Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop

Để được giới thiệu trong ứng dụng Shop, đảm bảo bạn xem lại và tuân thủ các yêu cầu dành cho thương nhân và các hạn chế đối với sản phẩm.

Các giao dịch mua trên Shop được xử lý qua cửa hàng trực tuyến. Shop và Shopify không hỗ trợ việc mua, bán, giao hàng hóa hoặc dịch vụ. Bạn vẫn chịu trách nhiệm xử lý và phản hồi tất cả các giao dịch mua, đơn hàng phải giao, câu hỏi về dịch vụ khách hàng, hoàn tiền, đơn hàng trả lại, khiếu nại, vấn đề và tranh chấp. Shop có quyền xóa bạn hoặc sản phẩm của bạn khỏi Shop bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

Yêu cầu dành cho thương nhân

Để hiện diện trên Shop, cửa hàng của bạn phải đáp ứng một bộ yêu cầu. Các yêu cầu này được đặt ra để đảm bảo rằng thương nhân và khách hàng được hưởng trải nghiệm nhất quán. Bạn nên xem lại các tiêu chí chính sau:

Nếu bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhưng không biết lý do vì sao cửa hàng không hiển thị trong ứng dụng Shop, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shop để được hỗ trợ bằng tiếng Anh. Nếu bạn cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Loại sản phẩm bị cấm

Sản phẩm hiện diện trong Shop phải tuân thủ các yêu cầu trong hướng dẫn dành cho thương nhân này cũng như mọi điều khoản và chính sách liên quan, bao gồm:

Khi bán sản phẩm qua Shop, bạn sẽ thấy thêm các loại sản phẩm bị cấm. Các loại sản phẩm bị cấm trên Shop bao gồm, nhưng không giới hạn ở các ví dụ sau:

 • sản phẩm giới hạn độ tuổi như rượu, thuốc lá hoặc cờ bạc
 • động vật và gia súc, bao gồm thuốc theo toa cho thú cưng và một số sản phẩm từ động vật
 • ô tô, linh kiện ô tô và các phương tiện cơ giới khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở xe dã ngoại (RV), xe địa hình (ATV) và xe gắn máy
 • sản phẩm cần sa
 • thuốc và sản phẩm liên quan đến thuốc
 • dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ chuyên nghiệp
 • chất liệu độc hại
 • bộ phận cơ thể người
 • nội dung, dịch vụ hoặc sản phẩm người lớn có hình ảnh khoả thân
 • phương tiện thanh toán (ví dụ như tem, tiền mặt, token hoặc bất kỳ hình thức tiền tệ vật lý hoặc kỹ thuật số nào khác)
 • thiết bị và phụ tùng y tế
 • thiết bị giám sát
 • vũ khí, đạn dược hoặc chất nổ

Nếu có thắc mắc về tư cách hợp lệ của sản phẩm, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shop để được trợ giúp bằng tiếng Anh. Nếu bạn cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Kiểm duyệt nội dung

Shop có sẵn một quy trình kiểm duyệt để đảm bảo tất cả nội dung tại Cửa hàng trên Shop tuân thủ nguyên tắc dành cho thương nhân.

Người dùng ứng dụng Shop có thể báo cáo nội dung vi phạm Chính sách nội dung của Shop. Điều này bao gồm sản phẩm cũng như nội dung mà bạn thêm vào Shop bằng Shop Mini.

Nếu nội dung của bạn bị báo cáo, Shop sẽ thực hiện các bước thích hợp để đánh giá nội dung đó. Nếu nội dung của bạn vi phạm chính sách của Shop thì Shop có thể thực hiện các hành động thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc loại bỏ thông tin nhạy cảm của một số nội dung, hoặc loại bỏ khả năng bạn sử dụng Shop Mini của bên thứ ba trên nền tảng Shop.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí