Shop Minis

Shop Minis là trải nghiệm mua sắm do các nhà phát triển tạo ra để giúp cải thiện Cửa hàng trên Shop. Bạn có thể dùng Shop Minis để thêm tính năng mới vào Cửa hàng trên Shop, ví dụ như phát trực tiếp, bài đăng có tính năng mua sắm và biểu đồ kích cỡ.

Các nhà phát triển tạo ra phiên bản mini cho Shop đều thuộc Chương trình đối tác của Shopify, một mạng lưới các nhà phát triển đáng tin cậy xây dựng ứng dụng dành riêng cho cửa hàng Shopify. Mỗi Shop Mini đều được Shopify đánh giá để đảm bảo đáp ứng tất cả yêu cầu đối với ứng dụng.

Mọi nội dung bạn tạo bằng Shop Minis hoặc đã chọn hiển thị đều phải tuân thủ Chính sách nội dung của Shop.

Cài đặt Shop Minis

Để truy cập vào Shop Minis, bạn cần cài đặt ứng dụng đối tác từ Bộ sưu tập Shop Minis trên Shopify App Store.

Quản lý Shop Minis

Sau khi cài đặt ứng dụng đối tác Shop Minis, bạn có thể quản lý Shop Minis trên trang quản trị Shopify.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  4. Nhấp vào Minis rồi thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

    • Nhấp vào Quản lý bên cạnh Shop Mini mà bạn muốn điều chỉnh cài đặt.
    • Nhấp vào Thêm bên cạnh Shop Mini mà bạn muốn thêm vào Cửa hàng trên Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí