Arbeide med apper

Apper dekker et stort utvalg funksjoner, men du kan utføre noen grunnleggende handlinger med hver av dem.

Hvis du trenger hjelp med en app du har installert i Shopify-administratoren, kan du se Få brukerstøtte for apper.

Installere en app

Det er tre måter å installere en app på i Shopify-butikken din:

Installer fra Shopify App Store

Trinn:

 1. Logg på Shopify App Store.
 2. Finn en app du ønsker å installere, og klikk på den.
 3. Klikk på Legg til app på appoppføringssiden.
 4. Klikk på Installer app i Shopify-administrator for å godkjenne bruk av appen.

Når appen er installert, kan du vise og bruke den fra Apper-siden i Shopify-administrator.

Installer med en installasjonskobling fra en tredjepart

Trinn:

 1. Få appinstallasjonskoblingen fra utviklerens nettsted, og klikk på koblingen.
 2. Klikk på Installer app i Shopify-administrator for å godkjenne bruk av appen.

Når du installerer med en kobling til en tredjepartsinstallasjon, mottar du en advarsel om at appen ikke er fra Shopify App Store. Dette betyr ikke nødvendigvis at appen ikke er sikker å bruke. Appen har imidlertid ikke vært gjennom bekreftelses- og godkjenningsprosessen som er nødvendig for apper som er oppført i Shopify App Store.

Installer en egendefinert app

Hvis du betaler en utvikler til å bygge en egendefinert app for Shopify-butikken din, gir de deg en installasjonskobling. Koblinger til egendefinerte app-installasjoner er spesifikke for butikken din, og kan ikke brukes til å installere appen i en annen butikk.

Trinn:

 1. Få installasjonskoblingen for appen fra utvikleren, og klikk på koblingen.
 2. Klikk på Installer app i Shopify-administrator for å godkjenne bruk av appen.

Av sikkerhetsgrunner utløper egendefinerte installasjonskoblinger etter syv dager. Hvis koblingen din utløper, må apputvikleren sende deg en ny kobling.

Hvis en utvikler har en samarbeidskonto i butikken din, kan de installere tilpassede apper for deg hvis du gir dem den fulle App- og kanaltilgang-tillatelsen og lar dem legge til og slette apper.

Åpne en app i Shopify

Du kan se alle appene du har installert fra Apper-siden i Shopify:

Se om-siden til en app

Appens om-side lar deg se informasjon om appen og utføre handlinger knyttet til appen, for eksempel vise appens oppføring i Shopify App Store, skrive en omtale for appen og se etter eventuelle problemer med app-kompatibilitet.

Trinn:

Rediger innstillingene for en app

Du kan redigere innstillinger for en app fra appens om-side.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Om ved siden av navnet til appen.

 3. Klikk på Rediger innstillinger.

Se fakturaen til en app

Du kan sjekke fakturaen til en app for å se mer informasjon om fakturerings- og bruksomkostningene som er knyttet til appen.

Trinn:

Endre appens proxy-URL

Noen apper bruker en proxy-URL til å hente og vise dynamisk innhold på en side i nettbutikken, for eksempel produktgallerier, ønskeliste-apper eller egendefinerte skjemaer. Standard proxy-URL-en angis av app-utvikleren, men du kan endre den i Shopify-administratoren.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på Om ved siden av navnet til appen.

 3. I App-proxy-seksjonen klikker du på Tilpass URL-adresse.

 4. Angi den nye proxy-URL-adressen.

 5. Klikk på Lagre.

Vis tillatelser og personvernerklæring for en app

Du kan se tillatelsene og personvernerklæringen til en app fra appens om-side.

Trinn:

Avinstaller en app

Du kan avinstallere en app fra butikken din fra Apper-siden i Shopify.

Trinn:

Sjekk app-varsler

Siden for App-status gir deg varsler om statusen til de installerte appene og salgskanalene dine, som hvorvidt en app er kompatibel med butikken din.

Trinn:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. I Appstatus-varslinger-linjen klikker du Gjennomgang. Du vil bare se Appstatus-varslingslinjen hvis du har apper som trenger gjennomgang.

Siden for App-status viser en liste over alle apper som er installert i butikken din som må gjennomgås, slik som ikke-støttede apper.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis