Chọn dịch vụ thuế

Khi thiết lập thuế cho Hoa Kỳ, bạn có thể chọn dịch vụ thuế phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình. Bạn có thể chọn Shopify Tax, Basic Tax hoặc Manual Tax để tính toán thuế và thu thuế từ khách hàng khi thanh toán. Bạn có thể thay đổi dịch vụ thuế mình sử dụng bất kỳ lúc nào.

Kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2023, chỉ có Shopify Tax mới được cập nhật các tính năng mới. Dịch vụ Basic Tax và Manual Tax sẽ tiếp tục hoạt động và nhận thông tin cập nhật về thuế suất, nhưng sẽ không nhận được các tính năng mới.

Xem lại bảng sau để xác định dịch vụ thuế nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Bảng tóm tắt các tính năng của dịch vụ thuế
Shopify Tax Basic Tax Manual Tax
Tính toán thuế bán hàng
Tự động tính thuế suất bằng thông tin đăng ký thuế
Tự động tính phí bằng danh mục sản phẩm
Đề xuất tự động cho danh mục sản phẩm
Độ chính xác tuyệt đối
Hỗ trợ phí tiểu bang
Thời gian miễn thuế
Markets Pro
Báo cáo và thông tin chuyên sâu
Báo cáo thuế
Thông tin chuyên sâu về nghĩa vụ thuế
Báo cáo nâng cao
Miễn trừ và ghi đè
Miễn thuế B2B
Miễn thuế khách hàng
Ghi đè thuế suất thủ công
Thu thuế tại các tiểu bang không có thuế bán hàng

Trên trang này

Chọn dịch vụ thuế

Sau khi xem lại các tính năng và lưu ý đối với từng dịch vụ thuế, bạn có thể chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thuế và thuế nhập khẩu.
  2. Nhấp vào Hoa Kỳ.
  3. Trong mục Dịch vụ thuế hiện tại, nhấp vào Quản lý.
  4. Chọn dịch vụ thuế bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào Kích hoạt.

Thu thuế theo thông tin đăng ký

Thu thuế tự động tại các tiểu bang mà bạn đã đăng ký nghĩa vụ thuế.

Tính phí theo danh mục sản phẩm

Tự động tính toán miễn thuế và sửa đổi thuế dựa trên danh mục sản phẩm.

Đề xuất tự động cho danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm được tự động gợi ý cho sản phẩm của bạn.

Độ chính xác tuyệt đối

Độ chính xác tuyệt đối nhờtính toán chính xác thuế theo địa chỉ đường phố thay vì chỉ giới hạn ở mã ZIP. Tính năng này chỉ có trong Shopify Tax.

Hỗ trợ phí tiểu bang

Một số tiểu bang thu các khoản phí tương tự như thuế. Ví dụ: Tại Colorado, các đơn hàng bao gồm hàng hóa chịu thuế do phương tiện vận chuyển tại Colorado giao phải chịu 0,28 USD phí giao hàng bán lẻ không hoàn lại. Tính năng này chỉ có trong Shopify Tax.

Thời gian miễn thuế

Thuế suất đặc biệt áp dụng vào ngày cụ thể sẽ được tự động tính. Ví dụ: Texas có thời gian miễn thuế từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 hàng năm. Tính năng này chỉ có trong Shopify Tax.

Markets Pro

Chỉ Basic Tax hoặc Shopify Tax mới hỗ trợ Markets Pro. Bạn không thể sử dụng Manual Tax với Markets Pro.

Báo cáo thuế

Cho phép bạn truy cập các báo cáo cho biết số tiền thuế bạn đã thu.

Thông tin chuyên sâu về nghĩa vụ

Tự động cung cấp gợi ý và thông tin chuyên sâu về các nghĩa vụ thuế mà bạn có thể phải chịu dựa trên nơi bạn gửi hàng và bán hàng đến.

Báo cáo nâng cao

Báo cáo thuế nâng cao có thêm thông tin chi tiết về số tiền thuế bạn thu, từ đó có thể giúp bạn kê khai với cơ quan thuế.

Miễn thuế B2B

Cho phép bạn bán sản phẩm đã cấp phép được miễn thuế.

Miễn thuế cho khách hàng

Cho phép bạn chỉ định khách hàng cụ thể nào được miễn thuế.

Thông tin ghi đè thuế cho sản phẩm và dịch vụ vận chuyển

Chỉ định thông tin ghi đè thuế sản phẩm hoặc ghi đè thuế vận chuyển để áp dụng thuế suất cụ thể sẽ ghi đè lên bất kỳ tính toán thuế nào khác đối với sản phẩm hoặc nơi nhận hàng đã chọn. Bạn chỉ có thể áp dụng thông tin ghi đè ở cấp tiểu bang đối với Manual Tax.

Thu thuế tại các tiểu bang không có thuế bán hàng

Cho phép bạn thu thuế tại các tiểu bang không có thuế suất chung. Ví dụ: Nếu bạn ở New Hampshire và bán thực phẩm được chế biến và tiêu thụ tại chỗ thì có thể bạn sẽ cần áp dụng thuế suất 9%.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí