Định giá Shopify Tax

Tất cả cửa hàng bán hàng sang Hoa Kỳ đều có thể sử dụng Shopify Tax mà không mất phí đối với 100.000 USD doanh số đầu tiên tại Hoa Kỳ mỗi năm. Ngưỡng 100.000 USD áp dụng cho riêng từng cửa hàng. Nếu bạn có nhiều cửa hàng thì mỗi năm, mỗi cửa hàng sẽ được miễn phí 100.000 USD doanh số đầu tiên. Sau khi cửa hàng vượt quá ngưỡng này, các khoản phí sau sẽ áp dụng cho mỗi cửa hàng và không quá 5.000 USD:

 • Tính phí 0,35% đối với đơn hàng được tính thuế trong các cửa hàng đang sử dụng gói Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify và Advanced Shopify.
 • Tính phí 0,25% đối với đơn hàng được tính thuế tại các cửa hàng đang sử dụng gói Shopify Plus.

Ngưỡng phí Shopify Tax

Chỉ áp dụng phí tính thuế nếu cửa hàng bán hàng với giá trị bằng hoặc lớn hơn 100.000 USD trong một năm dương lịch tại Hoa Kỳ. Nếu doanh số của cửa hàng dưới 100.000 USD, bạn sẽ không bị tính phí tính thuế. Một năm dương lịch là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

Doanh số được tính vào mức ngưỡng là các đơn hàng xuất xứ từ và được giao đến các địa điểm tại Hoa Kỳ, bao gồm:

 • doanh số từ các kênh khác mà bạn đã kết nối với Shopify (ví dụ: Facebook, Instagram, v.v.)
 • doanh số bán hàng trực tiếp qua Hệ thống bán hàng Shopify
 • doanh số thẻ quà tặng
 • doanh số thu được qua Shop
 • doanh số bao gồm sản phẩm không đánh thuế
 • doanh số thu được qua tất cả các cổng thanh toán
 • thuế và phí vận chuyển khi bán hàng

Đơn hàng đã nhập không được tính vào ngưỡng này.

Phí Shopify Tax

Không áp dụng phí khi bán hàng tại các tiểu bang nơi bạn không thu thuế. Ngoài ra, các giới hạn phí sau sẽ áp dụng:

 • Giới hạn 0,99 USD cho đơn hàng. Bất kể tổng giá trị đơn hàng là bao nhiêu, bạn cũng sẽ không bị tính phí quá 0,99 USD cho mỗi đơn hàng.
 • Giới hạn 5.000 USD hằng năm. Bất kể bạn bán được bao nhiêu hàng trong một năm dương lịch, bạn cũng sẽ không bị thu phí quá 5.000 USD một năm.

Nếu tổng doanh số của cửa hàng lớn hơn hoặc bằng ngưỡng phí thì phí theo tỷ lệ phần trăm sẽ phát sinh đối với giao dịch đã tính thuế tại cửa hàng của bạn. Phí này áp dụng cho các đơn hàng từ những tiểu bang bạn đã kích hoạt tính năng thu thuế, bao gồm đơn hàng không tính thuế do sản phẩm được miễn thuế. Phí này không áp dụng cho:

 • đơn hàng từ các tiểu bang nơi bạn không thu thuế
 • đơn hàng được nhập từ bên ngoài Shopify

Phí này được tính cho bạn trên hóa đơn gói đăng ký sử dụng Shopify. Phí này không được tính cho khách hàng và không xuất hiện trên hóa đơn của họ.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn dịch vụ thuế tại Hoa Kỳ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí