Sản phẩm bị cấm trên Shop

Khi bán sản phẩm qua Shop, bạn cần đảm bảo sản phẩm của mình tuân thủ nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop cũng như tất cả các điều khoản và chính sách liên quan.

Chính sách và hướng dẫn liên quan

Trước khi đăng tải sản phẩm trên Shop, xem lại các chính sách và hướng dẫn sau:

Loại sản phẩm bị cấm trên Shop

Khi bán sản phẩm qua Shop, bạn sẽ thấy thêm các loại sản phẩm bị cấm. Các loại sản phẩm bị cấm trên Shop bao gồm, nhưng không giới hạn ở các ví dụ sau:

 • sản phẩm giới hạn độ tuổi như rượu, thuốc lá hoặc cờ bạc
 • động vật và gia súc, bao gồm thuốc theo toa cho thú cưng và một số sản phẩm từ động vật
 • ô tô, linh kiện ô tô và các phương tiện cơ giới khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở xe dã ngoại (RV), xe địa hình (ATV) và xe gắn máy
 • sản phẩm cần sa
 • thuốc và sản phẩm liên quan đến thuốc
 • dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ chuyên nghiệp
 • chất liệu độc hại
 • bộ phận cơ thể người
 • nội dung, dịch vụ hoặc sản phẩm người lớn có hình ảnh khoả thân
 • phương tiện thanh toán như tem, tiền mặt, token hoặc mọi hình thức tiền tệ vật lý hoặc kỹ thuật số khác
 • thiết bị và phụ tùng y tế
 • thiết bị giám sát
 • vũ khí, đạn dược, chất nổ hoặc phụ kiện liên quan, ví dụ như bao súng, hoặc bất kỳ hình thức nào của súng hoặc vật chứa đạn

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí