Ställa in amerikanska skatter

Om du är nybörjare på Shopify måste du ta reda på om du ska debitera moms innan du påbörjar försäljningen. Du kan behöva registrera dig hos olika skattemyndigheter. Därefter kan du ställa in dina skatter i Shopify för att se till att du debiterar rätt summa oavsett vart du säljer i USA.

Innan du börjar

Granska följande överväganden innan du lägger till skatteregistreringar i din administratör i Inställningar > Skatter och Tullavgifter.

Fastställ om du behöver debitera försäljningsskatt

Du måste avgöra om du ska debitera omsättningsskatt. Om du är osäker, kontakta en amerikansk skattemyndighet eller en skatterådgivare.

För en översikt över delstatliga skatteregler, se amerikanska skattereferensen.

Registrera dig hos dina skattemyndigheter

Om du behöver ta ut moms i en eller flera amerikanska jurisdiktioner måste du kontakta var och en av de berörda myndigheterna och registrera dig hos dem. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och vart du säljer samt på de individuella myndigheternas krav.

Om du vill ha länkar till olika amerikanska skattebyråer, se delstatlig skattereferens.

Hantera dina platser

För att säkerställa att dina skattesatser är korrekta bör du skapa en plats för ditt företag om ditt lager distribueras från en plats som skiljer sig från den adress du har angett i Inställningar > Butiksuppgifter i din Shopify-administratör.

Ställ in de regioner där du är registrerad

När du har registrerat dig hos skattemyndigheten och har ett momsregistreringsnummer kan du ställa in dina skatter.

Steg:

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på USA i avsnittet Hantera inhämtning av försäljningsskatt.
 3. Klicka på Inhämta försäljningsskatt i avsnittet Regioner där du inhämtar skatt.
 4. Välj en region eller en stat där du är registrerad.
 5. I ID för omsättningsskatt anger du ditt ID för omsättningsskatt. Lämna det här fältet tomt om du har ansökt om ett ID för omsättningsskatt men inte har ett än. Du kan uppdatera det när du tar emot ditt ID för omsättningsskatt.
 6. Valfritt: om ditt företag finns i en stat där skattelagstiftningen gällande frakt varierar, kan du välja om du vill debitera skatt på frakt.

  1. Klicka på Avancerade alternativ.
  2. Välj om du vill tillämpa skatt på frakt under Skatt på frakt.
 7. Klicka på Hämta in omsättningsskatt.

 8. Valfritt: Lägg till fler regioner och kontonummer genom att klicka på Hämta in omsättningsskatt.

Avancerade alternativ

I vissa stater finns det lagstiftning som påverkar om frakt är skattepliktigt eller inte. Om du är registrerad för att debitera skatt i Kalifornien, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maine eller Maryland kan du välja ett av följande alternativ:

 • Vid behov (standard) – Om skatt hämtas in avgörs automatiskt. Om staten inte tar ut skatt på frakt, men tar ut skatt på frakt och hantering, så tas skatt endast ut om hanteringsavgifter läggs till i fraktkostnaden.
 • Alltid – skatt debiteras alltid vid leverans.
 • Aldrig – Skatt debiteras aldrig vid leverans.

Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare.

Nästa steg

Du kan skapa undantag för skatter för produkter där standardskattesatserna inte tillämpas eller fraktkostnader inte är skattepliktiga för vissa delstater.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis