Je Shop Store aanpassen

Het Shop-kanaal wordt automatisch gesynchroniseerd met de merkelementen van je webshop. Dan wordt bepaalde informatie automatisch in Shop weergegeven, zoals je logo, coverafbeelding, winkelachtergrond, winkelbeschrijving en het winkelbeleid.

Als je iets wil veranderen aan wat er in Shop wordt weergegeven, kun je dit doen in de instellingen van het Shop-kanaal. Je kunt ook je winkelgegevens bijwerken en de volgorde wijzigen waarin productcollecties worden weergegeven in je Shop Store.

De gegevens van je Shop Store bewerken

In de sectie Winkelgegevens van het Shop-kanaal kun je je winkelprofiel, avatar en contactgegevens bewerken.

Je kunt de volgende contactgegevens en links naar social media voor je Shop Store bijwerken:

 • URL voor contact opnemen
 • e-mail
 • telefoonnummer
 • vestigingsadres
 • social links voor Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube en X (het voormalige Twitter)

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shop.

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik in de sectie Winkel op Gegevens bewerken.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit om de winkelgegevens bij te werken:

  • Werk je winkelbeschrijving bij in de sectie Winkelprofiel.
  • Klik in de sectie Winkelavatar op Wijzigen om een nieuwe avatar-afbeelding te uploaden.
  • Werk je contactgegevens of social links bij in de sectie Contact en social media.
  • Als je terug wil naar het Shopify-beheercentrum om je winkelbeleid te bewerken, klik je in de sectie Winkelbeleid op Beleid beheren.
 6. Klik op Opslaan.

De aankondigingsbanner in je Shop Store bewerken

Als er voor je winkel een actieve automatische korting beschikbaar is, wordt op de homepage van je Shop Store automatisch een aankondigingsbanner weergegeven. Als je deze banner wil bewerken, deactiveer je eerst de automatische korting en maak je daarna een nieuwe aan.

Je kunt de koptekst op de homepage van je Shop Store (zoals je logo, achtergrond en slogan) bewerken via het Shop-kanaal.

Als je achtergrondmedia aan je koptekst wil toevoegen, zoals een afbeelding, een GIF of een video, zorg er dan voor dat je bestand aan de volgende vereisten voldoet:

 • Afbeeldingsbestanden moeten kleiner zijn dan 15 MB en de indeling WEBP, PNG, JPG of GIF hebben.
 • Videobestanden moeten kleiner zijn dan 32 MB, niet langer dan 10 seconden duren en een MP4- of MOV-indeling hebben.

De voorgestelde afmetingen voor alle mediatypen zijn 1080 x 1170 pixels.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shop.

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik in de sectie Winkel op Aanpassen.

 5. Selecteer Shop Store-startpagina in de vervolgkeuzelijst bovenaan de pagina.

 6. Klik op Koptekst en breng naar wens de volgende wijzigingen aan:

  • Als je een ander logo in je Shop Store wil weergeven, klik je in de sectie Logo op Afbeelding selecteren of sleep je een afbeelding om een bestand te uploaden.
  • Als je een afbeelding, GIF of video als achtergrond voor je Shop Store wil gebruiken, klik je in de sectie Achtergrond op Media en daarna op Afbeelding of video selecteren of sleep je een afbeelding of video om een bestand te uploaden. Nadat je het bestand hebt bijgewerkt, gebruik je de schuifregelaar voor Overlay-intensiteit om het contrast bij te stellen.
  • Als je de primaire kleur van de achtergrond, knoppen en accenten wil wijzigen, klik je in de sectie Achtergrond op Kleur en selecteer je een kleur met de kleurkiezer.
  • Als je een eenregelige beschrijving van je merk in de koptekst van je winkel wil hebben, schrijf je een slogan van maximaal 80 tekens in het tekstvak in de sectie Slogan.
 7. Klik op Opslaan.

Shop Store-collecties bewerken

Je kunt je winkelcollecties bewerken om te bepalen welke van je collecties beschikbaar zijn in Shop. Je kunt maximaal vijf collectielijsten toevoegen, waarbij elke collectielijst maximaal tien collecties kan bevatten. Nadat je een collectie hebt toegevoegd aan een collectielijst, kan die collectie niet meer aan een andere collectielijst worden toegevoegd. Een collectie moet een coverafbeelding hebben om in Shop te worden weergegeven.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shop.

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik in de sectie Winkel op Aanpassen.

 5. Selecteer Shop Store-startpagina in de vervolgkeuzelijst bovenaan de pagina.

 6. Klik in de sectie Collectielijst op de lijst die je wil bewerken en breng naar wens de volgende wijzigingen aan:

  • Als je de koptekst van de collectielijst wil bewerken, voer je de nieuwe tekst in het veld Koptekst in.
  • Als je wil bewerken welke collecties in de lijst komen te staan, klik je op Collectielijst bewerken en selecteer je de collecties die je in de lijst wil opnemen.
  • Als je een collectie opnieuw wil ordenen, sleep je deze met het pictogram ⋮⋮ naar de gewenste positie in de lijst.
  • Als je een coverafbeelding aan een collectielijst wil toevoegen, klik je op een collectie en daarna op Afbeelding selecteren of sleep je een afbeelding om een bestand te uploaden.
  • Als je een collectielijst of collectie wil verwijderen, klik je op het prullenbakpictogram.
 7. Klik op Opslaan.

Je kunt de navigatie van je Shop Store bewerken, zodat je kunt bijwerken welke collecties worden weergegeven in het navigatiemenu van je Shop Store. Je kunt maximaal twaalf collecties toevoegen aan je navigatie.

Stappen:

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

 2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Shop.

 3. Klik op Verkoopkanaal openen.

 4. Klik in de sectie Winkel op Aanpassen.

 5. Selecteer Shop Store-startpagina in de vervolgkeuzelijst bovenaan de pagina.

 6. Klik op Navigatie > Navigatielijst bewerken.

 7. Pas je navigatie op een van de volgende manieren aan:

  • Als je een beschikbare collectie aan je navigatie wil toevoegen, selecteer je de collectie in de lijst.
  • Als je een collectie uit de navigatie wil verwijderen, deselecteer je de collectie in de lijst.
 8. Klik op Opslaan.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis