Administrere apper

Apper dekker et stort utvalg funksjoner, men du kan utføre noen grunnleggende handlinger med hver av dem.

Hvis du trenger hjelp med en app du har installert i Shopify-administrator, kan du se Få brukerstøtte for apper.

Åpne en app i Shopify

Du kan se alle appene du har installert fra Apper-siden i Shopify:

Legg til appblokker i Shopify-administrator

Med appblokker kan du bruke viktige funksjoner fra apper direkte på nøkkelsider i Shopify-administrator på datamaskiner. Du kan legge til appblokker på sidene Produkter, Bestillinger og Kunder.

Hvis du har installert en app i butikken med en appblokk for den støttede siden, vises seksjonen Appblokker på siden.

Trinn:

 1. Gå til siden du vil legge til en appblokk på fra Shopify-administrator.
 2. Klikk på + Appblokk i seksjonen Appblokker.
 3. Klikk på navnet til appblokken du vil legge til på siden som en forhåndsvisning.
 4. Bruk appblokken du har lagt til. Hvis du går vekk fra siden, vil appblokken forsvinne.
 5. Valgfritt: Hvis du ønsker at en appblokk skal vises permanent på siden for alt personale i butikken, må du klikke på ikonet Fest ved siden av appblokken.

Se om-siden for en app

Appens om-side lar deg se informasjon om appen og utføre handlinger knyttet til appen, for eksempel vise appens oppføring i Shopify App Store, skrive en omtale for appen og se etter eventuelle problemer med app-kompatibilitet.

Trinn:

Redigere innstillinger for en app

Du kan redigere innstillinger for en app fra appens om-side.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på appen du vil vise.

 3. Klikk på Rediger innstillinger.

Se fakturaen for en app

Du kan sjekke fakturaen til en app for å se mer informasjon om fakturerings- og bruksomkostningene som er knyttet til appen.

Trinn:

Oppgrader eller nedgrader et appabonnement

Noen apper som faktureres på gjentakende basis har flere tilgjengelige abonnementsplaner, så du kan tilpasse appopplevelsen basert på dine behov.

Prisinformasjonen for abonnementsplanene til en app er tilgjengelige i Shopify App Store, appens eksterne nettsted, eller begge deler.

Alle appabonnementoppgraderinger og nedgraderinger gjøres i selve appen. Hvordan du går til den bestemte siden for abonnementsvalg avhenger av appen, men du finner siden i appen ved å søke etter sider med titler som Billing, Subscriptions, Plans, Pricing eller Settings.

Hvis du ikke kan oppgradere eller nedgradere appens abonnementsplan på egen hånd, kan du bruke knappen Få brukerstøtte for å ta kontakt med apputvikleren for hjelp.

Trinn:

Endre proxy-URL-adresse for en app

Noen apper bruker en proxy-URL-adresse til å hente og vise dynamisk innhold på en side i nettbutikken, som for eksempel produktgallerier, apper for ønskelister eller egendefinerte skjemaer. Standard-proxy-URL-adressen angis av apputvikleren, men du kan endre den i Shopify-administrator.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på appen du vil vise.

 3. I App-proxy-seksjonen klikker du på Tilpass URL-adresse.

 4. Angi den nye proxy-URL-adressen.

 5. Klikk på Lagre.

Vise tillatelser og personvernerklæring for en app

Du kan se tillatelsene og personvernerklæringen til en app fra appens om-side.

Trinn:

Sjekk appvarsler

Siden for App-status gir deg varsler om statusen til de installerte appene og salgskanalene dine, som hvorvidt en app er kompatibel med butikken din.

Trinn:

 1. Klikk på Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Gjennomgå i linjen Appstatusvarsler. Hvis du har apper som må gjennomgås, vises linjen Varslingslinje for appstatus.

Siden Appstatus viser en liste over alle apper som er installert i butikken din som må gjennomgås, slik som ikke-støttede apper.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis