การตรวจสอบเนื้อหาของ Shop

Shop เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้ขายและลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Shop จึงมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดใน Shop Store ของคุณเป็นไปตามนโยบายเนื้อหาของ Shop ในฐานะผู้ขายของ Shopify คุณจำเป็นต้องเข้าใจวิธีที่ Shop ตรวจสอบเนื้อหาใน Shop Store ของคุณ

กระบวนการตรวจสอบ

ผู้ใช้ Shop สามารถรายงานเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายเนื้อหาของ Shop ได้ นโยบายนี้ใช้กับสินค้าที่คุณนำเสนอ รวมถึงเนื้อหาที่คุณเพิ่มลงใน Shop โดยใช้ Shop Minis

เมื่อมีการรายงานเนื้อหาของคุณ Shop จะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด กระบวนการตรวจสอบช่วยให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของผู้ขายที่กำหนดโดย Shop

ผลกระทบที่ตามมาจากการละเมิดนโยบาย

หากเนื้อหาของคุณละเมิดนโยบายของร้านค้า Shop ก็อาจการกระทาตามความเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการกระจัดซื้อเนื้อหาบางอย่างอีกครั้ง หรือลบความสามารถในการใช้ Shop Minis จากภายนอกบนแพลตฟอร์มของร้านค้าออก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี