Omkostninger

Fakturaen viser en rekke omkostninger avhengig av hvor butikken er lokalisert og hvilke tjenester butikken bruker. Omkostninger på Shopify-fakturaen vises på kredittkortutskriften som: Shopify * <bill number>

Abonnementsavgifter

Abonnementsavgiftene avhenger av abonnementet og faktureringsperioden for abonnementet.

Avgifter for fraktetiketter

Når du kjøper en fraktetikett gjennom Shopify Shipping faktureres kostnaden gjennom Shopify-kontoen din. Eventuelle fraktforsikringer du kjøper eller fraktjusteringer som belastes deg av transportøren faktureres også gjennom Shopify-kontoen.

Fraktsedler belastes separat fra Shopify-abonnementet ditt. Hvis du kansellerer en fraktetikett, blir kostnaden refundert som kreditt mot fremtidige etikettkjøp. Kostnaden blir ikke refundert direkte til Shopify-kontoen din.

Hvert enkelt land har ulike avgiftsregler for fraktomkostninger. For å sjekke hvordan ditt land belaster avgifter på fraktomkostninger, kan du se Avgifter på fraktetiketter.

Hvis du når din daglige faktureringsterskel når du kjøper fraktetiketter, kan du fortsette å kjøpe fraktetiketter tilsvarende 10 % av grensebeløpet mens det genereres en faktura. Du kan kontrollere kontoens terskelbeløp i Fakturaer-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administratoren. Eventuelle kjøp som gjøres i denne perioden inkluderes på neste faktura. For å finne ut mer om hvordan du blir fakturert for fraktetiketter, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Transaksjonsavgifter

Hvis du bruker Shopify Payments, gjelder ikke transaksjonsavgifter for bestillinger. Transaksjonsavgifter gjelder heller ikke for manuelle betalingsmetoder. Manuelle betalingsmetoder inkluderer kontantbetaling ved levering (COD), bankinnskudd, sjekker, testbestillinger og bestillingsutkast merket som betalt eller ventende. Transaksjonsavgifter gjelder ikke for POS-bestillinger.

Hvis du ikke bruker Shopify Payments eller en manuell betalingsmetode, gjelder transaksjonsavgifter for bestillinger i tillegg til behandlingsgebyrer som belastes av betalingsleverandøren din.

Måten kontoen din faktureres på, avhenger av butikkens transaksjonsvolum, eventuelle gjentakende appomkostninger og hvilken betalingsleverandør du bruker.

Merk at appen for Advanced Cash on Delivery, som tilbyr tilleggsfunksjoner, automatisk installeres til butikker i India som bruker indiske rupier (INR) som standardvaluta. I motsetning til alternativet for manuelle betalinger ved levering, kreves et transaksjonsgebyr for kjøp gjennom appen. Du kan deaktivere appen og fortsette standardalternativet for betaling ved levering i betalingsinnstillingene.

Beregne transaksjonsavgiftene dine

Shopify bruker følgende formel til å beregne transaksjonsavgifter for en 30-dagers periode:

 [(produktkostnader - rabatter) + avgifter + fraktomkostninger] x rate 

Raten for transaksjonsomkostninger varierer avhengig av hvilken prisplan du har.

Vis en fordeling av transaksjonsavgiftene

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Fakturering.

 3. Klikk på fakturaen du vil vise i Fakturaer-seksjonen.

 4. Hvis en faktura inkluderer transaksjonskostnader, vil Transaksjonsavgifter-seksjonen ha koblinger til de tilknyttede bestillingene. Klikk for å se informasjonen.

I panelet som åpnes kan du vise detaljene for transaksjonsavgiften for hver bestilling som dekkes av denne fakturaen.

Klikk på en bestilling for å se alle detaljene for transaksjonen.

Kreditter for transaksjonsavgifter og kanselleringer

Transaksjonsavgifter gjelder ikke for bestillinger som benytter kontantbetaling ved levering.

Hvis du har blitt belastet for en transaksjonsavgift for en testbestilling, må du kansellere testbestillingen. En transaksjonskreditt tildeles kontoen din og anvendes på neste sett med transaksjonsavgifter.

Domener, temaer og engangs appavgifter

Du mottar en faktura med engangsbelastning for handlinger som registrering av et domene, kjøp av et tema eller kjøp av en app. Du kan vise kontohistorikken i Fakturaer-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administratoren.

Kjøp av tema er ikke refunderbart

Bruk Shopify-saldoen din til å betale fakturaer

Hvis butikken din er basert i USA og du har tilstrekkelige midler på Shopify Payments-kontosaldoen, blir Shopify-saldo valgt som standard betalingsmåte for temakjøp og éngangskjøp av apper. Hvis du vil betale gjentakende kostnader med Shopify-saldoen, må du aktivere den i Fakturerings-innstillingene.

Hvis omkostningene overstiger midlene på Shopify Payments-kontosaldoen, blir ikke betalingen hentet fra saldoen din. I dette tilfellet blir hele beløpet på fakturaen belastet det kredittkortet du har registrert.

Shopify Email

Alle forhandlere med et betalt Shopify-abonnement har 2 500 gratis e-poster i starten av hver måned. E-postkostnader beregnes etter følgende regler:

 • E-poster telles basert på hver individuelle e-postadresse som en e-postaktivitet sendes til. Sending av én kampanje-e-post til 800 abonnenter teller for eksempel som 800 e-poster.
 • Ubrukte e-poster overføres ikke til den påfølgende måneden.
 • Du kan sende flere e-poster utover 2 500 gratis e-poster til en kostnad på 1 USD per hver 1 000 e-post sendt.
 • Det er ingen ytterligere abonnementer, og Shopify Email belaster deg bare for det du sender.

Hvis du vil ha mer informasjon kan du se kostnader for Shopify Email.

Eventuelle ekstra e-postkostnader legges på Shopify-fakturaen din for den forrige måneden som Markedsførings-e-poster. For flere detaljer om kostaden for hver enkelt e-postaktivitet kan du klikke på Vis detaljer i Fakturering-seksjonen i Shopify-administrator.

Skatter

Hvis forretningen din er lokalisert i kanadisk eller amerikansk jurisdiksjon der Shopifys forretning er tilstedeværende, er Shopify lovpålagt å belaste gjeldende avgifter for abonnementet ditt. Shopify belaster kun avgifter når det kreves av skattemyndighetene i jurisdiksjonen du befinner deg i. Disse avgiftene er relatert til Shopify-abonnementet ditt og påvirkes ikke av produktene eller tjenestene du selger.

Shopify er et kanadisk selskap som opererer i Canada med tilstedeværelse i følgende stater og distrikter i USA:

 • Arizona
 • Byen Chicago, Illinois
 • Connecticut
 • Byen Denver, Colorado
 • Hawaii
 • Indiana
 • Kentucky
 • Massachusetts
 • New Mexico
 • New York
 • Ohio
 • Pennsylvania
 • Rhode Island
 • Sør-Carolina
 • Sør-Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Washington D.C.
 • Washington
 • Vest-Virginia

Hvis butikken din er lokalisert i Canada eller i noen av de oppførte statene eller distriktene, belastes abonnementet ditt med gjeldende avgifter (HST/PST/mva. eller per stat/fylke/kommune). Hvis butikken er lokalisert utenfor Canada eller statene og distriktene hvor Shopify er tilstedeværende, er abonnementsomkostningene ikke underlagt avgifter.

Avgiftene vises på en separat linje på fakturaen din.

Avgifter på kontoomkostninger

Hvis du bor i et område der Shopify er nødt til å belaste avgifter på noen av kontoomkostningene, vises disse omkostningene på Shopify-fakturaen din.

MVA belastet i Singapore

Hvis butikken din ligger i Singapore, blir du fra og med desember 2019 belastet for varer og tjenester (MVA) på Shopify-avgifter. Du vil kunne se denne kostnaden på den månedlige Shopify-fakturaen din. Det er for øyeblikket ikke mulig å oppgi MVA-nummeret ditt for å bli fritatt fra å betale avgifter.

MVA-nummer for butikker i Europa

Hvis butikken er lokalisert i Europa, må du enten oppgi et gyldig merverdiavgiftsnummer (mva.) eller indikere at du har et slikt nummer.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. I MVA-nummer-seksjonen oppgir du MVA-informasjonen din:

- Hvis du har et MVA-nummer, klikker du på Legg til MVA-nummer, angir det i det tilgjengelige feltet og klikker på Lagre. - Hvis du ikke har et MVA-nummer, klikker du på jeg har ikke et MVA-nummerog klikker på Bekreft. MVA-nummeret vises som N/A.

 1. Klikk på Lagre.

Shopify bekrefter MVA-nummeret gjennom VAT Information Exchange System (VIES) og endrer statusen fra pending til verified når verifiseringen er fullført.

Mva. belastet i Irland

Hvis butikken din holder til i Irland, blir du belastet med 23 % mva. på de relevante Shopify-avgiftene dine. Denne belastningen vises i alle de månedlige fakturaene etter 1. juni 2019.

MVA-nummer for butikker i Sør-Afrika

Hvis butikken din er lokalisert i Sør-Afrika, så vil du i 2020 bli belastet med 15% merverdiavgift (MVA). Du kan velge å enten oppgi et MVA-nummer, eller oppgi at du ikke har et.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. I Skatteregistrering-seksjonen oppgir du MVA-opplysningene dine: - Hvis du har et MVA-nummer, klikker du på Legg til MVA-nummer, oppgir det i feltet og klikker på Legg til MVA-nummer.
  • Hvis du ikke har et MVA-nummer, klikker du på jeg har ikke et MVA-nummerog klikker på Bekreft.

Australsk MVA-fritak for Shopify-abonnementer

Hvis butikken er lokalisert i Australia er Shopify-abonnementet og Shopify Shipping-etiketter underlagt australsk merverdiavgift (MVA) med en sats på 10 %. Shopify innhenter imidlertid ikke MVA fra betalingene dine hvis du registrerer deg for australsk MVA og legger til et Australsk bedriftsnummer: ABN til Shopify-butikken.

ABN-nummeret er et 11-sifret nummer som brukes av de australske myndighetene til å identifisere bedriften din. Hvis du er registrert for australsk MVA må du legge til ABN-nummeret ditt for å være kvalifisert for momsfritak. For å kvalifisere for momsfritak må du både legge til ABN-nummeret for Shopify-butikken og registrere deg for australsk MVA.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. I Avgiftsregistrering-seksjonen klikker du på Ja, jeg er MVA-registrert.
 3. Angi ABN-nummeret og klikk på Legg til ABN.

New Zealandsk MVA-fritak for Shopify-abonnementer

Fra 1. juli 2020, dersom butikken din er basert i New Zealand, gjelder New Zealands avgift for varer og tjenester (MVA) for Shopify-abonnementet med en sats på 15 %. Shopify innhenter imidlertid ikke MVA fra betalingene dine hvis du registrerer deg for New Zealandsk MVA og legger til IRD-nummeret i Shopify-butikken.

IRD er et 8-eller 9-sifret nummer som brukes av New Zealands myndigheter for å identifisere bedriften din. Hvis du er registrert for New Zealandsk MVA, må du legge til IRD-nummeret ditt for å kvalifisere for MVA-fritak.

Du kan legge til IRD-nummeret ditt før 1. juli 2020 for å klargjøre bedriften din for endringen. Du må både legge til IRD-nummeret i Shopify-butikken og registrere deg for New Zealandsk MVA for å kvalifisere for MVA-fritak på Shopify-abonnementet.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. I Avgiftsregistrering-seksjonen klikker du på Ja, jeg er MVA-registrert.
 3. Angi IRD-nummeret og klikk på Legg til IRD.

Faktureringskreditter

Kreditter til kontoen din grupperes i følgende kategorier:

 • Abonnementskreditt brukes som en rabatt på abonnementsomkostningene dine.
 • Appkreditt brukes som en rabatt på appomkostningene.
 • Fraktkreditt brukes som en rabatt på fraktomkostninger.
 • Transaksjonskreditt brukes som en rabatt på transaksjonsavgifter.

Kreditter brukes på neste faktura i den aktuelle kategorien. Kreditter fra en kategori kan ikke brukes på en annen.

Kontroller de tilgjengelige faktureringskredittene dine

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Innstillinger > Fakturering.

 2. Se gjennom tilgjengelige kreditter i Kreditter-seksjonen.

Hvis du har tilgjengelige kreditter i en annen kredittkategori, vises det i Kredittkategori-tabellen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis