Arbeide med apper

Apper dekker et stort utvalg funksjoner, men du kan utføre noen grunnleggende handlinger med hver av dem.

Hvis du trenger hjelp med en app du har installert i Shopify-administratoren, kan du se Få brukerstøtte for apper.

Installere en app

Det er tre måter å installere en app på i Shopify-butikken din:

 • Installer fra Shopify App Store
 • Installer med en installasjonskobling fra en tredjepart
 • Installer en egendefinert app med en unik installasjonskobling

Installer fra Shopify App Store

Når du finner en app i Shopify App Store som du vil bruke i butikken din, klikker du på Legg til app på appens oppføringsside.

Når du har klikket på Legg til app, må du autorisere appen i Shopify-administratoren.

Installer med en installasjonskobling fra en tredjepart

Hvis du installerer en app fra en tredjepartsutviklers nettsted, klikker du på koblingen for app-installasjon. For å fullføre installasjonen må du autorisere appen i Shopify-administrator.

Når du installerer med en kobling til en tredjepartsinstallasjon, mottar du en advarsel om at appen ikke er fra Shopify App Store. Dette betyr ikke nødvendigvis at appen ikke er sikker å bruke. Appen har imidlertid ikke vært gjennom bekreftelses- og godkjenningsprosessen som er nødvendig for apper som er oppført i Shopify App Store.

Installer en egendefinert app

Hvis du betaler en utvikler til å bygge en egendefinert app for Shopify-butikken din, gir de deg en installasjonskobling. Koblinger til egendefinerte app-installasjoner er spesifikke for butikken din, og kan ikke brukes til å installere appen i en annen butikk.

Klikk på installasjonskoblingen for å autorisere appen i Shopify-administrator.

Av sikkerhetsgrunner utløper egendefinerte installeringskoblinger etter syv dager. Hvis koblingen din utløper, må apputvikleren sende deg en ny kobling.

Hvis du har gitt en utvikler en samarbeidskonto for butikken, kan de installere en tilpasset app på dine vegne, men bare hvis du har gitt dem full tilgang.

Åpne en app i Shopify

Du kan se alle appene du har installert fra Apper-siden i Shopify:

Se om-siden til en app

Appens om-side lar deg se informasjon om appen og utføre handlinger knyttet til appen, for eksempel vise appens oppføring i Shopify App Store, skrive en omtale for appen og se etter eventuelle problemer med app-kompatibilitet.

Trinn:

Rediger innstillingene for en app

Du kan redigere innstillinger for en app fra appens om-side.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.
  1. Klikk Om ved siden av navnet på appen. 3. Klikk på Rediger innstillinger.

Se fakturaen til en app

Du kan sjekke fakturaen til en app for å se mer informasjon om fakturerings- og bruksomkostningene som er knyttet til appen.

Trinn:

Endre appens proxy-URL

Noen apper bruker en proxy-URL til å hente og vise dynamisk innhold på en side i nettbutikken, for eksempel produktgallerier, ønskeliste-apper eller egendefinerte skjemaer. Standard proxy-URL-en angis av app-utvikleren, men du kan endre den i Shopify-administratoren.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.
  1. Klikk Om ved siden av navnet på appen. 3. I seksjonen App-proxy klikker du på Tilpass nettadresse. 4. Angi den nye nettadressen for proxy. 5. Klikk på Lagre.

Vis tillatelser og personvernerklæring for en app

Du kan se tillatelsene og personvernerklæringen til en app fra appens om-side.

Trinn:

Avinstaller en app

Du kan avinstallere en app fra butikken din fra Apper-siden i Shopify.

Trinn:

Sjekk app-varsler

Siden for App-status gir deg varsler om statusen til de installerte appene og salgskanalene dine, som hvorvidt en app er kompatibel med butikken din.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Apper.

 2. I Appstatus-varslinger-linjen klikker du Gjennomgang. Du vil bare se Appstatus-varslingslinjen hvis du har apper som trenger gjennomgang.

Siden for App-status viser en liste over alle apper som er installert i butikken din som må gjennomgås, slik som ikke-støttede apper.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis