Typy aplikacji

Do sklepu Shopify możesz dodać trzy różne typy aplikacji: publiczne, niestandardowe i prywatne. Możesz użyć aplikacji Shopify, aby udoskonalić swój panel administracyjny Shopify lub dodać nowe funkcje.

Aplikacje publiczne

Istnieją dwa typy aplikacji publicznych – widoczne w ofercie lub ukryte w ofercie. Aplikacje wymienione na liście można zainstalować z Shopify App Store. Shopify App Store. Ukryte w ofercie aplikacje nie pojawiają się w wynikach wyszukiwania lub kategoriach. Zamiast tego możesz zainstalować je z App Store lub ze strony internetowej programisty.

Zarówno aplikacje widoczne w ofercie jak i ukryte w ofercie muszą przejść proces weryfikacji aplikacji Shopify.

Aplikacje niestandardowe

Niestandardowe aplikacje mogą być używane do dodawania funkcji do panelu administracyjnego Shopify lub do rozszerzenia sklepu online na inne platformy za pomocą niestandardowych witryn sklepu. Niestandardowe aplikacje są tworzone wyłącznie dla Twojego sklepu Shopify i nie są wymienione w Shopify App Store.

Programista aplikacji zewnętrznej może utworzyć dla Ciebie niestandardową aplikację bez konieczności dostępu do API Twojego sklepu i dostępu do panelu administracyjnego Shopify. Możesz zainstalować niestandardową aplikację, klikając link instalacyjny podany przez programistę aplikacji.

Jeśli pracujesz z zaufanym programistą lub tworzysz własną, niestandardową aplikację, możesz także utworzyć i zainstalować niestandardową aplikację w panelu administracyjnym Shopify.

Aplikacje prywatne

Prywatne aplikacje są dostępne tylko dla Twojego sklepu i nie znajdują się w ofercie Shopify App Store.

Jeśli pracujesz z zewnętrznym programistą tworzącym aplikacje, musisz nadać mu dostęp do API swojego sklepu i dostęp do panelu administracyjnego Shopify. Jeśli nie czujesz się komfortowo, dając ten dostęp programiście, rozważ zlecenie mu utworzenia dla Ciebie niestandardowej aplikacji.

Wersje robocze aplikacji

Wersje robocze aplikacji są używane przez partnerów Shopify w fazie rozwoju i mogą być instalowane tylko w sklepach w fazie rozwoju do celów testowych. Zainstalowanie wersji roboczej aplikacji w sklepie w fazie rozwoju powoduje trwałe wyłączenie możliwości przeniesienia sklepu.

Wersje robocze aplikacji mogą być instalowane w Twoim sklepie po weryfikacji przez Shopify albo po ich przekonwertowaniu na aplikacje niestandardowe.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo