuyến:

  • Đăng nhập bằng Shop cho tài khoản khách hàng cho phép khách hàng mới và khách hàng hiện tại đăng nhập vào cửa hàng trên trang tài khoản khách hàng bằng thông tin đăng nhập Shop, không cần mật khẩu.
  • Thêm nút Theo dõi trên Shop để cho phép khách hàng theo dõi cửa hàng trong ứng dụng Shop. Người theo dõi sẽ nhận được thông tin cập nhật về cửa hàng qua thông báo đẩy, tin nhắn trong ứng dụng và đề xuất nguồn cấp dữ liệu.
  • Thu hút khách hàng tiềm năng bằng Shop tích hợp với biểu mẫu thu hút khách hàng tiềm năng hiện có để loại bỏ trở ngại về tìm kiếm, sao chép và dán mã giảm giá cho khách hàng. Sau khi khách hàng Shop đăng nhập, mã giảm giá của họ sẽ tự động được áp dụng khi thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí