การทำความเข้าใจกับพระราชบัญญัติ INFORM Consumers Act

พระราชบัญญัติ INFORM Consumers Act เป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2023 กฎหมายนี้กำหนดภาระผูกพันบางอย่างในตลาดออนไลน์ รวมถึงแอป Shop เพื่อรวบรวม ตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ขายที่มียอดขายสูง ผู้ขายแอป Shop สามารถใช้หน้านี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ INFORM Consumers Act

เกณฑ์ผู้ขายสำหรับพระราชบัญญัติ INFORM Consumers Act

พระราชบัญญัติ INFORM Consumers Act ใช้กับผู้ขายที่มียอดขายสูงที่ขายให้กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ผู้ขายที่มียอดขายสูงหมายถึงผู้ขายที่มียอดขายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคใหม่หรือที่ไม่ได้ใช้แยกกัน 200 รายการขึ้นไป และมีรายได้รวม 5,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปผ่านตลาดออนไลน์ภายในระยะเวลา 12 เดือนต่อเนื่องใดๆ ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา

ข้อกำหนดพระราชบัญญัติ INFORM Consumers Act

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของผู้ขายที่มียอดขายสูงซึ่งขายสินค้าให้กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาโดยใช้ช่องทาง Shop ร้านค้าของคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ที่ระบุโดยพระราชบัญญัติ INFORM Consumers Act:

  • การรวบรวมและการตรวจสอบข้อมูล: ตลาดออนไลน์จำเป็นต้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลบางอย่างจากผู้ขายที่มียอดขายสูง ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลบัญชีธนาคาร อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน และข้อมูลหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ ผู้ขายที่มียอดขายสูงจำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลทันที
  • การรับรองข้อมูล: ผู้ขายที่มียอดขายสูงต้องรับรองว่าข้อมูลของตนเป็นข้อมูลล่าสุด หรือให้ข้อมูลที่อัปเดตหากมีการเปลี่ยนแปลงปีละครั้ง
  • แสดงข้อมูลผู้ขาย: สำหรับผู้ขายที่มียอดขายสูงที่มีรายได้รวมต่อปี 20,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปในตลาดออนไลน์ ชื่อธุรกิจ ที่อยู่จริง และข้อมูลติดต่อของผู้ขายจะต้องแสดงบนหน้ารายการสินค้า หรือในข้อความยืนยันคำสั่งซื้อและประวัติการทำธุรกรรมของบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลติดต่อของร้านค้าจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงของที่ทำงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลติดต่อ Shop ของคุณ

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ INFORM Consumers Act อาจส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บค่าปรับได้ ตลาดออนไลน์ที่ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันอาจถูกปรับสูงถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการละเมิดแต่ละครั้ง เนื่องจากเงื่อนไขเหล่านี้ หากผู้ขายที่มียอดขายสูงไม่ห้ข้อมูลหรือการรับรองที่จำเป็นตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติ INFORM Consumers Act อาจนำไปสู่การหยุดชะงักการใช้งานช่องทางการขายแอป Shop ได้

แหล่งข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ INFORM Consumers Act โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี