รีวิวสินค้า

หลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านแอป Shop หรือร้านค้าออนไลน์ของคุณแล้ว พวกเขาจะสามารถเขียนรีวิวสินค้าในแอป Shop ได้ รีวิวสินค้าช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านค้าและสินค้าของคุณ ทั้งยังสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าเมื่อพิจารณาซื้อสินค้าอีกด้วย มีเพียงลูกค้าของ Shop ที่ซื้อสินค้าจากคุณเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ส่งรีวิว

รีวิวจะปรากฏในช่องทางการขาย Shop ให้พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาต “ลูกค้า” เห็น

ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของตนซึ่งจะขอให้พวกเขาเขียนรีวิวภายในชาวงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งต่อไปนี้:

 • 7 วันหลังจากส่งคำสั่งซื้อ หากคำสั่งซื้อมีข้อมูลการติดตาม
 • 14 วันหลังจากที่คุณจัดการคำสั่งซื้อ หากข้อมูลการติดตามไม่พร้อมใช้งาน

ลูกค้าสามารถให้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 ดาวพร้อมกับความคิดเห็นที่มีความยาวสูงสุด 1,000 อักขระ โดยรีวิวและการให้ดาวโดยเฉลี่ยจะปรากฏเป็นสาธารณะ และจะแสดงอยู่บนหน้ารายละเอียดสินค้าในแอป Shop

สินค้าที่ปรากฏใน Shop ทุกรายการมีสิทธิ์ได้รับรีวิว คุณไม่สามารถเลือกไม่รับรีวิวสินค้าได้หากคุณขายสินค้าบน Shop หากคุณไม่ต้องการขายสินค้าบน Shop คุณสามารถจัดการการตั้งค่าการซื้อสินค้าในช่องทาง Shop ได้

หลังจากที่ลูกค้าของคุณเขียนรีวิวสินค้าแล้ว ระบบจะตรวจสอบรีวิวก่อนทำการเผยแพร่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายการรีวิวสินค้าบน Shop ทั้งนี้ Shop จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้องแม่นยํา หรือความน่าเชื่อถือของรีวิวที่คุณได้รับ

หากคุณเชื่อว่ารีวิวหนึ่งๆ ละเมิดนโยบายการรีวิวสินค้าของ Shop, ข้อกำหนดในการใช้บริการ Shop หรือละเมิดกฎหมาย คุณสามารถรายงานรีวิวได้

การตอบกลับรีวิวสินค้าบน Shop

คุณสามารถตอบกลับรีวิวสินค้าบน Shop ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณการตอบกลับของคุณจะถูกคัดกรองก่อนเผยแพร่เพื่อให้แน่ใจว่าการตอบกลับดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขายเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าของ Shop

หลังจากที่เผยแพร่การตอบกลับของคุณแล้ว ข้อความดังกล่าวจะปรากฏในแอป Shop ด้านล่างรีวิวที่คุณตอบกลับและผู้รีวิวจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุช

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกรีวิว จากนั้นคลิกรีวิวที่คุณต้องการตอบกลับ

 5. ในช่อง “ตอบกลับรีวิวนี้” ให้พิมพ์ข้อความตอบกลับสูงสุด 1,000 อักขระ จากนั้นคลิก “ส่งการตอบกลับ

แก้ไขหรือลบการตอบกลับ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกรีวิว จากนั้นคลิกรีวิวที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ

 5. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก “แก้ไขการตอบกลับ” เพื่อแก้ไขการตอบกลับของคุณ จากนั้นคลิก “แก้ไขการตอบกลับ” เพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณ
  • คลิก “ลบการตอบกลับ” เพื่อลบการตอบกลับของคุณ จากนั้นคลิก “ลบการตอบกลับ” เพื่อยืนยันการลบ

รายงานรีวิวสินค้า

Shop ใช้ขั้นตอนบางขั้นตอนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให้แน่ใจว่ารีวิวที่ละเมิดนโยบายรีวิวสินค้าของ Shop จะไม่ได้รับการเผยแพร่หรือถูกลบออกไป Shop ไม่ได้แก้ไขรีวิวเพื่อเปลี่ยนความหมาย แต่ Shop อาจลบรีวิวของลูกค้าบางส่วนที่อาจละเมิดนโยบายการรีวิว ตัวอย่างเช่น Shop อาจลบรีวิวบางส่วนที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือภาษาที่หยาบคาย

หากคุณเชื่อว่าการรีวิวละเมิดนโยบายของ Shop คุณสามารถรายงานรีวิวนั้นๆ ได้ โดยเหตุผลสำหรับการรายงานรีวิวจะมีดังตัวอย่างต่อไปนี้:

รายงานรีวิวสินค้าของ Shop
เหตุผลในการรายงาน คำอธิบาย
ไม่เกี่ยวข้อง รีวิวไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ลูกค้าเขียนรีวิวหรือไม่เกี่ยวกับร้านค้าคุณ
สแปม รีวิวมีโฆษณา ลิงก์ หรือเนื้อหาที่โปรโมต
ไม่เหมาะสม รีวิวมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม สื่อถึงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรง
การกลั่นแกล้งหรือการคุกคาม รีวิวนี้โจมตีบุคคลหรือกลุ่มคนอื่น
คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง รีวิวมีเนื้อหาที่เป็นอันตรายโดยอิงตามตัวบุคคลหรืออัตลักษณ์ของกลุ่ม
การฉ้อโกงหรือหลอกลวง รีวิวนี้มีการกล่าวหาเกี่ยวกับร้านค้าร้านค้าหรือพฤติกรรมผู้ซื้อที่ไม่เหมาะสม
ข้อมูลส่วนบุคคล รีวิวนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้รีวิวได้ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพ์ หรือรายละเอียดบัตรเครดิต
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือสินค้าควบคุม รีวิวนี้มีการอ้างอิงรายการสินค้าที่ขัดต่อแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shop
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รีวิวนี้มีการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ผลประโยชน์ทับซ้อน รีวิวมาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของคุณ หรือมาจากร้านค้าคู่แข่ง

หากรีวิวเป็นไปตามเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งด้านบน คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรายงานรีวิวได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกรีวิว จากนั้นคลิกรีวิวที่คุณต้องการรายงาน

 5. คลิกที่ไอคอน “” ในรีวิว จากนั้นคลิก “รายงานที่

 6. เลือกเหตุผลในการรายงานจากรายการแบบดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก “รายงาน

หลังจากที่คุณรายงานรีวิวแล้ว อาจต้องใช้เวลาถึงห้าวันทำการในการตรวจสอบรายงาน คุณสามารถดูรีวิวได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อดูข้อมูลอัปเดตต่างๆ หากลบรีวิวออก รีวิวนั้นจะไม่แสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณอีกต่อไป

การรีวิวสินค้าที่ซื้อนอกแอป Shop

โดยค่าเริ่มต้น ลูกค้าสามารถรีวิวสินค้าที่ตนซื้อได้ทั้งผ่านทางแอป Shop และในร้านค้าออนไลน์ ทั้งนี้ คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการรีวิวสินค้าที่ซื้อในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วนการขายด้วย Shop ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องเครื่องหมายการรีวิวสินค้าที่ซื้อนอกแอป Shop

แสดงรีวิวที่รวบรวมโดยแอปจากภายนอกใน Shop

รีวิวที่ผู้ใช้เขียนให้ร้านค้าของคุณผ่าน Judge.me Product Reviews จะไปปรากฏบน Shop โดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน

คุณสามารถตรวจสอบจํานวนรีวิวจาก Judge.me ที่ได้รับการเผยแพร่ไปยัง Shop Store ของคุณในช่องทาง Shop ได้จากหน้ารีวิวของช่องทาง Shop

หากต้องการอ่าน ตอบกลับ หรือรายงานรีวิวจาก Judge.me ที่ปรากฏใน Shop ให้คลิก “ไปยัง Judge.me” เพื่อจัดการรีวิวของคุณในส่วนผู้ดูแลแอป Judge.me Product Reviews

ระบบจะแสดงเนื้อหาใดในแอป Shop

หลังจากลูกค้าเขียนรีวิวที่รวบรวมโดยใช้ Judge.me แล้ว รีวิวจะผ่านการคัดกรองก่อนเผยแพร่เพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามนโยบายรีวิวสินค้าของ Shop

คุณสามารถตรวจสอบจํานวนรีวิวจาก Judge.me ที่ได้รับการเผยแพร่ไปยัง Shop Store ของคุณในช่องทาง Shop ได้จากหน้ารีวิวของช่องทาง Shop หากคุณต้องการอ่าน ตอบกลับ หรือรายงานรีวิวจาก Judge.me ที่ปรากฏใน Shop ให้คลิก “ไปยัง Judge.me” เพื่อจัดการรีวิวของคุณในแอป Judge.me Product Reviews

เกณฑ์ชี้วัดรีวิวสินค้าใน Shop

คุณสามารถดูเกณฑ์ชี้วัดเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าใน Shop ได้จากหน้ารีวิวของช่องทาง Shop

เกณฑ์ชี้วัดรีวิวสินค้าใน Shop
ตัวชี้วัด ข้อมูลที่แสดงสำหรับช่วงวันที่ที่เลือก
รีวิวที่รวบรวมไว้ แสดงจํานวนรีวิวที่รวบรวมไว้ภายในช่วงวันที่ที่คุณเลือก
อัตราคอนเวอร์ชัน แสดงเปอร์เซ็นต์ของรีวิวที่ลูกค้าให้แก่สินค้าของคุณหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนเพื่อรีวิวสินค้าในแอป Shop
คะแนนเฉลี่ย แสดงคะแนนเฉลี่ยของสินค้าทั้งหมดที่ได้รับการรีวิวใน Shop

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี