De INFORM Consumers Act

De INFORM Consumers Act is een Amerikaanse wet die op 27 juni 2023 van kracht is geworden. Deze wet legt bepaalde verplichtingen op aan online marktplaatsen, waaronder de Shop-app, om bepaalde informatie over grootverkopers te verzamelen, te verifiëren en openbaar te maken. Shop-app-merchants kunnen via deze pagina meer te weten komen over de INFORM Consumers Act.

Criteria voor verkopers voor de INFORM Consumer Act

De INFORM Consumers Act is van toepassing op grootverkopers aan klanten in de Verenigde Staten. Een grootverkoper wordt gedefinieerd als een verkoper die in de afgelopen 24 maanden binnen een aaneengesloten periode van 12 maanden 200 of meer afzonderlijke verkopen van nieuwe of ongebruikte consumentenproducten heeft gehad en 5000 USD of meer aan bruto-inkomsten via een online marktplaats.

Vereisten van de Inform Consumers Act

Als je voldoet aan de criteria van een grootverkoper die via het Shop-kanaal verkoopt aan klanten in de Verenigde Staten, dan moet je winkel voldoen aan de volgende vereisten die zijn vastgelegd in de INFORM Consumer Act:

  • Verzamelen en verifiëren van informatie: online marktplaatsen moeten bepaalde informatie van grootverkopers verzamelen en verifiëren. Deze informatie omvat bankrekeninggegevens, een werkend zakelijk e-mailadres en telefoonnummer en belasting-ID-gegevens. Als er wijzigingen zijn in deze gegevens, is de grootverkoper verplicht deze direct door te geven.
  • Gegevensverklaring: eenmaal per jaar moeten grootverkopers verklaren dat hun gegevens actueel zijn en wijzigingen direct doorgeven.
  • Weergave van verkopersgegevens: Als je een grootverkoper bent met een jaarlijkse bruto-omzet van $ 20.000,- of meer op een online marktplaats, geef je je bedrijfsnaam, fysieke adres en contactgegevens weer op de pagina's met productvermeldingen, of in bestelbevestigingsberichten en de transactiegeschiedenis van het account. In de contactgegevens van de winkel neem je een werkend telefoonnummer, een e-mailadres of een adres voor elektronische privéberichten op. Hier vind je meer informatie over het controleren en bijwerken van je Shop-contactgegevens.

Niet-naleving

Als je niet voldoet aan de vereisten van de INFORM Consumers Act, kan de Amerikaanse overheid boetes opleggen. Online marktplaatsen die niet aan de verplichtingen voldoen, kunnen boetes krijgen tot 50.000 USD per overtreding. Vanwege deze voorwaarden kan het verzuim van een grootverkoper om de informatie of verklaring te verstrekken die wordt vereist door de INFORM Consumer Act leiden tot onderbreking van het gebruik van het Shop-app verkoopkanaal.

Bronnen

Bij de volgende bronnen kun je terecht voor meer informatie over de INFORM Consumers Act:

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis