รีวิวผลิตภัณฑ์ใน Shop

หลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านแอป Shop หรือร้านค้าออนไลน์ของคุณแล้ว พวกเขาจะสามารถเขียนรีวิวสินค้าในแอป Shop ได้ รีวิวสินค้าช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านค้าและสินค้าของคุณ ทั้งยังสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าเมื่อพิจารณาซื้อสินค้าอีกด้วย มีเพียงลูกค้าของ Shop ที่ซื้อสินค้าจากคุณเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ส่งรีวิว

ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนขอให้เขียนรีวิวบนอุปกรณ์ของตน ไม่ว่าจะผ่านการแจ้งเตือนแบบพุชหรือการแจ้งเตือนภายในแอป

ลูกค้าสามารถให้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 ดาวพร้อมกับตัวเลือกเพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีความยาวสูงสุด 1,000 อักขระ โดยรีวิวและการให้ดาวโดยเฉลี่ยจะปรากฏเป็นสาธารณะ และจะแสดงอยู่บนหน้ารายละเอียดสินค้าในแอป Shop

หลังจากที่ลูกค้าของคุณเขียนรีวิวสินค้าแล้ว รีวิวดังกล่าวอาจได้รับการตรวจสอบก่อนเพื่อให้แน่ใจว่ารีวิวนั้นเป็นไปตามนโยบายการรีวิวผลิตภัณฑ์ของ Shop ทั้งนี้ Shop จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้องแม่นยํา หรือความน่าเชื่อถือของรีวิวที่คุณได้รับ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี