แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขายเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าของ Shop

ในฐานะผู้ขายที่ขายสินค้าบน Shop คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่ารีวิวสินค้าจะยังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางสำหรับลูกค้าของคุณ:

พิจารณาแนวทางต่อไปนี้เมื่อรวบรวมและตอบกลับรีวิวจากลูกค้าของคุณ

  • หากคุณกระตุ้นให้ลูกค้าเขียนรีวิว คุณจะต้องกระตุ้นลูกค้าในลักษณะที่เป็นกลาง โดยคุณไม่ควรชักชวนให้ลูกค้าเขียนรีวิวในเชิงบวก
  • คุณไม่ควรเขียนหรือชักชวนให้ลูกค้าเขียนรีวิวปลอม หรือรีวิวที่มีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตัวอย่างเช่น ในฐานะเจ้าของร้าน คุณ พนักงาน สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน ไม่ควรเขียนรีวิวสินค้าของคุณ หรือเสนอสิ่งจูงใจให้บุคคลอื่นเขียนรีวิว
  • คุณไม่ควรเสนอสิ่งตอบแทนเพื่อแลกกับการเขียนรีวิว ซึ่งรวมถึงเงิน ส่วนลด สินค้าฟรี หรือการคืนเงิน
  • หากลูกค้าเขียนรีวิวแล้ว คุณไม่ควรเสนอสิ่งจูงใจให้ลูกค้าเปลี่ยนหรือลบรีวิวนั้นออก ซึ่งรวมถึงการเสนอสิ่งจูงใจ เช่น เงิน ส่วนลด สินค้าฟรี หรือการคืนเงิน
  • คุณควรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาและพฤติกรรมที่ถูกห้ามบน Shop เมื่อคุณสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับรีวิวสินค้า

หากคุณไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าของ Shop ทาง Shop สามารถดำเนินการตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงและจํานวนครั้งของการละเมิด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี