Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop

Để được giới thiệu trong ứng dụng Shop, đảm bảo bạn xem lại và tuân thủ các yêu cầu dành cho thương nhân và các hạn chế đối với sản phẩm.

Yêu cầu dành cho thương nhân

Để hiện diện trên Shop, cửa hàng của bạn phải đáp ứng một bộ yêu cầu cụ thể. Các yêu cầu này được đặt ra để đảm bảo rằng thương nhân và khách hàng được hưởng trải nghiệm nhất quán. Bạn nên xem lại các tiêu chí chính sau:

Nếu bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhưng không biết lý do vì sao cửa hàng không hiển thị trong ứng dụng Shop, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shop để được hỗ trợ bằng tiếng Anh. Nếu bạn cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Loại sản phẩm bị cấm

Sản phẩm hiện diện trong Shop phải tuân thủ các yêu cầu trong hướng dẫn dành cho thương nhân này cũng như mọi điều khoản và chính sách liên quan, bao gồm:

Ví dụ về các loại sản phẩm bị cấm:

 • sản phẩm giới hạn độ tuổi như rượu, thuốc lá hoặc cờ bạc
 • động vật và gia súc
 • ô tô hoặc phụ tùng ô tô
 • sản phẩm cần sa
 • thuốc và sản phẩm liên quan đến thuốc
 • dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ chuyên nghiệp
 • chất liệu độc hại
 • bộ phận cơ thể người
 • nội dung, dịch vụ hoặc sản phẩm người lớn có hình ảnh khoả thân
 • phương tiện thanh toán (ví dụ như tem, tiền mặt, token hoặc bất kỳ hình thức tiền tệ vật lý hoặc kỹ thuật số nào khác)
 • thiết bị và phụ tùng y tế
 • thiết bị giám sát
 • vũ khí, đạn dược hoặc chất nổ

Các giao dịch mua trên Shop được xử lý qua cửa hàng trực tuyến. Shop và Shopify không hỗ trợ việc mua, bán, giao hàng hóa hoặc dịch vụ. Bạn vẫn chịu trách nhiệm xử lý và phản hồi tất cả các giao dịch mua, đơn hàng phải giao, câu hỏi về dịch vụ khách hàng, hoàn tiền, đơn hàng trả lại, khiếu nại, vấn đề và tranh chấp. Shop có quyền xóa bạn hoặc sản phẩm của bạn khỏi Shop bất cứ lúc nào và vì mọi lý do.

Nếu bạn có thắc mắc về điều kiện đối với sản phẩm, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shop để được hỗ trợ bằng tiếng Anh. Nếu bạn cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí