Tìm hiểu về Đạo luật người tiêu dùng INFORM

Đạo luật người tiêu dùng INFORM là luật của Hoa Kỳ có hiệu lực vào ngày 27 tháng 6 năm 2023. Luật này đặt ra một số nghĩa vụ nhất định đối với các thị trường trực tuyến, bao gồm ứng dụng Shop, để thu thập, xác minh và công bố một số thông tin về người bán khối lượng lớn. Thương nhân dùng ứng dụng Shop có thể sử dụng trang này để tìm hiểu về Đạo luật người tiêu dùng INFORM.

Tiêu chí người bán đối với Đạo luật người tiêu dùng INFORM

Đạo luật người tiêu dùng INFORM áp dụng cho người bán khối lượng lớn bán cho khách hàng tại Hoa Kỳ. Người bán khối lượng lớn được định nghĩa là người bán có từ 200 đơn hàng bán riêng các sản phẩm tiêu dùng mới hoặc chưa sử dụng trở lên và tổng doanh thu từ 5.000 USD trở lên trên thị trường trực tuyến trong vòng 12 tháng liên tục trong 24 tháng qua.

Yêu cầu của Đạo luật người tiêu dùng INFORM

Nếu bạn đáp ứng tiêu chí của người bán khối lượng lớn bán cho khách hàng tại Hoa Kỳ qua kênh Shop, cửa hàng của bạn phải tuân thủ các yêu cầu sau theo quy định của Đạo luật người tiêu dùng INFORM:

  • Thu thập và xác minh thông tin: Các thị trường trực tuyến cần thu thập và xác minh một số thông tin từ người bán khối lượng lớn. Thông tin này bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng, email doanh nghiệp và số điện thoại đang hoạt động và thông tin về mã số thuế. Nếu có thay đổi đối với các thông tin này, người bán khối lượng lớn cần cập nhật thông tin kịp thời.
  • Xác nhận thông tin: Mỗi năm một lần, người bán khối lượng lớn cần xác nhận rằng thông tin của họ là thông tin mới nhất hoặc cung cấp thông tin cập nhật nếu có thay đổi.
  • Hiển thị thông tin người bán: Đối với người bán khối lượng lớn có tổng doanh thu hằng năm từ 20.000 USD trở lên trên thị trường trực tuyến thì tên doanh nghiệp, địa chỉ thực và thông tin liên hệ của người bán phải hiển thị trên trang sản phẩm đăng tải hoặc trong tin nhắn xác nhận đơn hàng và lịch sử giao dịch của tài khoản. Thông tin liên hệ của cửa hàng phải bao gồm số điện thoại, địa chỉ email đang hoạt động hoặc tin nhắn điện tử trực tiếp. Tìm hiểu cách xem lại và cập nhật thông tin liên hệ của bạn trên Shop.

Không tuân thủ

Nếu không tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật người tiêu dùng INFORM, chính phủ Hoa Kỳ có thể đưa ra các khoản tiền phạt cho bạn. Các thị trường trực tuyến không đáp ứng nghĩa vụ có thể phải chịu khoản tiền phạt lên đến 50.000 USD cho mỗi vi phạm. Do những điều kiện này, nếu người bán khối lượng lớn không cung cấp thông tin hoặc xác nhận theo yêu cầu của Đạo luật người tiêu dùng INFORM thì có thể gây gián đoạn việc sử dụng kênh bán hàng ứng dụng Shop.

Tài nguyên

Để biết thêm thông tin về Đạo luật về người tiêu dùng INFORM, tham khảo các tài liệu sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí