Uzyskiwanie pomocy w zakresie aplikacji

Shopify zapewnia pomoc techniczną dla aplikacji utworzonych przez Shopify. Większość aplikacji dla Twojego sklepu Shopify jest tworzona przez zewnętrznych programistów, a nie przez Shopify. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie aplikacji lub kanału sprzedaży, który został utworzony przez zewnętrznego programistę, skontaktuj się bezpośrednio z programistą.

Aplikacje instalowane z Shopify App Store

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej aplikacji pobranej z Shopify App Store, możesz poprosić o pomoc techniczną:

  • od programisty aplikacji w sekcji Aplikacje i kanały sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify
  • od programisty aplikacji w menu Kontakt z pomocą techniczną w Centrum pomocy
  • na stronie ofert aplikacji w Shopify App Store

Kroki:

Twoja wiadomość jest wysyłana bezpośrednio do programisty aplikacji. Zespół Shopify skontaktuje się z Tobą po trzech dniach, aby sprawdzić, czy programista aplikacji pomógł rozwiązać problem. Jeśli nie, Shopify skontaktuje się z nim ponownie w Twoim imieniu.

Skontaktuj się z programistą aplikacji za pośrednictwem Centrum pomocy

Możesz również skontaktować się z programistą aplikacji w sekcji Aplikacje menu Skontaktuj się z pomocą techniczną w Centrum pomocy. Po zalogowaniu się do Centrum pomocy możesz wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji. Jeśli aplikacja, w przypadku której potrzebujesz pomocy, została utworzona przez programistę zewnętrznego, możesz kliknąć przycisk Uzyskaj pomoc techniczną, aby wysłać wiadomość bezpośrednio do programisty.

Skontaktuj się z programistą aplikacji za pośrednictwem App Store

Możesz również skontaktować się z programistą aplikacji w sekcji Pomoc techniczna na stronie aplikacji w Shopify App Store. Jeśli zalogujesz się do Shopify App Store, możesz kliknąć przycisk Uzyskaj pomoc techniczną. Umożliwia to bezpośrednie wysłanie wiadomości do programisty. Użytkownicy niezalogowani mogą użyć informacji kontaktowych w sekcji Pomoc techniczna, aby skontaktować się z programistą.

Aplikacje instalowane ze strony internetowej programisty

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej aplikacji pobranej bezpośrednio ze strony internetowej programisty, możesz znaleźć dane kontaktowe programisty na stronie internetowej, na której zainstalowano aplikację. Shopify nie zapewnia wsparcia dla aplikacji pobranych bezpośrednio ze strony internetowej programisty.

Aplikacje z nieobsługiwanymi API

Niektóre z aplikacji używanych w sklepie mogą przestać działać z powodu zmian w API Shopify. Jeśli zainstalowana aplikacja korzysta z nieobsługiwanych interfejsów API, zobaczysz ostrzeżenie w panelu administracyjnym Shopify. Możesz rozwiązać problem nieobsługiwanej aplikacji, kontaktując się z programistami aplikacji lub poszukać nowej aplikacji w Shopify App Store, aby ją zastąpić. Dowiedz się więcej o nieobsługiwanych aplikacjach.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo