Typy aplikacji

Możesz użyć aplikacji, aby udoskonalić swój panel administracyjny Shopify lub dodać nowe funkcje. Do sklepu Shopify możesz dodać dwa różne typy aplikacji: publiczną, niestandardową.

Aplikacje publiczne

Istnieją dwa typy aplikacji publicznych – widoczne w ofercie lub ukryte w ofercie. Zarówno aplikacje widoczne w ofercie jak i ukryte w ofercie muszą przejść proces weryfikacji aplikacji Shopify. Obie można zainstalować z Shopify App Store.

Jeśli aplikacja nie jest na liście, nie pojawia się w wynikach wyszukiwania Shopify App Store ani kategoriach. Zamiast tego możesz zainstalować ją z App Store lub bezpośrednio ze strony internetowej programisty.

Aplikacje niestandardowe

Niestandardowe aplikacje mogą być używane do dodawania funkcji do panelu administracyjnego Shopify lub do rozszerzenia sklepu online na inne platformy za pomocą niestandardowych witryn sklepu. Niestandardowe aplikacje są tworzone wyłącznie dla Twojego sklepu Shopify i nie są wymienione w Shopify App Store.

Programista aplikacji zewnętrznej może utworzyć dla Ciebie niestandardową aplikację bez konieczności dostępu do API Twojego sklepu i dostępu do panelu administracyjnego Shopify. Możesz zainstalować niestandardową aplikację, klikając link instalacyjny podany przez programistę aplikacji.

Jeśli pracujesz z zaufanym programistą lub tworzysz własną, niestandardową aplikację, możesz także utworzyć i zainstalować niestandardową aplikację w panelu administracyjnym Shopify.

Wersje robocze aplikacji

Wersje robocze aplikacji są używane przez partnerów Shopify w fazie rozwoju i mogą być instalowane tylko w sklepach w fazie rozwoju do celów testowych. Zainstalowanie wersji roboczej aplikacji w sklepie w fazie rozwoju powoduje trwałe wyłączenie możliwości przeniesienia sklepu.

Wersje robocze aplikacji mogą być instalowane w Twoim sklepie po weryfikacji przez Shopify albo po ich przekonwertowaniu na aplikacje niestandardowe.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo