Priser for Shopify Tax

Alle butikker i USA kan bruke Shopify Tax uten kostnader for de første 100 000 USD i nettbaserte salg i USA hvert kalenderår. Grensen på 100 000 USD gjelder for hver enkelt butikk. Hvis du har mer enn én butikk, kan hver butikk bruke det gratis for sine første 100 000 USD i nettbaserte salg hvert kalenderår. Når en butikk overstiger terskelverdien gjelder følgende avgifter, inntil maksimalt 5000 USD per butikk:

 • En beregningsavgift på 0,35 % belastes på bestillinger der avgifter beregnes i butikker med Shopify Starter-, Shopify Lite-, Basic Shopify-, Shopify- og Advanced Shopify-abonnementene.
 • En beregningsavgift på 0,25 % belastes på bestillinger der avgifter beregnes i butikker med Shopify Plus-abonnementet.

Shopify Tax-avgiftsterskel

Gebyrene for avgiftsberegninger gjelder bare hvis butikken har gjort salg som tilsvarer eller overstiger 100 000 USD i et kalenderår i USA. Hvis butikkens salg er under 100 000 USD, påløper det ingen kostnader for avgiftsberegninger. Et kalenderår er perioden fra 1. januar til 31. desember.

Salg som teller mot terskelverdien er bestillinger med opprinnelse i og som skal til lokalisasjoner i USA, og inkluderer følgende:

 • salg fra andre kanaler du har koblet til Shopify (for eksempel Facebook, Instagram med fler)
 • salg av gavekort
 • salg som gjøres gjennom Shop
 • salg som inkluderer ikke-avgiftsbelagte produkter
 • salg som gjøres gjennom alle betalingsgatewayer
 • avgifter og fraktgebyrer på salg

Importerte bestillinger teller ikke mot grensen.

Shopify Tax-avgifter

Gebyrer gjelder ikke for salg i stater der du ikke innhenter avgifter. I tillegg gjelder følgende avgiftsgrenser:

 • Bestillingsgrense på 0,99 USD. Uansett hvor stor bestillingens totalsum er belastes du ikke mer enn 0,99 USD per bestilling.
 • Årlig grense på 5000 USD. Uansett hvor mye du selger i et kalenderår blir du ikke belastet mer enn 5000 USD per år.

Hvis butikkens totalomsetning tilsvarer eller overstiger avgiftsterskelen påløper det en prosentbasert avgift på transaksjoner i butikken som får beregnet avgifter. Avgiften gjelder for bestillinger fra stater du har aktivert innsamling av omsetningsavgift i, inkludert bestillinger der avgifter ikke er tatt fordi produktene ikke er avgiftspliktige. Gebyret gjelder ikke følgende:

 • bestillinger fra stater du ikke innhenter avgifter i
 • kunder som er skattefritatt
 • bestillinger som kommer fra et annet land enn USA og sendes til et annet land enn USA
 • importerte bestillinger fra utenfor Shopify
 • bestillinger eller deler av bestillinger som er betalt med gavekort

Dette gebyret belastes deg på abonnementsfakturaen for Shopify. Det belastes ikke til kundene, og vises ikke på deres faktura.

Finn ut mer om alternativer for amerikanske skattetjenester.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis