Omkostninger

Fakturaen viser en rekke omkostninger avhengig av hvor butikken er lokalisert og hvilke tjenester butikken bruker. Omkostninger på Shopify-fakturaen vises på kredittkortutskriften som: Shopify * <bill number>

Abonnementsavgifter

Abonnementsavgiftene avhenger av abonnementet og faktureringsperioden for abonnementet.

Avgifter for fraktetiketter

Når du kjøper en fraktetikett, faktureres kostnaden gjennom Shopify-kontoen din.

Leveringsfakturaer belastes separat fra Shopify-abonnementet ditt. Fraktetiketter er ikke underlagt avgifter i USA, men lovene i Canada pålegger slike avgifter. Hvis du kansellerer en fraktetikett, blir kostnaden refundert som en kreditt mot fremtidige etikettkjøp. Kostnaden blir ikke refundert direkte til Shopify-kontoen din.

Hvis du når den daglige faktureringsgrensen når du kjøper fraktetiketter, kan du fortsette å kjøpe fraktetiketter tilsvarende 10 % av grensebeløpet mens det genereres en faktura. Du kan kontrollere kontoens grensebeløp i Fakturaer-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administratoren. Eventuelle kjøp som gjøres i denne perioden inkluderes på neste faktura. For å finne ut mer om hvordan du blir fakturert for fraktetiketter, kan du kontakte Shopifys brukerstøtte.

Transaksjonsavgifter

Hvis du bruker Shopify Payments, gjelder ikke transaksjonsavgifter for bestillinger. Transaksjonsavgifter gjelder heller ikke for manuelle betalingsmetoder. Manuelle betalingsmetoder inkluderer kontantbetaling ved levering (COD), bankinnskudd, sjekker, testbestillinger og bestillingsutkast merket som betalt eller ventende. Transaksjonsavgifter gjelder ikke for POS-bestillinger.

Hvis du ikke bruker Shopify Payments eller en manuell betalingsmetode, gjelder transaksjonsavgifter for bestillinger i tillegg til behandlingsgebyrer som belastes av betalingsleverandøren din.

Måten kontoen din faktureres på, avhenger av butikkens transaksjonsvolum, eventuelle gjentakende appomkostninger og hvilken betalingsleverandør du bruker.

Merk at appen for Advanced Cash on Delivery, som tilbyr tilleggsfunksjoner, automatisk installeres til butikker i India som bruker indiske rupier (INR) som standardvaluta. I motsetning til alternativet for manuelle betalinger ved levering, kreves et transaksjonsgebyr for kjøp gjennom appen. Du kan deaktivere appen og fortsette standardalternativet for betaling ved levering i betalingsinnstillingene.

Beregne transaksjonsavgiftene dine

Shopify bruker følgende formel til å beregne transaksjonsavgifter for en 30-dagers periode:

 [(produktkostnader - rabatter) + avgifter + fraktomkostninger] x rate 

Raten for transaksjonsomkostninger varierer avhengig av hvilken prisplan du har.

Vis en fordeling av transaksjonsavgiftene

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Fakturering.

 3. Klikk på fakturaen du vil vise i Fakturaer-seksjonen.

 4. Hvis en faktura inkluderer transaksjonskostnader, vil Transaksjonsavgifter-seksjonen ha koblinger til de tilknyttede bestillingene. Klikk for å se informasjonen.

I panelet som åpnes kan du vise detaljene for transaksjonsavgiften for hver bestilling som dekkes av denne fakturaen.

Klikk på en bestilling for å se alle detaljene for transaksjonen.

Kreditter for transaksjonsavgifter og kanselleringer

Transaksjonsavgifter gjelder ikke for bestillinger som benytter kontantbetaling ved levering.

Hvis du har blitt belastet for en transaksjonsavgift for en testbestilling, må du kansellere testbestillingen. En transaksjonskreditt tildeles kontoen din og anvendes på neste sett med transaksjonsavgifter.

Domener, temaer og engangs appavgifter

Du mottar en faktura med engangsbelastning for handlinger som registrering av et domene, kjøp av et tema eller kjøp av en app. Du kan vise kontohistorikken i Fakturaer-seksjonen på Fakturering-siden i Shopify-administratoren.

Kjøp av tema er ikke refunderbart

Bruk Shopify-saldoen din til å betale fakturaer

Hvis butikken din er basert i USA og du har tilstrekkelige midler på Shopify Payments-kontosaldoen, blir Shopify-saldo valgt som standard betalingsmåte for temakjøp og éngangskjøp av apper. Hvis du vil betale gjentakende kostnader med Shopify-saldoen, må du aktivere den i Fakturerings-innstillingene.

Hvis omkostningene overstiger midlene på Shopify Payments-kontosaldoen, blir ikke betalingen hentet fra saldoen din. I dette tilfellet blir hele beløpet på fakturaen belastet det kredittkortet du har registrert.

Skatter

Hvis forretningen din er lokalisert i kanadisk eller amerikansk jurisdiksjon der Shopifys forretning er tilstedeværende, er Shopify lovpålagt å belaste gjeldende avgifter for abonnementet ditt. Shopify belaster kun avgifter når det kreves av skattemyndighetene i jurisdiksjonen du befinner deg i. Disse avgiftene er relatert til Shopify-abonnementet ditt og påvirkes ikke av produktene eller tjenestene du selger.

Shopify er et kanadisk selskap som opererer i Canada med tilstedeværelse i følgende stater og distrikter i USA:

 • Arizona
 • Byen Chicago, Illinois
 • Connecticut
 • Byen Denver, Colorado
 • Hawaii
 • Kentucky
 • Massachusetts
 • New Mexico
 • New York
 • Ohio
 • Pennsylvania
 • Sør-Carolina
 • Sør-Dakota
 • Tennessee
 • Texas
 • Utah
 • Washington D.C.
 • Washington
 • Vest-Virginia

Hvis butikken din er lokalisert i Canada eller i noen av de oppførte statene eller distriktene, belastes abonnementet ditt med gjeldende avgifter (HST/PST/mva. eller per stat/fylke/kommune). Hvis butikken er lokalisert utenfor Canada eller statene og distriktene hvor Shopify er tilstedeværende, er abonnementsomkostningene ikke underlagt avgifter.

Du kan se avgiftene på en separat linje i fakturaen:

Fakturaavgiftslinje

MVA belastet i Singapore

Hvis butikken din ligger i Singapore, blir du fra og med desember 2019 belastet for varer og tjenester (MVA) på Shopify-avgifter. Du vil kunne se denne kostnaden på den månedlige Shopify-fakturaen din. Det er for øyeblikket ikke mulig å oppgi MVA-nummeret ditt for å bli fritatt fra å betale avgifter.

MVA-nummer for butikker i Europa

Hvis butikken er lokalisert i Europa, må du enten oppgi et gyldig merverdiavgiftsnummer (mva.) eller indikere at du har et slikt nummer.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. I MVA-nummer-seksjonen oppgir du MVA-informasjonen din:

- Hvis du har et MVA-nummer, klikker du på Legg til MVA-nummer, angir det i det tilgjengelige feltet og klikker på Lagre. - Hvis du ikke har et MVA-nummer, klikker du på jeg har ikke et MVA-nummerog klikker på Bekreft. MVA-nummeret vises som N/A.

 1. Klikk på Lagre.

Shopify bekrefter MVA-nummeret gjennom VAT Information Exchange System (VIES) og endrer statusen fra pending til verified når verifiseringen er fullført.

Mva. belastet i Irland

Hvis butikken din holder til i Irland, blir du belastet med 23 % mva. på de relevante Shopify-avgiftene dine. Denne belastningen vises i alle de månedlige fakturaene etter 1. juni 2019.

MVA-nummer for butikker i Sør-Afrika

Hvis butikken din er lokalisert i Sør-Afrika, så vil du i 2020 bli belastet med 15% merverdiavgift (MVA). Du kan velge å enten oppgi et MVA-nummer, eller oppgi at du ikke har et.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.
 2. I Skatteregistrering-seksjonen oppgir du MVA-opplysningene dine: - Hvis du har et MVA-nummer, klikker du på Legg til MVA-nummer, oppgir det i feltet og klikker på Legg til MVA-nummer.
  • Hvis du ikke har et MVA-nummer, klikker du på jeg har ikke et MVA-nummerog klikker på Bekreft.

Australsk merverdifritak

Hvis butikken er lokalisert i Australia er Shopify-abonnementet underlagt australsk merverdiavgift (mva.) med en rate på 10 %. Shopify innhenter imidlertid ikke mva. fra betalingene dine hvis du registrerer deg for australsk mva. og tilfører et australsk forretningsnummer (ABN) til Shopify-butikken.

ABN-nummeret er et 11-sifret nummer som brukes av de australske myndighetene til å identifisere bedriften. Hvis du er registrert for australsk mva., må du legge til ABN-nummeret ditt for å være kvalifisert for momsfritak. For å kvalifisere for momsfritak er det nødvendig at du både legger til ABN-nummeret for Shopify-butikken og registrerer deg for australsk mva.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Innstillinger > Fakturering.

 2. I Forretningsregistrering-seksjonen klikker du på Legg til ABN-nummer og angir ABN-nummeret ditt.

 3. Hvis du er registrert for australsk mva., klikker du på Jeg er registrert for mva.

 4. Klikk på Lagre.

Faktureringskreditter

Kreditter til kontoen din grupperes i følgende kategorier:

 • Abonnementskreditt brukes som en rabatt på abonnementsomkostningene dine.
 • Appkreditt brukes som en rabatt på appomkostningene.
 • Fraktkreditt brukes som en rabatt på fraktomkostninger.
 • Transaksjonskreditt brukes som en rabatt på transaksjonsavgifter.

Kreditter brukes på neste faktura i den aktuelle kategorien. Kreditter fra en kategori kan ikke brukes på en annen.

Kontroller de tilgjengelige faktureringskredittene dine

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren klikker du på Innstillinger > Fakturering.

 2. Se gjennom tilgjengelige kreditter i Kreditter-seksjonen.

Hvis du har tilgjengelige kreditter i en annen kredittkategori, vises det i Kredittkategori-tabellen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis