Avinstallere apper

Du kan bruke siden Apper og salgskanaler i Shopify for å avinstallere en app, installere en app du tidligere har avinstallert på nytt, og se hele installasjonshistorikken for en app.

Avinstaller en app

Du kan avinstallere en app fra butikken fra siden Apper og salgskanaler i Shopify-administrator.

Trinn:

Hvis appen du fjernet krever ytterligere avinstalleringstrinn, kan du kontakte apputvikleren ved å gå til Innstillinger > Apper og salgskanaler > Få støtte i Shopify-administrator.

Gå gjennom avinstalleringsforslag for apper

Noen av de installerte appene kan ha varselet Minst brukt. Dette varselet fremhever apper du ikke bruker så ofte, og gir muligheten til å avinstallere dem for å sikre at du bare administrerer de appene du har behov for.

Du kan se gjennom et avinstalleringsforslag fra appens Om-side.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på appen du vil vise.
 3. Klikk på Avinstaller app for å fjerne appen fra butikken. Du kan også klikke på Jeg bruker denne appen for å fjerne varselet.

Vis apper som er avinstallert fra butikken

Du kan se både installerte og avinstallerte apper i butikken fra siden Apper og salgskanaler i Shopify.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Velg fanen Avinstallert for å se avinstallerte apper.

Vis og installer tidligere avinstallerte apper på nytt

Om-siden for en avinstallert app kan du se grunnleggende informasjon om appen, og utføre følgende handlinger:

 • Vis appoppføringen i Shopify App Store
 • Se etter eventuelle problemer med appkompatibilitet
 • Se gjennom apphistorikk, som installeringer og avinstalleringer
 • Installere appen på nytt

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Velg fanen Avinstallert for å se avinstallerte apper i butikken.
 3. Klikk på appen du vil vise.

Hvis appen oppfyller kompatibilitetskravene for Shopify-butikken din, ser du en Installer-knapp øverst til høyre.

Se installerings- eller avinstalleringshistorikk for en app

Du kan se installerings- og avinstalleringshistorikk for en app i Shopify-administrator fra appens Om-side.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.
 2. Velg fanen Installert eller Avinstallert for å se installerte eller avinstallerte apper i butikken.
 3. Klikk på navnet til appen du vil vise.
 4. Finn seksjonen Apphistorikk på appens Om-side for å se installerings- eller avinstalleringshendelser.
 5. Valgfritt: Klikk på en hendelse i tidslinjen for apphistorikk for å se mer tilgjengelig informasjon, som årsaken til avinstalleringen, en beskrivelse for avinstalleringen og hvilket personalmedlem som utførte handlingen.

For apper med en historikk som inneholder mer enn tre installerings- eller avinstalleringshendelser, ser du en Se alle-kobling over tidslinjen i historikken, som gir deg tilgang til hele tidslinjen av hendelser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis