Priser for Shopify Tax

Alle butikker som selger i USA kan bruke Shopify Tax uten kostnad for de første 100 000 USD i salg hvert kalenderår. Grensen på 100 000 USD gjelder for hver individuelle butikk. Hvis du har mer enn én butikk, er de første 100 000 USD i salg gratis for hver butikk hvert år. Når en butikk overstiger terskelverdien gjelder følgende avgifter, inntil maksimalt 5000 USD per butikk:

 • En beregningsavgift på 0,35 % belastes på bestillinger der avgifter beregnes i butikker med Shopify Starter-, Shopify Lite-, Basic Shopify-, Shopify- og Advanced Shopify-abonnementene.
 • En beregningsavgift på 0,25 % belastes på bestillinger der avgifter beregnes i butikker med Shopify Plus-abonnementet.

Shopify Tax-avgiftsterskel

Gebyrene for avgiftsberegninger gjelder bare hvis butikken har hatt salg som tilsvarer eller overstiger 100 000 USD i ett kalenderår innenfor USA. Hvis butikkens salg er under 100 000 USD, er det ingen kostnad for avgiftsberegninger. Et kalenderår er perioden som starter 1. januar og slutter 31. desember.

Salg som teller mot terskelverdien er bestillinger med opprinnelse i og som skal til lokalisasjoner i USA, og inkluderer følgende:

 • salg fra andre kanaler du har koblet til Shopify (for eksempel Facebook, Instagram og så videre)
 • fysiske salg gjort gjennom Shopify Point of Sale
 • salg av gavekort
 • salg som er gjort gjennom Shop
 • salg som inkluderer ikke-avgiftsbelagte produkter
 • salg som gjøres gjennom alle betalingsgatewayer
 • avgifter og fraktgebyrer på salg

Importerte bestillinger teller ikke mot grensen.

Shopify Tax-avgifter

Avgifter gjelder ikke for salg i stater der du ikke innhenter avgifter. I tillegg gjelder følgende avgiftsgrenser:

 • Bestillingsgrense på 0,99 USD. Uansett hvor stor bestillingens totalsum er, blir du ikke belastet mer enn 0,99 USD per bestilling.
 • Bestillingsgrense på 0,99 USD. Uansett hvor mye du selger i løpet av et kalenderår, blir du ikke belastet mer enn 5000 USD per år.

Hvis butikkens totalomsetning tilsvarer eller overstiger avgiftsterskelen påløper det en prosentbasert avgift på transaksjoner i butikken som får beregnet avgifter. Avgiften gjelder for bestillinger fra stater du har aktivert innsamling av omsetningsavgift i, inkludert bestillinger der avgifter ikke er tatt fordi produktene ikke er avgiftspliktige. Gebyret gjelder ikke følgende:

 • bestillinger fra stater du ikke innhenter avgifter i
 • bestillinger importert fra utenfor Shopify

Dette gebyret belastes deg på abonnementsfakturaen for Shopify. Det belastes ikke til kundene, og vises ikke på deres faktura.

Finn ut mer om alternativer for amerikanske skattetjenester.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis