Omkostninger

Fakturaen viser en rekke omkostninger avhengig av hvor butikken er lokalisert og hvilke tjenester butikken bruker. Omkostninger på Shopify-fakturaen vises på kredittkortutskriften som: Shopify * <bill number>

Abonnementsavgifter

Abonnementsavgiftene avhenger av abonnementet og faktureringsperioden for abonnementet.

Fakturering-siden i Shopify-administrator inneholder en liste over betalte abonnementer med gjentakende kostnader. Listen inkluderer Shopify-abonnementet og alle andre abonnementer, som app-abonnementer. App-abonnementer som for øyeblikket er i en gratis prøveperiode er også oppført, mens apper med gratis abonnementer ikke er oppført.

I tillegg kan du administrere betalte abonnementer fra denne listen. Hvis du har flere butikker, kan du bare administrere abonnementer for én butikk av gangen.

Vis de betalte abonnementsavgiftene i Shopify-administrator

 1. Gå til Fakturering-siden:

 2. Klikk på Vis alle abonnementer for å se alle betalte abonnementer.

 3. For å vise informasjon om Shopify-abonnementet, kan du klikke på ... ved siden av abonnementet, og deretter klikke på Administrer. Du sendes til Abonnementer-siden i Shopify-administrator.

 4. For å administrere en app kan du klikke på ... ved siden av abonnementet, og deretter klikke på Administrer. En av følgende skjer:

Avgifter for fraktetiketter

Når du kjøper en fraktetikett gjennom Shopify Shipping faktureres kostnaden gjennom Shopify-kontoen din. Eventuelle fraktforsikringer du kjøper eller fraktjusteringer som belastes deg av transportøren faktureres også gjennom Shopify-kontoen.

Fraktgebyrer belastes separat fra Shopify-abonnementet. Hvis du kansellerer en fraktetikett, blir kostnaden refundert som kreditt mot fremtidige etikettkjøp. Kostnaden blir ikke refundert direkte til Shopify-kontoen.

Hvert land har ulike avgiftsregler for fraktetiketter. For å finne ut hvordan ditt land belaster avgifter for fraktkostnader, kan du se Avgifter på fraktetiketter.

Hvis du når din daglige faktureringsterskel når du kjøper fraktetiketter, kan du fortsette å kjøpe fraktetiketter tilsvarende 10 % av grensebeløpet mens det genereres en faktura. Du kan kontrollere kontoens terskelbeløp i Fakturaer-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administratoren. Eventuelle kjøp som gjøres i denne perioden inkluderes på neste faktura. For å finne ut mer om hvordan du blir fakturert for fraktetiketter, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Tredjepartstransaksjonsgebyrer

Tredjeparts transaksjonsgebyrer er belastninger som gjelder for hver transaksjon når du bruker en tredjepartsbetalingsleverandør til å ta kundebetalinger. Transaksjonsavgiftene dekker kostnaden for at Shopify kan integreres med eksterne betalingsleverandører, og varierer avhengig av hvilket abonnement du velger.

Når du bruker Shopify Payments blir du ikke belastet transaksjonsgebyrer fra tredjeparter for bestillinger som behandles gjennom Shopify Payments, Shop Pay, Shop Pay Avdrag og Paypal Express, og du blir ikke belastet transaksjonsgebyrer på manuelle betalingsmåter som kontantbetaling, kontantbetaling ved levering (COD) og bankoverføringer.

Shopify Plus-forhandlere som bruker Shopify Payments betaler ingen transaksjonsgebyrer, bortsett fra forhandlere i Belgia, Sverige og Østerrike.

Måten kontoen din blir belastet tredjepartstransaksjonsgebyrer på avhenger av butikkens transaksjonsvolum, eventuelle gjentakende appbetalinger og hvilken betalingsleverandør du bruker.

Transaksjonsgebyrer gjelder ikke for POS-bestillinger eller for manuelle betalingsmåter, som inkluderer kontantbetaling ved levering (COD), bankinnskudd, sjekker, testbestillinger og bestillingsutkast merket som betalt eller ventende. Tredjepartstransaksjonsgebyrer refunderes ikke når du utsteder en bestillingsrefusjon.

Transaksjonsgebyrer kommer i tillegg til behandlingsgebyrer som belastes av tredjepartsbetalingsleverandøren.

Beregn tredjepartstransaksjonsgebyrer

Shopify bruker en formel for å beregne tredjepartstransaksjonsgebyrer over en 30 dagers periode:

 [(produktkostnader - rabatter) + avgifter + fraktomkostninger] x rate 

Satsen for tredjepartstransaksjonsgebyrer varierer avhengig av abonnementet.

Se et sammendrag av tredjepartstransaksjonsgebyrer

Trinn:

 1. Gå til Fakturering-siden:

 2. Klikk på fakturaen du vil vise i Fakturaer-seksjonen.

 3. Hvis en faktura inkluderer transaksjonskostnader, vil Transaksjonsavgifter-seksjonen ha koblinger til de tilknyttede bestillingene. Klikk for å se informasjonen.

I panelet som åpnes kan du vise detaljene for transaksjonsavgiften for hver bestilling som dekkes av denne fakturaen.

Klikk på en bestilling for å se alle detaljene for transaksjonen.

Domener, temaer og engangs appavgifter

Du mottar en faktura med engangsbelastning for handlinger som registrering av et domene, kjøp av et tema eller kjøp av en app. Du kan vise kontohistorikken i Fakturaer-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administratoren.

Kjøp av tema er ikke refunderbart

Shopify Email

Alle forhandlere med et betalt Shopify-abonnement har 10 000 gratis e-postmeldinger å sende ut ved starten av hver måned. E-postkostnader beregnes etter følgende regler:

 • E-poster telles basert på hver individuelle e-postadresse som en e-postaktivitet sendes til. Sending av én kampanje-e-post til 800 abonnenter teller for eksempel som 800 e-poster.
 • Ubrukte e-poster overføres ikke til den påfølgende måneden.
 • Du kan sende flere e-poster ut over de 10 000 gratis e-postene til en kostnad på 0,001 USD per ytterligere e-post. Sending av ytterligere 1 000 e-poster vil for eksempel koste deg 1 USD. Du faktureres ikke for de ekstra e-postene før kostnaden når 0,005 USD.
 • Shopify Email er tilgjengelig i alle betalte Shopify-abonnementer, og du blir bare belastet for de e-postmeldingene du sender.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se kostnader for Shopify Email.

Eventuelle ekstra e-postkostnader legges på Shopify-fakturaen din for den forrige måneden som Markedsførings-e-poster. For flere detaljer om kostaden for hver enkelt e-postaktivitet kan du klikke på Vis detaljer i Fakturering-seksjonen i Shopify-administrator.

Skatter

Hvis forretningen din er lokalisert i kanadisk eller amerikansk jurisdiksjon der Shopifys forretning er tilstedeværende, er Shopify lovpålagt å belaste gjeldende avgifter for abonnementet ditt. Shopify belaster kun avgifter når det kreves av skattemyndighetene i jurisdiksjonen du befinner deg i. Disse avgiftene er relatert til Shopify-abonnementet ditt og påvirkes ikke av produktene eller tjenestene du selger.

Shopify er et canadisk selskap som opererer i Canada med et krav om innhenting av omsetningsavgift i følgende amerikanske stater og distrikter:

Stater og distrikter med USA der Shopify er pålagt å samle inn omsetningsavgift.
 • Alabama
 • Arizona
 • Arkansas
 • California
 • Connecticut
 • Colorado
 • Florida
 • Georgia
 • Hawaii
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Kentucky
 • Louisiana
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Michigan
 • Minnesota
 • Mississippi
 • Missouri
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Jersey
 • New Mexico
 • New York
 • Nord-Carolina
 • Nord-Dakota
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • Sør-Carolina
 • Sør-Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Vermont
 • Virginia
 • Washington D.C.
 • Washington
 • Vest-Virginia
 • Wisconsin
 • Wyoming

Hvis butikken din er lokalisert i Canada eller i noen av de oppførte statene eller distriktene, belastes abonnementet ditt med gjeldende avgifter (HST/PST/MVA eller per stat/fylke/kommune). Hvis butikken din er lokalisert utenfor Canada eller de statene og distriktene der Shopify er pålagt å innhente skatter og avgifter, skal det ikke legges til skatter på abonnementsavgiften.

Avgiftene vises på en separat linje på fakturaen din.

Avgifter på kontoomkostninger

Hvis du bor i et område der Shopify er nødt til å belaste avgifter på noen av kontoomkostningene, vises disse omkostningene på Shopify-fakturaen din.

MVA belastes i India

Hvis butikken din er lokalisert i India, blir du fra 15. desember 2021 belastet merverdiavgift (MVA) på Shopify-avgiftene. Denne belastningen er oppført på de månedlige Shopify-fakturaene. For å være unntatt MVA må du oppgi MVA-identifikasjonsnummer (GSTIN).

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. Klikk på Legg til GSTIN i seksjonen Skatteregistrering.
 3. Angi GSTIN-koden, og klikk på Legg til GSTIN.

MVA belastet i Singapore

Hvis butikken er lokalisert i Singapore, blir du fra desember 2019 belastet merverdiavgift (MVA) på Shopify-avgiftene. Denne belastningen vil være oppført på månedlige Shopify-fakturaer. På dette tidspunktet kan du ikke oppgi GST-nummeret ditt for å få avgiftsfritak.

SST belastes i Malaysia

Hvis butikken er lokalisert i Malaysia, blir du fra oktober 2021 belastet merverdiavgift (SST) på Shopify-avgiftene. Denne belastningen vil være oppført på månedlige Shopify-fakturaer. På dette tidspunktet kan du ikke oppgi SST-nummeret ditt for å få avgiftsfritak.

MVA-nummer for butikker i Europa

Hvis butikken er lokalisert i Europa, må du enten oppgi et gyldig merverdiavgiftsnummer (mva.) eller indikere at du har et slikt nummer.

Trinn:

 1. Gå til Fakturering-siden:

 2. I MVA-nummer-seksjonen oppgir du MVA-informasjonen din:

 3. Klikk på Lagre.

Shopify bekrefter MVA-nummeret gjennom VAT Information Exchange System (VIES) og endrer statusen fra pending til verified når verifiseringen er fullført.

Mva. belastet i Irland

Hvis butikken din holder til i Irland, blir du belastet med 23 % mva. på de relevante Shopify-avgiftene dine. Denne belastningen vises i alle de månedlige fakturaene etter 1. juni 2019.

MVA belastet i Sveits

Hvis butikken din er lokalisert i Sveits, blir du belastet 7,7 % MVA på de relevante Shopify-avgiftene. Denne belastningen vil vises på alle de månedlige fakturaene etter 1. august 2021.

MVA belastet for butikker i Chile

Hvis butikken din er lokalisert i Chile blir du belastet 19 % MVA fra 4. januar 2022. Hvis du har en RUT (Rol Unico Tributario) kan Shopify-fakturaen din være fritatt for MVA-belastninger. Du må angi en gyldig RUT i Shopify-administrator og sertifisere at du er en MVA-skattebetaler.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. Klikk på Legg til RUT i seksjonen Skatteregistrering.
 3. I RUT-boksen angir du RUT-koden.
 4. Kryss av for Jeg er en MVA-skattebetaler i Chile.
 5. Klikk på Legg til RUT.

MVA belastes for butikker i Saudi-Arabia

Hvis butikken din er lokalisert i Saudi-Arabia belastes du fra 19. november 2022 15 % MVA. Hvis du har et MVA-nummer kan Shopify-fakturaen din være fritatt for MVA-kostnader. Du må angi et gyldig 15-sifret skatte-ID-nummer i Shopify-administrator og bekrefte at du er MVA-skattebetaler.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. Klikk på Angi skatte-ID-nummer i seksjonen Skatteregistrering.
 3. Angi skatte-ID-nummeret.
 4. Velg Jeg bekrefter at jeg er MVA-skattebetaler i Saudi-Arabia, og jeg kan oppgi MVA-sertifikatet på forespørsel.
 5. Klikk på Legg til skatte-ID-nummer.

MVA belastes for butikker i UAE

Hvis butikken din er lokalisert i UAE belastes du fra 19. november 2022 5 % MVA. Hvis du har et MVA-nummer, kan Shopify-fakturaen din være fritatt for MVA-belastninger. Du må angi et gyldig 15-sifret skatte-ID-nummer i Shopify-administratoren og bekrefter at du er en MVA-skattebetaler.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. Klikk på Angi skatte-ID-nummer i seksjonen Skatteregistrering.
 3. Angi skatte-ID-nummeret.
 4. Velg Jeg bekrefter at jeg er MVA-skattebetaler i UAE, og jeg kan oppgi MVA-sertifikatet på forespørsel.
 5. Klikk på Legg til skatte-ID-nummer.

MVA belastet for butikker i Thailand

Hvis butikken din er lokalisert i Thailand belastes du fra 20. november 2022 7 % MVA. Hvis du har et MVA-nummer kan Shopify-fakturaen din være fritatt for MVA-kostnader. Du må angi et gyldig 13-sifret skatte-ID-nummer i Shopify-administrator og bekrefte at du er MVA-skattebetaler.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. Klikk på Angi skatte-ID-nummer i seksjonen Skatteregistrering.
 3. Angi skatte-ID-nummeret.
 4. Velg Jeg bekrefter at jeg er MVA-skattebetaler i Thailand, og jeg kan oppgi MVA-sertifikatet på forespørsel.
 5. Klikk på Legg til skatte-ID-nummer.

MVA-nummer for butikker i Sør-Afrika

Hvis butikken din er lokalisert i Sør-Afrika belastes du 15 % merverdiavgift (MVA). Du kan velge å enten oppgi et MVA-nummer, eller indikere at du ikke har et.

Trinn:

 1. Gå til Fakturering-siden:

 2. I Skatteregistrering-seksjonen oppgir du MVA-opplysningene dine:

Australsk MVA-fritak for Shopify-abonnementer

Hvis butikken er lokalisert i Australia er Shopify-abonnementet og Shopify Shipping-etiketter underlagt australsk merverdiavgift (MVA) med en sats på 10 %. Shopify innhenter imidlertid ikke MVA fra betalingene dine hvis du registrerer deg for australsk MVA og legger til et australsk bedriftsnummer (ABN) til Shopify-butikken.

ABN-nummeret er et 11-sifret nummer som brukes av de australske myndighetene til å identifisere bedriften din. Hvis du er registrert for australsk MVA må du legge til ABN-nummeret ditt for å være kvalifisert for MVA-fritak. For å kvalifisere for MVA-fritak på Shopify-abonnementet, må du både legge til ABN-nummeret for Shopify-butikken og registrere deg for australsk MVA.

Trinn:

 1. Gå til Fakturering-siden:

 2. I Avgiftsregistrering-seksjonen klikker du på Ja, jeg er MVA-registrert.

 3. Angi ABN-nummeret og klikk på Legg til ABN.

New Zealandsk MVA-fritak for Shopify-abonnementer

Hvis butikken din er basert i New Zealand, belaster Shopify fra 1. juli 2020 en avgift for varer og tjenester (MVA) på 15 % på Shopify-fakturaen din. Hvis du registrerer deg for MVA i New Zealand og legger til ditt Inland Revenue Department (IRD)-nummer i Shopify-butikken, innhenter imidlertid ikke Shopify MVA på betalingene dine.

IRD er et 8-eller 9-sifret nummer som brukes av New Zealands myndigheter for å identifisere bedriften din. Hvis du er registrert for New Zealandsk MVA, må du legge til IRD-nummeret ditt for å kvalifisere for MVA-fritak.

Du kan legge til IRD-nummeret ditt før 1. juli 2020 for å klargjøre bedriften din for endringen. Du må både legge til IRD-nummeret i Shopify-butikken og registrere deg for New Zealandsk MVA for å kvalifisere for MVA-fritak på Shopify-abonnementet.

Trinn:

 1. Gå til Fakturering-siden:

 2. I Avgiftsregistrering-seksjonen klikker du på Ja, jeg er MVA-registrert.

 3. Angi IRD-nummeret og klikk på Legg til IRD.

Tyrkisk MVA-fritak for Shopify-abonnementer

Hvis butikken din er basert i Tyrkia, er Shopify forpliktet til å samle inn MVA på Shopify-fakturaen din fra 1. august 2021. Shopify-fakturaene dine kan imidlertid være unntatt fra MVA hvis du oppgir et tisifret skatteidentifikasjonsnummer (Vergi Numarasi).

For å kvalifisere for et MVA-unntak på Shopify-abonnementet ditt er det nødvendig å oppgi skatteidentifikasjonsnummeret i Shopify-butikken.

Trinn:

 1. Gå til Fakturering-siden:

 2. I Skatteregistrering-seksjonen klikker du på Ja, jeg er MVA-registrert.

 3. Angi skatteidentifikasjonsnummeret, og klikk på Legg til skatteidentifikasjonsnummer.

Faktureringskreditter

Kreditter til kontoen din grupperes i følgende kategorier:

 • Abonnementskreditt brukes som en rabatt på abonnementsomkostningene dine.
 • Appkreditt brukes som en rabatt på appomkostningene.
 • Fraktkreditt brukes som en rabatt på fraktomkostninger.
 • Transaksjonskreditt brukes som en rabatt på transaksjonsavgifter.

Kreditter brukes på neste faktura i den aktuelle kategorien. Kreditter fra en kategori kan ikke brukes på en annen.

Kontroller de tilgjengelige faktureringskredittene dine

Trinn:

 1. Gå til Fakturering-siden:

 2. Se gjennom tilgjengelige kreditter i Kreditter-seksjonen.

Hvis du har tilgjengelige kreditter i en annen kredittkategori, vises det i Kredittkategori-tabellen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis