Quản lý đánh giá sản phẩm trên Shop

Các đánh giá hiển thị trên kênh Shop với nhân viên có quyền Khách hàng.

Mỗi sản phẩm hiển thị trên Shop đều đủ điều kiện để đánh giá. Bạn không thể từ chối nhận đánh giá sản phẩm nếu bán hàng trên Shop. Nếu không muốn bán sản phẩm trên Shop, bạn có thể quản lý cài đặt mua sắm trên kênh Shop.

Nếu bạn cho rằng một đánh giá nào đó vi phạm Chính sách đánh giá sản phẩm của Shop, Điều khoản dịch vụ của Shop hoặc vi phạm pháp luật, bạn có thể báo cáo đánh giá đó.

Tùy chỉnh khoảng thời gian để thông báo yêu cầu đánh giá

Sau khi giao đơn hàng, bạn có thể gửi yêu cầu đánh giá bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ 1 đến 180 ngày sau thời điểm giao hàng. Bạn có thể tùy chỉnh khoảng thời gian từ khi khách hàng nhận được đơn hàng đến khi họ nhận được thông báo yêu cầu đánh giá.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Đánh giá trên Shop, trường Sau khi giao đơn hàng, khách hàng sẽ nhận được thông báo sau, nhập số ngày bạn muốn đặt làm khoảng thời gian từ khi giao hàng đến khi gửi thông báo.

Phản hồi đánh giá sản phẩm trên Shop

Bạn có thể phản hồi đánh giá sản phẩm của Shop trên trang quản trị Shopify. Phản hồi của bạn có thể sẽ được sàng lọc trước khi đăng tải để đảm bảo phản hồi tuân thủ Nguyên tắc dành cho thương nhân về đánh giá sản phẩm trên Shop.

Sau khi đăng, phản hồi của bạn sẽ hiển thị trên Shop, bên dưới đánh giá mà bạn phản hồi và người đánh giá sẽ nhận được thông báo đẩy.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Đánh giá, sau đó nhấp vào đánh giá bạn muốn phản hồi.

 5. Trong trường Phản hồi đánh giá này, nhập phản hồi dài tối đa 1.000 ký tự rồi nhấp vào Gửi phản hồi.

Chỉnh sửa hoặc xóa phản hồi

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Đánh giá, sau đó nhấp vào đánh giá bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nhấp vào Chỉnh sửa phản hồi để chỉnh sửa phản hồi, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa phản hồi để đăng phản hồi đã thay đổi.
  • Nhấp vào Xóa phản hồi để xóa phản hồi, sau đó nhấp vào Xóa phản hồi để xác nhận xóa.

Báo cáo đánh giá sản phẩm

Shop thực hiện một số bước chủ động và phản hồi nhất định để đảm bảo không đăng hoặc xóa các đánh giá vi phạm Chính sách đánh giá sản phẩm của Shop.

Nếu bạn cho rằng một đánh giá vi phạm các chính sách của Shop, bạn có thể báo cáo đánh giá đó. Ví dụ về lý do báo cáo đánh giá là:

Báo cáo đánh giá sản phẩm trên Shop
Lý do báo cáo Mô tả
Không liên quan Đánh giá này không có nội dung về sản phẩm mà khách hàng đánh giá hay về cửa hàng của bạn.
Thư rác Đánh giá chứa quảng cáo, liên kết hoặc nội dung quảng bá.
Mang tính xúc phạm Đánh giá chứa nội dung không phù hợp, khiêu dâm hoặc bạo lực.
Bắt nạt hoặc quấy rối Đánh giá này tấn công một cá nhân hoặc một nhóm người.
Phát ngôn thù ghét Đánh giá chứa nội dung độc hại nhắm đến danh tính của một cá nhân hoặc nhóm người.
Gian lận hoặc lừa đảo Đánh giá này có cáo buộc về hành vi không phù hợp của cửa hàng hoặc khách hàng.
Thông tin cá nhân Đánh giá chứa thông tin có thể nhận dạng người đánh giá như email, số điện thoại, chi tiết thẻ tín dụng.
Hoạt động phi pháp hoặc hàng hóa bị kiểm soát Đánh giá này đề cập đến các mặt hàng trái với Nguyên tắc dành cho thương nhân trên Shop.
Vi phạm tài sản trí tuệ Đánh giá này vi phạm luật sở hữu trí tuệ.
Mâu thuẫn lợi ích Đánh giá từ một người liên kết với cửa hàng của bạn hoặc cửa hàng cạnh tranh.

Nếu rơi vào bất kỳ lý do nào nêu trên, bạn có thể sử dụng các bước sau để báo cáo đánh giá.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Đánh giá, sau đó nhấp vào đánh giá bạn muốn báo cáo.

 5. Nhấp vào biểu tượng ... phía trên cùng bên phải đánh giá, sau đó nhấp vào Báo cáo.

 6. Chọn một lý do báo cáo trong danh sách thả xuống rồi nhấp vào Báo cáo.

Sau khi báo cáo đánh giá, có thể mất đến năm ngày làm việc để điều tra báo cáo. Bạn có thể kiểm tra đánh giá trên trang quản trị Shopify để nắm được thông tin cập nhật. Nếu bị xóa, đánh giá sẽ không còn hiển thị trên trang quản trị Shopify.

Thu thập đánh giá về hàng hóa mua ngoài Shop

Theo mặc định, khách hàng có thể xem lại sản phẩm họ mua qua cả ứng dụng Shop và cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt đánh giá đối với hàng hóa đã mua trong cửa hàng trực tuyến.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Đánh giá trên Shop, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Đánh giá về hàng hóa mua ngoài Shop.

Đồng bộ đánh giá sản phẩm trên Shop với ứng dụng đối tác

Ngoài Shop, nếu bạn còn dùng ứng dụng đối tác được hỗ trợ để đánh giá thì bạn có thể hiển thị đánh giá được thu thập từ ứng dụng đối tác trên Shop cũng như hiển thị đánh giá trên Shop trong cửa hàng trực tuyến bằng ứng dụng đối tác.

Ứng dụng đối tác được hỗ trợ

Các ứng dụng đối tác sau đây được hỗ trợ để đồng bộ với đánh giá sản phẩm trên Shop:

Hiển thị đánh giá do ứng dụng đối tác thu thập trên Shop

Bạn có thể hiển thị các đánh giá do các ứng dụng đối tác được hỗ trợ thu thập trên Shop. Đánh giá để lại cho sản phẩm của bạn qua các ứng dụng đối tác này sẽ tự động hiển thị trên Shop và được tính vào xếp hạng trung bình trên Shop.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shop.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Settings (Cài đặt).

 5. Trong mục Đánh giá trên Shop, xem lại các ứng dụng đối tác đã cài đặt và nhấp vào hộp kiểm bên cạnh Hiển thị đánh giá từ ứng dụng đối tác trong ứng dụng Shop.

Sau khi đánh dấu vào hộp kiểm Hiển thị đánh giá từ ứng dụng đối tác trong ứng dụng Shop, tất cả đánh giá do đối tác thu thập có văn bản đã đăng đều sẽ hiển thị trong ứng dụng Shop. Trong ứng dụng đối tác, bạn có thể kiểm tra số lượng đánh giá đã đăng lên Cửa hàng trên Shop trong trang Đánh giá của kênh Shop.

Hiển thị đánh giá trên Shop trong cửa hàng trực tuyến bằng ứng dụng đối tác

Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng đối tác được hỗ trợ thì mọi đánh giá đã đăng trong ứng dụng Shop sẽ tự động được chia sẻ với những ứng dụng đó.

Bạn có thể quản lý việc có đăng đánh giá do Shop thu thập lên cửa hàng trực tuyến hay không trên trang quản trị của ứng dụng đối tác.

Các đánh giá do Shop thu thập và hiển thị trên cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ có huy hiệu Được Shop xác minh, biểu thị rằng đánh giá đó được thu thập trên Shop và xác minh bằng sản phẩm và đơn hàng trong Shopify. Bạn không thể gỡ huy hiệu Được Shop xác minh khỏi các đánh giá do Shop thu thập.

Tự động hóa đánh giá trên Shop bằng Shopify Flow

Bạn có thể sử dụng yếu tố kích hoạt Đã đăng đánh giá trên Shop để tạo quy trình tự động hóa trong Shopify Flow sẽ chạy bất cứ khi nào có đánh giá của Shop được thu thập và đăng. Bạn có thể tìm thấy yếu tố kích hoạt này trong Flow sau khi đã cài đặt kênh Shop bằng cách tìm kiếm Shop trong phần Yếu tố kích hoạt của ứng dụng đã cài đặt.

Yếu tố kích hoạt Đã đăng đánh giá trên Shop cung cấp quy trình làm việc với dữ liệu đánh giá như nội dung, thứ hạng, ID mẫu mã sản phẩm, ID mục hàng, tên hiển thị của người đánh giá và dấu thời gian khi đánh giá được gửi. Yếu tố kích hoạt này cũng cung cấp quy trình làm việc có dữ liệu sản phẩm, đơn hàng và cửa hàng của Shopify.

Bạn có thể sử dụng yếu tố kích hoạt Đã đăng đánh giá trên Shop để tạo các quy trình làm việc hữu ích, ví dụ như thông báo cho nhân viên khi có đánh giá được đăng trên Shop. Để tìm và cài đặt mẫu ví dụ trong trình duyệt mẫu Flow, lọc Ứng dụng theo Shop.

Bạn có thể cài đặt Shopify Flow trong Shopify App Store. Tìm hiểu thêm về Shopify Flow.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí