Odinstalowywanie aplikacji

Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży w Shopify można odinstalować aplikację, ponownie zainstalować wcześniej odinstalowaną aplikacje i wyświetlić całą historię instalacji aplikacji.

Odinstaluj aplikację

Aplikację można odinstalować ze swojego sklepu na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

Jeśli usunięta aplikacja wymaga dodatkowych kroków związanych z odinstalowaniem, możesz dotrzeć do programistów aplikacji, przechodząc do sekcji Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży > Uzyskaj pomoc techniczną w panelu administracyjnym Shopify.

Przejrzyj sugestie dotyczące odinstalowania aplikacji

Dla niektórych zainstalowanych aplikacji może wyświetlać się powiadomienie Najrzadziej używane. To powiadomienie wskazuje aplikacje, których rzadko używasz i oferuje opcję ich odinstalowania, aby umożliwić Ci wybór tylko potrzebnych aplikacji.

Możesz przejrzeć sugestię odinstalowania na stronie Informacje.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Kliknij aplikację, którą chcesz wyświetlić.
 3. Aby usunąć aplikację ze sklepu, kliknij Odinstaluj aplikację. W przeciwnym razie kliknij Używam tej aplikacji, aby odrzucić powiadomienie.

Wyświetlanie aplikacji, które zostały odinstalowane z Twojego sklepu

Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży w Shopify możesz wyświetlić aplikacje zainstalowane w Twoim sklepie oraz odinstalowane z Twojego sklepu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Wybierz kartę Odinstalowane, aby wyświetlić odinstalowane aplikacje.

Wyświetlanie i ponowne instalowanie wcześniej odinstalowanych aplikacji

Na stronie Informacje dla odinstalowanej aplikacji możesz wyświetlić podstawowe szczegóły aplikacji i wykonać następujące czynności:

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Wybierz kartę Odinstalowane, aby wyświetlić odinstalowane aplikacje w sklepie.
 3. Kliknij aplikację, którą chcesz wyświetlić.

Jeśli aplikacja spełnia wymagania dotyczące kompatybilności Twojego sklepu Shopify, w prawym górnym rogu pojawi się przycisk Zainstaluj.

Wyświetlanie historii instalacji lub odinstalowania aplikacji

Możesz wyświetlić historię zainstalowanych i odinstalowanych aplikacji w panelu administracyjnym Shopify na stronie Informacje danej aplikacji.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Wybierz kartę Zainstalowane lub Odinstalowane, aby wyświetlić aplikacje zainstalowane lub odinstalowane w sklepie.
 3. Kliknij nazwę aplikacji, którą chcesz wyświetlić.
 4. Znajdź sekcję Historia aplikacji na stronie Informacje dla danej aplikacji, aby wyświetlić zdarzenia dotyczące instalacji lub odinstalowania.
 5. Opcjonalnie: Kliknij zdarzenie na osi czasu historii aplikacji, aby wyświetlić wszelkie dodatkowo dostępne szczegóły, takie jak powód odinstalowania, opis odinstalowania i nazwisko pracownika, który podjął działanie.

W przypadku aplikacji z historią zawierającą 3 zdarzenia dotyczące instalacji lub odinstalowania nad osią czasu historii wyświetla się link Wyświetl wszystko umożliwiający dostęp do pełnej osi czasu zdarzeń.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo