รีวิวสินค้า

หลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าผ่านแอป Shop หรือร้านค้าออนไลน์ของคุณแล้ว พวกเขาจะสามารถเขียนรีวิวสินค้าในแอป Shop ได้ รีวิวสินค้าช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านค้าและสินค้าของคุณ ทั้งยังสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าเมื่อพิจารณาซื้อสินค้าอีกด้วย มีเพียงลูกค้าของ Shop ที่ซื้อสินค้าจากคุณเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ส่งรีวิว

ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของตนซึ่งจะขอให้พวกเขาเขียนรีวิวภายในชาวงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งต่อไปนี้:

 • 7 วันหลังจากส่งคำสั่งซื้อ หากคำสั่งซื้อมีข้อมูลการติดตาม
 • 14 วันหลังจากที่คุณจัดการคำสั่งซื้อ หากข้อมูลการติดตามไม่พร้อมใช้งาน

ลูกค้าสามารถให้คะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 ดาวพร้อมกับความคิดเห็นที่มีความยาวสูงสุด 1,000 อักขระ โดยรีวิวและการให้ดาวโดยเฉลี่ยจะปรากฏเป็นสาธารณะ และจะแสดงอยู่บนหน้ารายละเอียดสินค้าในแอป Shop

สินค้าที่ปรากฏใน Shop ทุกรายการมีสิทธิ์ได้รับรีวิว คุณไม่สามารถเลือกไม่รับรีวิวสินค้าได้หากคุณขายสินค้าบน Shop หากคุณไม่ต้องการขายสินค้าบน Shop คุณสามารถจัดการการตั้งค่าการซื้อสินค้าในช่องทาง Shop ได้

หลังจากที่ลูกค้าของคุณเขียนรีวิวสินค้าแล้ว ระบบจะตรวจสอบรีวิวก่อนทำการเผยแพร่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายการรีวิวสินค้าบน Shop ทั้งนี้ Shop จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้องแม่นยํา หรือความน่าเชื่อถือของรีวิวที่คุณได้รับ

หากคุณเชื่อว่ารีวิวหนึ่งๆ ละเมิดนโยบายการรีวิวสินค้าของ Shop, ข้อกำหนดในการใช้บริการ Shop หรือละเมิดกฎหมาย คุณสามารถรายงานรีวิวได้

จัดการรีวิวสินค้าใน Shop ของคุณ

คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูและจัดการรีวิวสินค้าในช่องทาง Shop

ดูรีวิวสินค้า Shop ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “รีวิว

 5. ไม่บังคับ: คลิกไอคอนปฏิทินเพื่อเลือกช่วงวันที่

 6. คลิกรีวิวที่คุณต้องการดู

คุณไม่สามารถตอบกลับรีวิวจาก Shop ได้ในขณะนี้ หากคุณติดต่อลูกค้าที่เขียนรีวิวสินค้าไว้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขายเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าของ Shop

การรีวิวสินค้าที่ซื้อนอกแอป Shop

ตามค่าเริ่มต้น ลูกค้าสามารถรีวิวสินค้าที่ตนซื้อทั้งผ่านแอป Shop และร้านค้าออนไลน์ของคุณ ทั้งนี้ คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการรีวิวสำหรับสินค้าที่ซื้อในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. ในส่วนการขายด้วย Shop ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องเครื่องหมายการรีวิวสินค้าที่ซื้อนอกแอป Shop

รายงานรีวิวสินค้า

Shop ใช้ขั้นตอนบางขั้นตอนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให้แน่ใจว่ารีวิวที่ละเมิดนโยบายรีวิวสินค้าของ Shop จะไม่ได้รับการเผยแพร่หรือถูกลบออกไป Shop ไม่ได้แก้ไขรีวิวเพื่อเปลี่ยนความหมาย แต่ Shop อาจลบรีวิวของลูกค้าบางส่วนที่อาจละเมิดนโยบายการรีวิว ตัวอย่างเช่น Shop อาจลบรีวิวบางส่วนที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือภาษาที่หยาบคาย

หากคุณเชื่อว่าการรีวิวละเมิดนโยบายของ Shop คุณสามารถรายงานรีวิวนั้นๆ ได้ โดยเหตุผลสำหรับการรายงานรีวิวจะมีดังตัวอย่างต่อไปนี้:

รายงานรีวิวสินค้าของ Shop
เหตุผลในการรายงาน คำอธิบาย
ไม่เกี่ยวข้อง รีวิวไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ลูกค้าเขียนรีวิวหรือไม่เกี่ยวกับร้านค้าคุณ
สแปม รีวิวมีโฆษณา ลิงก์ หรือเนื้อหาที่โปรโมต
เนื้อหาที่โจ่งแจ้ง รีวิวมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม สื่อถึงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรง
การกลั่นแกล้งหรือการคุกคาม รีวิวนั้นโจมตีบุคคลอื่น
คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง รีวิวมีเนื้อหาที่เป็นอันตรายโดยอิงตามตัวบุคคลหรืออัตลักษณ์ของกลุ่ม
ผลประโยชน์ทับซ้อน รีวิวมาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณ หรือมาจากธุรกิจคู่แข่ง
ข้อมูลเท็จ รีวิวให้ข้อมูลเท็จ สร้างความเข้าใจผิด หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

หากรีวิวเป็นไปตามเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งด้านบน คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรายงานรีวิวได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิก “รีวิว

 5. คลิกรีวิวที่คุณต้องการจะรายงาน

 6. คลิกที่ไอคอน “...” ในรีวิว จากนั้นคลิก “รายงานที่

 7. เลือกเหตุผลในการรายงานจากรายการแบบดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก “รายงาน

หลังจากที่คุณรายงานรีวิวแล้ว การตรวจสอบการรายงานรีวิวนั้นอาจใช้เวลาถึง 5 วันทำการ โดยคุณสามารถดูรีวิวได้ในส่วน Shopify admin ของคุณเพื่อตรวจสอบการอัปเดตใดๆ หรือไม่ หากรีวิวถูกลบออก ไปแล้ว ระบบจะไม่แสดงรีวิวดังกล่าวในส่วน Shopify admin ของคุณอีกต่อไป

เกณฑ์ชี้วัดรีวิวสินค้าใน Shop

คุณสามารถดูเกณฑ์ชี้วัดเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าใน Shop ได้จากหน้ารีวิวของช่องทาง Shop

เกณฑ์ชี้วัดรีวิวสินค้าใน Shop
ตัวชี้วัด ข้อมูลที่แสดงสำหรับช่วงวันที่ที่เลือก
รีวิวที่รวบรวมไว้ แสดงจํานวนรีวิวที่รวบรวมไว้ภายในช่วงวันที่ที่คุณเลือก
อัตราคอนเวอร์ชัน แสดงเปอร์เซ็นต์ของรีวิวที่ลูกค้าให้แก่สินค้าของคุณหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนเพื่อรีวิวสินค้าในแอป Shop
คะแนนเฉลี่ย แสดงคะแนนเฉลี่ยของสินค้าทั้งหมดที่ได้รับการรีวิวใน Shop

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี