Tính năng đăng nhập trên Shop

Bạn có thể cho phép khách hàng đăng nhập bằng Shop từ nhiều nơi trên cửa hàng trực tuyến để cải thiện trải nghiệm mua sắm. Cân nhắc thêm các tính năng sau vào cửa hàng trực tuyến để nâng cao trải nghiệm đăng nhập của khách hàng với thương hiệu.

  • Thêm nút Theo dõi trên Shop vào cửa hàng trực tuyến để nhắc khách hàng theo dõi Cửa hàng trên Shop của bạn và nhận các đề xuất và thông báo về sản phẩm dành riêng cho họ.
  • Thu hút khách hàng tiềm năng bằng Shop tích hợp với ứng dụng thu hút khách hàng tiềm năng để cho phép khách hàng đăng nhập bằng Shop trong quá trình thu hút khách hàng tiềm năng. Mã giảm giá được lưu vào tài khoản Shop của khách hàng và tự động áp dụng khi thanh toán. Sau khi khách hàng đăng nhập bằng Shop, thông tin của họ sẽ tự động được điền bằng Shop Pay khi thanh toán.
  • Đăng nhập bằng Shop cho phép khách hàng trên Shop đăng nhập nhanh chóng và an toàn vào tài khoản khách hàng bằng thông tin đăng nhập Shop và passkey đã lưu.

Tìm hiểu thêm về trải nghiệm khách hàng trên Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí