Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop

Để xuất hiện nổi bật trong ứng dụng Shop, hãy đảm bảo bạn xem lại và tuân thủ các yêu cầu dành cho thương nhân và các hạn chế đối với sản phẩm.

Các giao dịch mua trên Shop được xử lý qua cửa hàng trực tuyến. Shop và Shopify không hỗ trợ việc mua, bán, giao hàng hóa hoặc dịch vụ. Do đó, với tư cách là thương nhân, bạn phải chịu trách nhiệm xử lý và phản hồi tất cả các giao dịch mua, đơn hàng phải giao, câu hỏi về dịch vụ khách hàng, hoàn tiền, đơn hàng trả lại, khiếu nại, vấn đề và tranh chấp. Shop có quyền xóa bạn hoặc sản phẩm của bạn khỏi Shop bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí