Zarządzaj recenzjami produktów w aplikacji Shop

Recenzje są widoczne w kanale Shop dla pracowników, którzy mają uprawnienie Klienci.

Każdy produkt, który pojawia się w aplikacji Shop, kwalifikuje się do recenzji. Nie możesz zrezygnować z otrzymywania recenzji produktów, jeśli sprzedajesz produkty w aplikacji Shop. Jeśli nie chcesz sprzedawać produktów w aplikacji Shop, możesz zarządzać ustawieniami zakupów w kanale Shop.

Jeśli uważasz, że recenzja narusza Zasady recenzowania produktów w aplikacji Shop, Warunki świadczenia usług Shop lub w inny sposób narusza prawo, możesz zgłosić recenzję.

Dostosuj czas na wysłanie powiadomienia z prośbą o recenzję

Po dostarczeniu zamówienia możesz wysłać prośbę o recenzję w dowolnym momencie między 1-szym a 180-tym dniem od dostawy. Okres od otrzymania zamówienia przez klienta do otrzymania przez niego powiadomienia z prośbą o recenzję możesz zmienić według własnych potrzeb.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Recenzje aplikacji Shop w polu Kiedy zamówienie zostanie dostarczone, klienci otrzymają powiadomienie po wprowadź liczbę dni, po upływie których ma zostać wysłane powiadomienie.

Odpowiedz na recenzje produktów w aplikacji Shop

Możesz odpowiedzieć na recenzję produktu w aplikacji Shop w panelu administracyjnym Shopify. Twoja odpowiedź może zostać sprawdzona przed opublikowaniem, aby potwierdzić jej zgodność z Wytycznymi dla sprzedawców dotyczącymi recenzowania produktów w aplikacji Shop.

Po opublikowaniu odpowiedzi pojawi się ona w aplikacji Shop pod recenzją, której dotyczy, a recenzent otrzyma powiadomienie push.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Recenzje, a następnie recenzję, na którą chcesz odpowiedzieć.

 5. W polu Odpowiedz na tę recenzję wpisz odpowiedź zawierającą maksymalnie 1000 znaków, a następnie kliknij opcję Wyślij odpowiedź.

Edytuj lub usuń odpowiedź

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Recenzje, a następnie recenzję, którą chcesz edytować lub usunąć.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Edytuj odpowiedź, aby edytować odpowiedź, a następnie kliknij opcję Edytuj odpowiedź, aby opublikować zmiany.
  • Kliknij opcję Usuń odpowiedź, aby usunąć odpowiedź, a następnie kliknij opcję Usuń odpowiedź, aby potwierdzić usunięcie.

Zgłoś recenzję produktu

Firma Shop podejmuje pewne proaktywne i reaktywne działania, aby recenzje, które naruszają Zasady recenzowania produktów w aplikacji Shop, nie były publikowane lub zostały usunięte.

Jeśli uważasz, że recenzja narusza zasady firmy Shop, możesz zgłosić recenzję. Przykładowe powody zgłaszania recenzji przedstawiono poniżej:

Zgłoś recenzję produktu w aplikacji Shop
Powód zgłoszenia Opis
Brak związku Recenzja nie dotyczy produktu, który klient zrecenzował, ani Twojego sklepu.
Spam Recenzja zawiera reklamy, linki lub treści promocyjne.
Obraźliwe treści Recenzja zawiera treści niestosowne, o charakterze jednoznacznie seksualnym lub nacechowane przemocą.
Znęcanie się lub nękanie Recenzja zawiera atak na osobę lub grupę osób.
Mowa nienawiści Recenzja zawiera treści szkodliwe ze względu na tożsamość jednostki lub grupy.
Oszustwo Recenzja zawiera zarzuty dotyczące niewłaściwego zachowania sklepu lub klienta.
Dane osobowe Recenzja zawiera informacje, które mogą zidentyfikować osobę recenzującą, np. adres e-mail, numer telefonu lub dane karty kredytowej.
Nielegalna działalność lub towary objęte regulacjami Recenzja odnosi się do towarów niezgodnych z Wytycznymi Shop dla sprzedawców.
Naruszenie własności intelektualnej Recenzja narusza przepisy dotyczące własności intelektualnej.
Konflikt interesów Recenzja pochodzi od osoby powiązanej z Twoim sklepem lub konkurencyjnego sklepu.

W przypadku występowania któregokolwiek z powyższych powodów możesz wykonać poniższe kroki, aby zgłosić recenzję.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Recenzje, a następnie recenzję, którą chcesz zgłosić.

 5. Kliknij ikonę ... w prawym górnym rogu recenzji, a następnie opcję Zgłoś.

 6. Wybierz powód zgłoszenia z listy rozwijanej, a następnie kliknij opcję Zgłoś.

Od momentu zgłoszenia recenzji może minąć do pięciu dni roboczych, zanim zgłoszenie zostanie rozpatrzone. Możesz sprawdzić recenzję w swoim panelu administracyjnym Shopify pod kątem aktualizacji. Jeśli recenzja zostanie usunięta, nie pojawi się już w panelu administracyjnym Shopify.

Zbieraj recenzje dotyczące zakupów dokonanych poza aplikacją Shop

Domyślnie klienci mogą recenzować produkty, które kupują zarówno za pośrednictwem aplikacji Shop, jak i w sklepie online. Możesz aktywować lub dezaktywować recenzje zakupów dokonywanych w Twoim sklepie online.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Recenzje aplikacji Shop wybierz lub odznacz pole wyboru Recenzje zakupów poza aplikacją Shop.

Synchronizuj recenzje produktów w aplikacji Shop z aplikacjami partnerskimi

Jeśli oprócz aplikacji Shop korzystasz z obsługiwanej aplikacji partnerskiej do przetwarzania recenzji, możesz wyświetlać zebrane przez aplikację partnerską recenzje w aplikacji Shop, a także wyświetlać recenzje z aplikacji Shop w swoim sklepie online za pomocą aplikacji partnerskiej.

Obsługiwane aplikacje partnerskie

Obsługiwane są poniższe aplikacje partnerskie umożliwiające synchronizację z recenzjami produktów z aplikacji Shop:

Wyświetl recenzje zebrane przez aplikacje partnerskie w aplikacji Shop

W aplikacji Shop możesz wyświetlać recenzje zebrane przez obsługiwane aplikacje partnerskie. Recenzje Twoich produktów wystawione za pośrednictwem tych aplikacji partnerskich są automatycznie wyświetlane w aplikacji Shop i uwzględniane w średnich ocenach Shop.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shop.

 3. Kliknij opcję Otwórz kanał sprzedaży.

 4. Kliknij opcję Ustawienia.

 5. W sekcji Recenzje aplikacji Shop przejrzyj zainstalowane aplikacje partnerskie i kliknij pole wyboru obok opcji Wyświetlaj recenzje z aplikacji partnerskich w aplikacji Shop.

Po zaznaczeniu pola wyboru Wyświetl recenzje z aplikacji partnerskich w aplikacji Shop wszystkie opublikowane recenzje zebrane przez partnerów wraz z tekstem będą wyświetlane w aplikacji Shop. Liczbę recenzji z aplikacji partnerskiej, które zostały opublikowane w Twoim sklepie w aplikacji Shop, możesz sprawdzić na stronie Recenzje kanału Shop.

Wyświetlaj recenzje z aplikacji Shop w swoim sklepie online za pomocą aplikacji partnerskich

Jeśli masz zainstalowaną obsługiwaną aplikację partnerską, wszelkie recenzje opublikowane w aplikacji Shop są automatycznie udostępniane takiej aplikacji.

Możesz zdecydować, czy recenzje zebrane w aplikacji Shop mają zostać opublikowane w Twoim sklepie online z poziomu panelu administracyjnego aplikacji partnerskiej.

Recenzje zebrane w aplikacji Shop, które są wyświetlane w Twoim sklepie online, zawierają znaczek Zweryfikowane przez Shop, który wskazuje, że recenzja została zebrana w aplikacji Shop i jest zweryfikowana pod kątem produktu i zamówienia w Shopify. Znaczka Zweryfikowane przez Shop nie można usunąć z recenzji zebranych w aplikacji Shop.

Automatyzacje recenzji Shop z wykorzystaniem aplikacji Shopify Flow

Możesz użyć wyzwalacza Opublikowana recenzja Shop do tworzenia automatyzacji w aplikacji Shopify Flow, które są uruchamiane przy każdym zebraniu i opublikowaniu recenzji Shop. Wyzwalacz można znaleźć w aplikacji Flow po zainstalowaniu kanału Shop, wyszukując aplikację Shop w obszarze Zainstalowane wyzwalacze aplikacji.

Wyzwalacz Opublikowana recenzja Shop zapewnia procesowi workflow dane recenzji, takie jak treść, ocena, ID wariantu produktu, ID pozycji, wyświetlane nazwisko recenzenta i sygnatura czasowa wystawienia recenzji. Udostępnia procesowi workflow również dane produktu, zamówienia i sklepu Shopify.

Wyzwalacza Opublikowana recenzja Shop można użyć, aby utworzyć przydatne procesy workflow, takie jak powiadamianie pracownika o opublikowaniu recenzji w aplikacji Shop. Aby znaleźć i zainstalować przykładowe szablony z przeglądarki szablonów Flow, filtruj Aplikacje według nazwy Shop.

Możesz zainstalować aplikację Shopify Flow ze sklepu Shopify App Store. Dowiedz się więcej o aplikacji Shopify Flow.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo