Shop-produktrecensioner, riktlinjer för handlare

Som en handlare som säljer produkter i Shop måste du följa dessa riktlinjer för att säkerställa att produktrecensioner förblir en pålitlig och objektiv informationskälla för dina kunder:

  • Om du uppmuntrar dina kunder att lämna en recension måste du göra det på ett neutralt sätt. Du kan inte be om positiva recensioner från din kund.
  • Du kan inte lämna eller be om falska recensioner, eller recensioner som skapar en intressekonflikt. Som butiksägare bör du, dina medarbetare, familjemedlemmar eller vänner inte granska dina produkter eller be någon annan att göra det.
  • Du kan inte erbjuda kompensation i utbyte mot recensioner. Detta inkluderar pengar, rabatter, gratis produkter eller återbetalningar.
  • Om en kund redan har lämnat en recension kan du inte be kunden att ändra eller ta bort den recensionen. Detta inkluderar att erbjuda incitament såsom pengar, rabatter, gratis produkter eller återbetalningar.
  • Recensioner som du samlar in i Shop är dina kunders immateriella egendom. Dessa är endast tillgängliga för dig i informationssyfte och de är inte avsedda för användning utanför Shop-appen.

Om du inte följer Shops riktlinjer för produktrecensioner kan Shop vidta lämpliga åtgärder beroende på hur allvarliga och hur många överträdelserna är.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis