Thiết lập các khoản thuế tại Hoa Kỳ

Nếu bạn mới làm quen với Shopify, trước khi bắt đầu bán, bạn cần xác định xem bạn có nên thu thuế bán hàng hay không. Bạn có thể cần đăng ký với nhiều cơ quan thuế khác nhau. Sau đó, bạn có thể thiết lập thuế trong Shopify để giúp đảm bảo bạn thu đúng phí tại những nơi bạn bán ở Hoa Kỳ.

Trước khi bắt đầu

Trước khi bạn thêm đăng ký thuế vào trang quản trị tại phần Cài đặt > Thuế, hãy cân nhắc những điều sau.

Xác định bạn có cần thu thuế bán hàng hay không

Bạn cần xác định xem có cần thu thế bán hàng hay không. Nếu bạn không chắc chắn, tham khảo ý kiến cơ quan thuế tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia về thuế.

Để xem thông tin tổng hợp về quy định thuế tiểu bang, tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế tại Hoa Kỳ.

Đăng ký với cơ quan thuế

Nếu bạn cần thu thuế bán hàng ở một hoặc nhiều vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, bạn cần liên hệ với từng cơ quan liên quan và đăng ký với họ. Quy trình này khác nhau tùy theo nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh và nơi bán hàng cũng như theo yêu cầu của từng chính quyền.

Để xem liên kết đến các cơ quan thuế Hoa Kỳ khác nhau, tham khảo Tài liệu tham khảo về thuế tiểu bang.

Quản lý địa điểm

Để đảm bảo thuế suất của bạn chính xác, tạo địa điểm cho doanh nghiệp nếu hàng trong kho của bạn được thực hiện từ địa điểm khác với địa chỉ bạn đã thiết lập trong trang quản trị Shopify tại mục Cài đặt > Chung.

Thiết lập vùng bạn đăng ký

Sau khi đã đăng ký với cơ quan thuế và có mã số thuế bán hàng, bạn có thể thiết lập các khoản thuế.

Các bước thực hiện:

 1. Vào mục Settings (Cài đặt) > Taxes (Thuế).
 2. Trong mục Tax regions (Vùng đánh thuế), bên cạnh Hoa Kỳ, nhấp vào Set up (Thiết lập).
 3. Trong mục Sales tax collection (Thu thuế bán hàng), nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).
 4. Chọn tiểu bang nơi bạn đã đăng ký.
 5. Nhập ID thuế bán hàng của bạn vào mục Sales tax ID (ID thuế bán hàng). Nếu bạn đã đăng ký ID thuế bán hàng nhưng chưa có, vui lòng để trống mục này. Bạn có thể cập nhật khi nhận được ID thuế bán hàng.
 6. Không bắt buộc: Nếu doanh nghiệp của bạn ở tiểu bang có nhiều luật thuế liên quan đến vận chuyển, bạn có thể chọn xem có muốn tính thuế vận chuyển hay không.

  1. Nhấp vào Advanced options (Tùy chọn nâng cao).
  2. Trong phần Shipping tax (Thuế vận chuyển), chọn xem bạn có muốn áp dụng thuế vận chuyển hay không.
 7. Nhấp vào Start collecting sales tax (Bắt đầu thu thuế bán hàng).

 8. Không bắt buộc: Thêm vùng và số tài khoản bằng cách nhấp vào Collect sales tax (Thu thuế bán hàng).

Một số tiểu bang có các điều luật ảnh hưởng đến việc tính thuế vận chuyển. Nếu bạn đã đăng ký tính thuế tại California, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maine hoặc Maryland, bạn có thể chọn có tính thuế vận chuyển hay không.

Nếu bạn không chắc chắn liệu bạn có nên tính thuế trên phí vận chuyển hay không, hãy chọn tùy chọn cài đặt mặc định và kiểm tra với cơ quan thuế quan tiểu bang Hoa Kỳ hoặc chuyên gia thuế địa phương.

Bước tiếp theo

Bạn có thể tạo thông tin ghi đè về thuế cho sản phẩm có thuế suất mặc định không áp dụng hoặc phí vận chuyển cho các tiểu bang cụ thể.

Liên kết có liên quan

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí