แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขายเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าของ Shop

ในฐานะผู้ขายที่ขายสินค้าบน Shop คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่ารีวิวสินค้าจะยังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและที่เป็นกลางสำหรับลูกค้าของคุณ:

  • หากคุณกระตุ้นให้ลูกค้าเขียนรีวิว คุณก็จะต้องกระตุ้นลูกค้าในลักษณะที่เป็นกลาง โดยคุณไม่สามารถชักชวนให้ลูกค้ารีวิวเชิงบวกได้
  • คุณไม่สามารถเขียนหรือชักชวนให้ลูกค้าเขียนรีวิวที่เป็นเท็จหรือรีวิวที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ตัวอย่างเช่น ในฐานะเจ้าของร้านค้า คุณ พนักงาน สมาชิกครอบครัว หรือเพื่อนไม่ควรเขียนรีวิวสินค้าของคุณ หรือเสนอสิ่งจูงใจให้บุคคลอื่นเขียนรีวิวได้
  • คุณไม่สามารถเสนอค่าตอบแทนแลกกับรีวิวได้ โดยจะรวมถึงการเสนอเงิน ส่วนลด สินค้าฟรี หรือการคืนเงิน
  • หากลูกค้าเขียนรีวิวแล้ว คุณไม่สามารถเสนอสิ่งจูงใจให้ลูกค้าเปลี่ยนหรือลบรีวิวนั้นออกได้ ซึ่งจะรวมถึงการเสนอสิ่งจูงใจ เช่น เงิน ส่วนลด สินค้าฟรี หรือการคืนเงิน
  • รีวิวที่คุณเก็บรวบรวมใน Shop คือทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้าคุณ ซึ่งรีวิวเหล่านี้มีไว้ให้คุณดูเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีไว้เพื่อให้ใช้งานภายนอกแอป Shop

หากคุณไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าของ Shop ทาง Shop สามารถดำเนินการตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงและจํานวนครั้งของการละเมิด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี