จัดการรีวิวสินค้าใน Shop ของคุณ

รีวิวจะปรากฏในช่องทางการขาย Shop ให้พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาต “ลูกค้า เห็น

สินค้าที่ปรากฏใน Shop ทุกรายการของคุณมีสิทธิ์ได้รับการรีวิว คุณไม่สามารถเลือกไม่รับรีวิวสินค้าได้หากคุณขายสินค้าบน Shop หากคุณไม่ต้องการขายสินค้าบน Shop คุณสามารถจัดการการตั้งค่าการซื้อสินค้าในช่องทาง Shop ได้

หากคุณเชื่อว่ารีวิวหนึ่งๆ ละเมิดนโยบายการรีวิวผลิตภัณฑ์ของ Shop, ข้อกำหนดในการใช้บริการ Shop, หรือละเมิดกฎหมาย คุณสามารถรายงานการรีวิวได้

การปรับแต่งช่วงระยะการแจ้งเตือนการส่งคำขอการรีวิว

หลังจากจัดส่งสินค้าแล้ว คุณสามารถส่งคำขอการรีวิวได้ตลอดเวลาระหว่าง 1 ถึง 180 วันหลังจากการจัดส่ง คุณสามารถปรับแต่งช่วงเวลาตั้งแต่ที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งซื้อจนถึงเมื่อลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนขอรับการรีวิว

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วน รีวิว Shop ในช่อง เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนหลังจาก ให้ป้อนจํานวนวันที่คุณต้องการส่งการแจ้งเตือน

การตอบกลับรีวิวสินค้าบน Shop

คุณสามารถตอบกลับรีวิวสินค้าบน Shop ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ การตอบกลับของคุณอาจถูกคัดกรองก่อนเผยแพร่เพื่อให้แน่ใจว่าการตอบกลับดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขายเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าของ Shop

หลังจากที่เผยแพร่การตอบกลับของคุณแล้ว ข้อความดังกล่าวจะแสดงใน Shop ด้านล่างรีวิวที่คุณตอบกลับและผู้รีวิวจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุช

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกรีวิว จากนั้นคลิกรีวิวที่คุณต้องการตอบกลับ

 5. ในช่อง “ตอบกลับรีวิวนี้” ให้พิมพ์ข้อความตอบกลับสูงสุด 1,000 อักขระ จากนั้นคลิก “ส่งการตอบกลับ

แก้ไขหรือลบการตอบกลับ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกรีวิว จากนั้นคลิกรีวิวที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ

 5. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก “แก้ไขการตอบกลับ” เพื่อแก้ไขการตอบกลับของคุณ จากนั้นคลิก “แก้ไขการตอบกลับ” เพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณ
  • คลิก “ลบการตอบกลับ” เพื่อลบการตอบกลับของคุณ จากนั้นคลิก “ลบการตอบกลับ” เพื่อยืนยันการลบ

รายงานรีวิวสินค้า

Shop ใช้ขั้นตอนบางขั้นตอนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให้แน่ใจว่ารีวิวที่ละเมิดนโยบายรีวิวสินค้าของ Shop จะไม่ได้รับการเผยแพร่หรือถูกลบออกไป

หากคุณเชื่อว่าการรีวิวละเมิดนโยบายของ Shop คุณสามารถรายงานรีวิวนั้นๆ ได้ โดยเหตุผลสำหรับการรายงานรีวิวจะมีดังตัวอย่างต่อไปนี้:

รายงานรีวิวสินค้าของ Shop
เหตุผลในการรายงาน คำอธิบาย
ไม่เกี่ยวข้อง รีวิวไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ลูกค้าเขียนรีวิวหรือไม่เกี่ยวกับร้านค้าคุณ
สแปม รีวิวมีโฆษณา ลิงก์ หรือเนื้อหาที่โปรโมต
ไม่เหมาะสม รีวิวมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม สื่อถึงเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรง
การกลั่นแกล้งหรือการคุกคาม รีวิวนี้โจมตีบุคคลหรือกลุ่มคนอื่น
คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง รีวิวมีเนื้อหาที่เป็นอันตรายโดยอิงตามตัวบุคคลหรืออัตลักษณ์ของกลุ่ม
การฉ้อโกงหรือหลอกลวง รีวิวนี้มีการกล่าวหาเกี่ยวกับร้านค้าร้านค้าหรือพฤติกรรมลูกค้าที่ไม่เหมาะสม
ข้อมูลส่วนบุคคล รีวิวนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้รีวิวได้ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพ์ หรือรายละเอียดบัตรเครดิต
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือสินค้าควบคุม รีวิวนี้มีการอ้างอิงรายการสินค้าที่ขัดต่อแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขายที่ใช้ Shop
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รีวิวนี้มีการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ผลประโยชน์ทับซ้อน รีวิวมาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของคุณ หรือมาจากร้านค้าคู่แข่ง

หากรีวิวเป็นไปตามเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งด้านบน คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรายงานรีวิวได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกรีวิว จากนั้นคลิกรีวิวที่คุณต้องการรายงาน

 5. คลิกที่ไอคอน “” ที่ด้านบนขวาของรีวิว จากนั้นคลิก “รายงาน

 6. เลือกเหตุผลในการรายงานจากรายการแบบดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก “รายงาน

หลังจากที่คุณรายงานรีวิวแล้ว อาจต้องใช้เวลาถึงห้าวันทำการในการตรวจสอบรายงาน คุณสามารถดูรีวิวได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณเพื่อดูข้อมูลอัปเดตต่างๆ หากลบรีวิวออก รีวิวนั้นจะไม่แสดงในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณอีกต่อไป

รวบรวมรีวิวเกี่ยวกับการซื้อภายนอก Shop

โดยค่าเริ่มต้น ลูกค้าสามารถรีวิวสินค้าที่ตนซื้อได้ทั้งผ่านทางแอป Shop และในร้านค้าออนไลน์ ทั้งนี้ คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการรีวิวสินค้าที่ซื้อในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วนรีวิว Shop ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนอกแอป Shop

ซิงค์รีวิวผลิตภัณฑ์ใน Shop กับแอปพาร์ทเนอร์

หากคุณใช้แอปพาร์ทเนอร์ที่รองรับเพื่อรีวิวนอกเหนือจากการรีวิวใน Shop คุณสามารถแสดงรีวิวที่รวบรวมจากแอปพาร์ทเนอร์ใน Shop และแสดงรีวิวใน Shop บนร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยใช้แอปพาร์ทเนอร์ได้

แอปพาร์ทเนอร์ที่รองรับ

แอปพาร์ทเนอร์ต่อไปนี้รองรับการซิงค์กับรีวิวผลิตภัณฑ์ใน Shop:

แสดงรีวิวที่รวบรวมโดยแอปของพาร์ทเนอร์ใน Shop

คุณสามารถแสดงรีวิวที่รวบรวมโดยแอปพาร์ทเนอร์ที่รองรับใน Shop รีวิวผลิตภัณฑ์ของคุณในแอปพาร์ทเนอร์เหล่านี้จะแสดงบน Shop โดยอัตโนมัติ และรวมอยู่ในการให้คะแนนโดยเฉลี่ยของ Shop

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกการตั้งค่า > แอปและช่องทางการขาย

 2. จากหน้าแอปและช่องทางการขาย ให้คลิก “Shop

 3. คลิกที่ “เปิดช่องทางการขาย

 4. คลิกที่ การตั้งค่า

 5. ในส่วน รีวิว Shop ให้ตรวจสอบแอปพาร์ทเนอร์ที่ติดตั้งแล้ว และคลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก แสดงรีวิวจากแอปพาร์ทเนอร์ในแอป Shop

หลังจากที่คุณทำเครื่องหมายในช่องแสดงรีวิวจากแอปพาร์ทเนอร์ในแอป Shop แล้ว รีวิวที่รวบรวมโดยพาร์ทเนอร์ที่มีสถานะเผยแพร่ทั้งหมดพร้อมข้อความจะแสดงในแอป Shop คุณสามารถตรวจสอบจํานวนรีวิวจากแอปพาร์ทเนอร์ที่เผยแพร่ไปยังร้านค้า Shop ของคุณได้จากหน้ารีวิวของช่องทาง Shop

แสดงรีวิวใน Shop ในร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยใช้แอปพาร์ทเนอร์

หากคุณได้ติดตั้งแอปพาร์ทเนอร์ที่รองรับไว้ ระบบจะแชร์รีวิวใดๆ ที่เผยแพร่ในแอป Shop กับแอปเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถจัดการได้ว่าจะเผยแพร่รีวิวที่รวบรวมโดย Shop ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณจากส่วนผู้ดูแลของแอปพาร์ทเนอร์หรือไม่

รีวิวที่รวบรวมโดยร้านค้าซึ่งแสดงบนร้านค้าออนไลน์ของคุณจะมีเครื่องหมาย ผ่านการตรวจสอบโดย Shop ซึ่งบ่งชี้ว่ารีวิวนั้นได้รับการรวบรวมใน Shop และได้รับการตรวจสอบกับสินค้าและการสั่งซื้อใน Shopify แล้ว คุณไม่สามารถลบเครื่องหมาย ผ่านการตรวจสอบโดย Shop ออกจากรีวิวที่รวบรวมโดยร้านค้าของคุณ

การดำเนินการรีวิว Shop อัตโนมัติด้วย Shopify Flow

คุณสามารถใช้ทริกเกอร์ “รีวิว Shop ที่เผยแพร่แล้ว” เพื่อสร้างการดำเนินการอัตโนมัติใน Shopify Flow ที่จะทำงานเมื่อใดก็ตามที่มีการรวบรวมและเผยแพร่รีวิว Shop ทริกเกอร์จะปรากฎใน Flow หลังจากที่คุณติดตั้งช่องทาง Shop โดยค้นหา “Shop ในส่วน ทริกเกอร์ของแอปที่ติดตั้ง

ทริกเกอร์ “รีวิว Shop ที่เผยแพร่แล้ว” จะให้ข้อมูลรีวิวกับขั้นตอนการทำงาน เช่น เนื้อหา คะแนน, ID ตัวเลือกสินค้า, ID สินค้าเฉพาะรายการ ชื่อที่แสดงของผู้รีวิว และการประทับเวลาเมื่อส่งรีวิว นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า คำสั่งซื้อ และร้านค้าของ Shopify กับขั้นตอนการทำงานด้วย

คุณสามารถใช้ทริกเกอร์ “รีวิว Shop ที่เผยแพร่แล้ว” เพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่มีประโยชน์ เช่น การแจ้งเตือนพนักงานเมื่อมีการเผยแพร่รีวิวใน Shop หากต้องการค้นหาและติดตั้งเทมเพลตตัวอย่างจากเบราว์เซอร์เทมเพลตของ Flow ให้กรอง “แอป” โดยเรียงตาม “Shop

คุณสามารถติดตั้ง Shopify Flow ได้จาก Shopify App Store ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shopify Flow

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี