Nguyên tắc dành cho thương nhân về đánh giá sản phẩm trên Shop

Là thương nhân bán hàng trên Shop, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc của Shop để đảm bảo rằng đánh giá sản phẩm luôn là nguồn thông tin đáng tin cậy và không mập mờ dành cho khách hàng.

Đọc kỹ các quy định sau đây khi thu thập và phản hồi đánh giá của khách hàng:

  • Nếu bạn khuyến khích khách hàng để lại đánh giá, bạn cần thực hiện việc đó bằng thái độ trung lập. Bạn không được gạ gẫm khách hàng để lại đánh giá tích cực.
  • Bạn không được để lại hoặc gạ gẫm khách hàng để lại đánh giá giả hoặc các đánh giá gây mâu thuẫn lợi ích. Ví dụ: Là chủ cửa hàng, bạn, nhân viên, người thân hoặc bạn bè của bạn không được đánh giá sản phẩm của bạn hoặc gạ gẫm người khác đánh giá.
  • Bạn không được đề nghị trả công để đổi lấy đánh giá. Điều này bao gồm tiền, ưu đãi giảm giá, sản phẩm miễn phí hoặc hoàn tiền.
  • Nếu khách hàng đã để lại đánh giá, bạn không được gạ gẫm khách hàng thay đổi hoặc xóa đánh giá đó. Điều này bao gồm cung cấp các ưu đãi như tiền, ưu đãi giảm giá, sản phẩm miễn phí hoặc hoàn tiền.
  • Các đánh giá bạn nhận được trong Shop là tài sản trí tuệ của khách hàng. Những đánh giá này chỉ dành cho bạn nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích sử dụng bên ngoài ứng dụng Shop.
  • Bạn phải tuân thủ Chính sách về hành vi và nội dung bị cấm của Shop khi trao đổi với khách hàng về đánh giá sản phẩm.

Nếu bạn không tuân thủ nguyên tắc đánh giá sản phẩm của Shop, Shop có thể thực hiện hành động hợp lý tùy theo mức độ nghiêm trọng và số lần vi phạm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí