Appomkostninger

Det finnes fire ulike typer apprelaterte kostnader og kreditter du kan motta, enten fra Shopify-tjenester eller fra tredjepartsapper:

 • Abonnementsomkostninger – Disse omkostningene er for gjentakende bruk av en app, for eksempel et månedlig abonnement. De vises på den vanlige fakturaen for Shopify-abonnementet.
 • Omkostninger for appbruk – Disse omkostningene er variable og basert på hvor mye du bruker appen eller tjenesten som den er integrert med (for eksempel antall samhandlinger som leveres av en kundestøtteapp). De vises på den vanlige fakturaen for Shopify-abonnementet.
 • Engangs appkjøp – Disse omkostningene er for spesifikke tjenester som leveres av en app (for eksempel én enkelt overføring av dataene dine fra en plattform til en annen). De vises på separate fakturaer.
 • Applikasjonskreditter – Du er berettiget til applikasjonskreditter under visse omstendigheter, for eksempel hvis du nedgraderer et betalt abonnement før slutten av faktureringssyklusen til abonnementet. Disse kredittene vises på fakturaen for Shopify-abonnementet og kan brukes for fremtidige applikasjonsomkostninger på Shopify.

Abonnementer

Du faktureres for app-abonnementene og bruk av appen som en del av Shopifys 30-dagers faktureringsperiode for abonnementer. Appen din har imidlertid en separat 30-dagers faktureringssyklus som påvirker kostnadene du ser på Shopify-fakturaen.

Shopify faktureringssyklus

Appfaktureringssykluser

Du blir fakturert hver 30. dag for det månedlige Shopify-abonnementet, og du forhåndsbetaler for de påfølgende 30 dagene. La oss si at du mottar Shopify-fakturaen den 5. april. Da avsluttes perioden ved utgangen av 4. mai, siden det er 30 dager i april. Den 5. mai faktureres du for den andre måneden i abonnementet. Den tredje månedsbetalingen faktureres 4. juni, siden mai har 31 dager.

Appfaktureringssykluser

Apper som belaster selgere som bruker abonnementer, faktureres på en uavhengig 30-dagers faktureringssyklus. Denne faktureringssyklusen belastes samtidig som Shopify-abonnementet. Det finnes to typer abonnementer:

 • Periodiske prisplaner
 • Prisplaner for bruk

Periodiske prisplaner

Gjentakende app-omkostninger faktureres med neste 30-dagersfaktura fra Shopify. I eksempelet nedenfor omfatter fakturaen på 5. mai app-abonnementet som overlapper fra 20. april – 20. mai. På samme måte omfatter fakturaen den 4. juni app-abonnementet fra 20. mai – 19. juni (siden det er 31 dager i mai).

Appfaktureringssykluser

Fra Shopify-administrator kan du se hvilke abonnementer, inkludert hvilke app-abonnementer, som har gjentakende kostnader.

Hvis du slutter å betale fakturaene dine, eller deaktiverer butikken din, vil Shopify fryse kontoen din og de løpende appomkostnadene. Hvis du starter betalingene igjen, eller gjenåpner butikken innen 30 dager, vil Shopify gjenåpne kontoen din, og de løpende appomkostnadene fortsetter.

Hvis du setter butikken på pause med Pause and Build-abonnementet bør du vurdere å avinstallere eventuelle tredjepartsapper med gjentakende kostnader, slik at du ikke faktureres for disse appene etter å ha satt butikken på pause.

Prisplaner for bruk

Hvis du bruker apper som fakturerer for bruk, blir du alltid fakturert for disse brukshendelsene på den neste fakturaen. For eksempel: I diagrammet under, vises bruksoppføringen som ble opprettet den 26. april på 5. mai-fakturaen. Bruksposten fra 15. mai vises på fakturaen for 3. juni. Selv om disse to bruksoppføringene er knyttet til det samme app-abonnementet, vises de på to separate fakturaer.

Appfaktureringssykluser

Husk på disse ulike faktureringsperiodene når du gjennomgår appfaktureringer og bruksomkostninger for apper, eller avinstallerer apper.

Selv om du ser gjentakende appomkostninger på kontoen din så snart du godkjenner en appomkostning, skal ikke omkostningene betales øyeblikkelig. Gjentakende appomkostninger anvendes for kontoen din enten når du mottar 30-dagersfakturaen for Shopify-abonnementet, eller hvis du overstiger fakturagrensen (avhengig av hva som kommer først).

Avinstallere apper med gjentakende omkostninger

Påse at du tar høyde for faktureringssykluser for apper når du planlegger å avinstallere en app. Gjentakende appomkostninger genereres første gang en appomkosstning godkjennes og deretter på den første dagen av faktureringssyklusen til en app. På grunn av dette, vises appomkostninger på fakturaen din selv om du avinstallerer en app bare én eller to dager etter at du installerte den.

Bruksomkostninger for app

Bruksomkostninger for apper er knyttet til appenes 30-dagers faktureringssyklus og representerer omkostninger for bruksbegivenheter for appene. Ettersom faktureringssyklusen til en app ikke nødvendigvis er den samme som Shopifys 30-dagers faktureringssyklus, er det mulig at bruksomkostninger for en enkel appfaktureringssyklus spres over to fakturaer for Shopify-abonnementet. Det er lurt å ha kontroll på de ulike faktureringssyklusene når du gjennomgår bruksomkostninger på fakturaene dine.

Øk appens beløpsgrenser for forbrukskostnader

Apper som utsteder brukskostnader kan inkludere en utgiftsgrense som forhindrer appkostnader fra å overstige en maksimumsgrense så lenge faktureringsperioden varer. Hvis utgiftene i appen når utgiftsgrensen du har satt, vil ingen ytterligere kostnader for appen være tillatt før en ny faktureringsperiode starter. For å unngå dette kan du øke appens utgiftsgrense.

Steg

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. Klikk på Vis alle abonnement.
 3. Klikk på ... ved siden av appen.
 4. Klikk på Vis forbruksgrense.
 5. Angi beløpet i feltet NY APPFORBRUKSGRENSE. Det nye beløpet må være større enn den gjeldende appforbruksgrensen. Appforbruksavgiften som vises her kan avvike fra det som vises på fakturaen din. Den mest oppdaterte forbruksavgiften for apper vises her.
 6. Merk av i avmerkingsboksen for å bekrefte at du endrer forbruksgrensen for appen din.
 7. Klikk på Lagre.
 8. Klikk på Bekreft.

Engangs appomkostninger

Engangs appomkostninger er for apper som ikke faktureres på gjentakende basis. Du får separate fakturaer for alle engangs appbelastninger og de vises ikke på den vanlige fakturaen for Shopify-abonnementet.

Forholdsmessig beregnede appomkostninger, oppgraderinger og nedgraderinger

Hvis du oppgraderer eller nedgraderer abonnementet for en app, ber appen deg om å godta en ny gjentakende appomkostning. Dette er fordi Shopify for øyeblikket kun tillater at hver app har én gjentakende appomkostning aktivert. Den eksisterende gjentakende applikasjonsomkostningen blir kansellert og erstattet av den nye omkostningen.

Avhengig av appen legges den nye gjentakende appkostnaden til umiddelbart, eller etter at appens gjeldende faktureringsperiode avsluttes.

Hvis den nye appomkostningen belastes umiddelbart, blir omkostningen beregnet i forhold til differansen i pris og antall gjenværende dager i faktureringsperioden når du oppgraderer abonnementet ved å gå fra en rimeligere til en dyrere omkostning. Hvis du for eksempel starter en 30-dagers faktureringssyklus på et abonnement som koster 5,00 USD og deretter oppgraderer til et abonnement som koster 15,00 USD på den femtende dagen i faktureringssyklusen, blir du belastet 5,00 USD + (15,00 USD - 5,00 USD) * (15/30) = 10,00 USD.

Hvis den nye appkostnaden legges til umiddelbart blir du automatisk tilbudt en applikasjonskreditt basert på forskjellen i pris og antall gjenværende dager i faktureringsperioden dersom du nedgraderer abonnementet ved å gå fra en dyrere kostnad til en rimeligere kostnad. Denne applikasjonskreditten kan brukes på fremtidige appkjøp på Shopify.

Be om en apprefusjon eller en kreditt

Hvis du vil be om en refusjon eller kreditt for en app du har kjøpt fra Shopify App Store, kan du bruke Få brukerstøtte-knappen til å kontakte utvikleren av appen. Utvikleren kan godta eller avvise refusjonsforespørselen, avhengig av omstendigheter. Se om utvikleren har angrerett på appens oppføringsside eller utviklerens startside.

Hvis appbelastningen er behandlet med Shopify, kan utvikleren av appen utstede en refusjon eller gi deg en kreditt. Kreditter vil brukes mot fremtidige kjøp i Shopify App Store. Alle kreditter som brukes for kjøp i Shopify App Store dokumenteres på abonnementsfakturaen din.

Hvis appbelastningen er behandlet utenfor Shopify, kan utvikleren behandle en refusjon i henhold til den opprinnelige betalingsmåten.

Steg:

 1. Besøk Shopify App Store og søk etter appen.
 2. Klikk på appen, og klikk deretter på Få brukerstøtte.
 3. Skriv inn informasjonen og en melding og klikk på Send melding.

Svar sendes til e-postadressen som er knyttet til påloggingen din.

Vanlige spørsmål om appfakturering

Hvorfor ser det ut som at jeg blir belastet på etterskudd?

Du ser appomkostninger på kontoen så snart du installerer en app, men avgiftene forfaller ikke før du mottar 30-dagersfakturaen.

Hvorfor faktureres jeg to ganger for samme 30-dagers faktureringssyklus?

Hvis du får bruksomkostninger for apper etter at Shopify-syklusen er slutt, men før appens faktureringssyklus tilbakestilles, vises disse bruksomkostningene på neste faktura for Shopify-abonnementet.

Hvorfor legges avgifter på appomkostningene mine?

Hvis du bor i et område der Shopify er nødt til å belaste avgifter på noen av kontoomkostningene, vises disse omkostningene på Shopify-fakturaen din. dette kan inkludere appomkostningene dine.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis