Tùy chỉnh Cửa hàng trên Shop của bạn

Kênh Shop tự động đồng bộ với tài sản thương hiệu của cửa hàng trực tuyến để hiển thị một số thông tin trên Shop như logo, ảnh bìa, nền cửa hàng, mô tả cửa hàng và chính sách cửa hàng.

Bạn có thể cập nhật những nội dung hiển thị trên Shop bằng cách thay đổi cài đặt trên kênh Shop. Bạn cũng có thể cập nhật thông tin cửa hàng và thay đổi thứ tự hiển thị của bộ sưu tập sản phẩm trong Cửa hàng trên Shop.

Chỉnh sửa chi tiết Cửa hàng trên Shop

Trong mục Chi tiết cửa hàng của kênh Shop, bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ cửa hàng, hình đại diện và thông tin liên hệ.

Bạn có thể cập nhật các liên kết thông tin liên hệ và mạng xã hội sau đây cho Cửa hàng trên Shop của mình:

 • URL liên hệ
 • gửi email
 • số điện thoại
 • địa chỉ doanh nghiệp
 • liên kết mạng xã hội cho Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube và X

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Cửa hàng , nhấp vào Chỉnh sửa chi tiết.

 5. Để cập nhật chi tiết cửa hàng, thực hiện bất kỳ bước nào sau đây:

  • Trong mục Hồ sơ cửa hàng, cập nhật mô tả cửa hàng.
  • Trong mục Hình đại diện của cửa hàng, nhấp vào Thay đổi để tải lên hình đại diện mới.
  • Trong mục Liên hệ và mạng xã hội, cập nhật thông tin liên hệ hoặc liên kết mạng xã hội của bạn.
  • Nếu muốn quay lại trang quản trị Shopify để chỉnh sửa chính sách cửa hàng, trong mục Chính sách cửa hàng, nhấp vào Quản lý chính sách.
 6. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa biểu ngữ thông báo của Cửa hàng trên Shop

Nếu cửa hàng của bạn có ưu đãi giảm giá tự động đang hoạt động, biểu ngữ thông báo sẽ tự động hiển thị trên trang chủ của Cửa hàng trên Shop. Để chỉnh sửa biểu ngữ thông báo, bạn cần hủy kích hoạt ưu đãi giảm giá tự động rồi tạo ưu đãi giảm giá mới.

Bạn có thể sử dụng kênh Shop để cập nhật đầu trang trên trang chủ Cửa hàng trên Shop, bao gồm logo, nền và khẩu hiệu.

Nếu bạn muốn thêm phương tiện nền vào đầu trang dưới dạng ảnh, GIF hoặc video, hãy đảm bảo rằng tệp đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Tệp hình ảnh phải có kích cỡ dưới 15 MB và ở định dạng WEBP, PNG, JPG hoặc GIF.
 • Tệp video phải có kích cỡ dưới 32 MB, thời lượng không quá 10 giây và ở định dạng MP4 hoặc MOV.

Kích thước gợi ý cho tất cả các loại phương tiện là 1080 x 1170 pixel.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Cửa hàng, nhấp vào Tùy chỉnh.

 5. Trong menu thả xuống ở đầu trang, chọn Trang chủ Cửa hàng trên Shop.

 6. Nhấp vào Đầu trang rồi thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau đây:

  • Để thay đổi logo hiển thị trong Cửa hàng trên Shop, trong mục Logo, nhấp vào Chọn hình ảnh hoặc kéo và thả hình ảnh để tải lên tệp.
  • Để làm nổi bật một hình ảnh, GIF hoặc video làm nền Cửa hàng trên Shop, trong mục Nền, nhấp vào Phương tiện rồi nhấp vào Chọn hình ảnh hoặc video hoặc kéo và thả hình ảnh hoặc video để tải tệp lên. Sau khi cập nhật tệp, dùng thanh trượt Cường độ lớp phủ để điều chỉnh độ tương phản của phương tiện.
  • Để thay đổi màu chính của nền, nút và điểm nhấn, trong mục Nền, nhấp vào Màu rồi chọn một màu trong hộp chọn màu.
  • Để thêm mô tả một dòng về thương hiệu vào phần đầu trang của Cửa hàng trên Shop, trong mục Khẩu hiệu, viết khẩu hiệu gồm tối đa 80 ký tự vào hộp văn bản.
 7. Nhấp vào Lưu.

Chỉnh sửa bộ sưu tập Cửa hàng trên Shop

Bạn có thể chỉnh sửa bộ sưu tập Cửa hàng trên Shop để quản lý bộ sưu tập sẽ hiển thị trên Shop. Bạn có thể thêm tối đa 5 danh sách bộ sưu tập, trong đó mỗi danh sách có thể bao gồm tối đa 10 bộ sưu tập. Sau khi thêm bộ sưu tập vào danh sách bộ sưu tập, bạn sẽ không thể thêm bộ sưu tập đó vào danh sách bộ sưu tập khác. Một bộ sưu tập cần có ảnh bìa để hiển thị trên Shop.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Cửa hàng, nhấp vào Tùy chỉnh.

 5. Trong menu thả xuống ở đầu trang, chọn Trang chủ Cửa hàng trên Shop.

 6. Trong mục Danh sách bộ sưu tập, nhấp vào danh sách bộ sưu tập bạn muốn chỉnh sửa rồi thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau đây:

  • Để chỉnh sửa tiêu đề danh sách bộ sưu tập, nhập tiêu đề mới vào trường Tiêu đề.
  • Để chỉnh sửa bộ sưu tập hiển thị trong danh sách bộ sưu tập, nhấp vào Chỉnh sửa danh sách bộ sưu tập rồi chọn bộ sưu tập bạn muốn thêm vào.
  • Để sắp xếp lại danh sách bộ sưu tập, nhấp và kéo biểu tượng để di chuyển bộ sưu tập đến vị trí cụ thể trong danh sách.
  • Để thêm ảnh bìa vào danh sách bộ sưu tập, nhấp vào bộ sưu tập rồi nhấp vào Chọn hình ảnh hoặc kéo và thả hình ảnh để tải tệp lên.
  • Để xóa danh sách bộ sưu tập hoặc bộ sưu tập, nhấp vào biểu tượng thùng rác.
 7. Nhấp vào Lưu.

Bạn có thể chỉnh sửa menu điều hướng của Cửa hàng trên Shop để cập nhật bộ sưu tập hiển thị trong menu điều hướng của Cửa hàng trên Shop. Bạn có thể thêm tối đa 12 bộ sưu tập vào menu điều hướng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Trong mục Cửa hàng, nhấp vào Tùy chỉnh.

 5. Trong menu thả xuống ở đầu trang, chọn Trang chủ Cửa hàng trên Shop.

 6. Nhấp vào Menu điều hướng > Chỉnh sửa danh sách menu điều hướng.

 7. Tùy chỉnh menu điều hướng bằng một trong những cách sau:

  • Để thêm một bộ sưu tập sẵn có vào menu điều hướng, chọn một bộ sưu tập trong danh sách.
  • Để gỡ một bộ sưu tập khỏi menu điều hướng, bỏ chọn bộ sưu tập khỏi danh sách.
 8. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí