Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop

Để được giới thiệu trong ứng dụng Shop, đảm bảo bạn xem lại và tuân thủ các yêu cầu dành cho thương nhân và các hạn chế đối với sản phẩm.

Yêu cầu dành cho thương nhân

Để hiện diện trên Shop, cửa hàng của bạn phải đáp ứng một bộ yêu cầu cụ thể. Các yêu cầu này được đặt ra để đảm bảo rằng thương nhân và khách hàng được hưởng trải nghiệm nhất quán. Bạn nên xem lại các tiêu chí chính sau:

 • Cửa hàng của bạn cần sở hữu gói Basic Shopify hoặc gói cao hơn đang hoạt động. Tìm hiểu thêm về cách kiểm tra hoặc nâng cấp gói hiện tại.
 • Cửa hàng của bạn cần bật Shopify Payments. Tìm hiểu thêm về yêu cầu của Shopify Payments.
 • Tài khoản Shopify Payments phải hoạt động trong hơn 90 ngày. Có nghĩa là bạn phải xử lý ít nhất một đơn hàng bằng Shopify Payments trong vòng ít nhất 90 ngày qua. Hãy xem các ví dụ sau về cửa hàng đủ điều kiện và không đủ điều kiện:

  • Đủ điều kiện: Cửa hàng đã xử lý ít nhất một khoản thanh toán bằng Shopify Payments và đơn hàng đó từ hơn 90 ngày trước.
  • Không đủ điều kiện: Cửa hàng đã xử lý ít nhất một khoản thanh toán bằng Shopify Payments, nhưng đơn hàng đó được xử lý chưa đến 90 ngày.
 • Cửa hàng của bạn cần bật Shop Pay.

 • Cửa hàng của bạn cần có kênh bán hàng Cửa hàng trực tuyến và không được bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm hiểu thêm về cách gỡ mật khẩu của cửa hàng. Sau khi bạn gỡ mật khẩu, ai cũng có thể truy cập vào cửa hàng trực tuyến của bạn.

 • Bạn không sử dụng bất kỳ ứng dụng kiểm soát mật khẩu hay xác minh độ tuổi nào như Advanced Registration, B2B Login Access Management, Locksmith, Login to View Price và MagicPass Pass Deal Club, Wholesale. Nếu bạn xóa ứng dụng xác minh độ tuổi nhưng đang bán sản phẩm giới hạn độ tuổi, sản phẩm bị cấm vẫn sẽ không xuất hiện trên ứng dụng và có thể vi phạm Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify.

 • Bạn có tỷ lệ bồi hoàn dưới 1% trong 6 tháng qua.

 • Bạn chưa từng vi phạm Chính sách về cách sử dụng chấp nhận được của Shopify.

Nếu bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhưng không biết lý do vì sao cửa hàng không hiển thị trong ứng dụng Shop, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shop để được hỗ trợ bằng tiếng Anh. Nếu bạn cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Loại sản phẩm bị cấm

Sản phẩm hiện diện trong Shop phải tuân thủ các yêu cầu trong hướng dẫn dành cho thương nhân này cũng như mọi điều khoản và chính sách liên quan, bao gồm:

Ví dụ về các loại sản phẩm bị cấm:

 • sản phẩm giới hạn độ tuổi như rượu, thuốc lá hoặc cờ bạc
 • động vật và gia súc
 • ô tô hoặc phụ tùng ô tô
 • sản phẩm cần sa
 • thuốc và sản phẩm liên quan đến thuốc
 • dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ chuyên nghiệp
 • chất liệu độc hại
 • bộ phận cơ thể người
 • nội dung, dịch vụ hoặc sản phẩm người lớn có hình ảnh khoả thân
 • phương tiện thanh toán (ví dụ như tem, tiền mặt, token hoặc bất kỳ hình thức tiền tệ vật lý hoặc kỹ thuật số nào khác)
 • thiết bị và phụ tùng y tế
 • thiết bị giám sát
 • vũ khí, đạn dược hoặc chất nổ

Các giao dịch mua trên Shop được xử lý qua cửa hàng trực tuyến. Shop và Shopify không hỗ trợ việc mua, bán, giao hàng hóa hoặc dịch vụ. Bạn vẫn chịu trách nhiệm xử lý và phản hồi tất cả các giao dịch mua, đơn hàng phải giao, câu hỏi về dịch vụ khách hàng, hoàn tiền, đơn hàng trả lại, khiếu nại, vấn đề và tranh chấp. Shop có quyền xóa bạn hoặc sản phẩm của bạn khỏi Shop bất cứ lúc nào và vì mọi lý do.

Nếu bạn có thắc mắc về điều kiện đối với sản phẩm, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shop để được hỗ trợ bằng tiếng Anh. Nếu bạn cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí