Ställa in amerikanska skatter

Obs! Denna vägledning gäller handlare som bedriver försäljning i USA. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatterådgivare för att se till att du debiterar dina kunder korrekta skattesatser och för att försäkra att du deklarerar och skickar in dina skatter korrekt.

Om du är nybörjare på Shopify måste du ta reda på om du ska debitera moms innan du påbörjar försäljningen. Du kan behöva registrera dig hos olika skattemyndigheter. Därefter kan du ställa in dina skatter i Shopify för att se till att du debiterar rätt summa oavsett vart du säljer i USA.

Obs! Se till att hänvisa till Använd USA:s nya momsfunktion istället om du redan bedriver försäljning på Shopify.

Fastställ om du behöver debitera försäljningsskatt

Du måste avgöra om du ska debitera omsättningsskatt. Om du är osäker, kontakta en amerikansk skattemyndighet eller en skatterådgivare.

För en översikt över delstatliga skatteregler, se amerikanska skattereferensen.

Registrera dig hos dina skattemyndigheter

Om du behöver ta ut moms i en eller flera amerikanska jurisdiktioner måste du kontakta var och en av de berörda myndigheterna och registrera dig hos dem. Processen varierar beroende på var ditt företag är baserat och vart du säljer samt på de individuella myndigheternas krav.

Om du vill ha länkar till olika amerikanska skattebyråer, se delstatlig skattereferens.

Ställ in de regioner där du är registrerad

När du har registrerat dig hos skattemyndigheten och har ett momsregistreringsnummer kan du ställa in dina skatter.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Skatter.
 2. Klicka på Ställ in i avsnittet Skatteregioner bredvid USA.
 3. I avsnittet Skatteregistreringar klickar du på Lägg till skatteregisterring.
 4. Välj en delstat där du är registrerad.
 5. I Momsregistreringsnummer ska du ange ditt kontonummer.
 6. Valfritt: om ditt företag finns i en stat där skattelagstiftningen gällande frakt varierar, kan du välja om du vill debitera skatt på frakt.

  1. Klicka på Avancerade alternativ.
  2. Välj om du vill tillämpa skatt på frakt under Skatt på frakt.
 7. Klicka på Lägg till skatteregistrering.

 8. Valfritt: Lägg till fler regioner och kontonummer genom att klicka på Lägg till skatteregistrering.

Lagstiftningen i vissa stater påverkar om det tillkommer skatt på frakt. Om du är registrerad för att debitera skatt i Kalifornien, Colorado, Florida, Illinois, Louisiana, Maine eller Maryland, kan du välja om du vill debitera skatt på frakt.

Om du inte är säker på om du bör debitera skatt på frakt, lämna det här alternativet på standardinställningen och kontrollera med amerikanska statliga skattemyndigheter eller en lokal skatterådgivare.

Nästa steg

Du kan skapa undantag för skatter för produkter där standardskattesatserna inte tillämpas eller fraktkostnader inte är skattepliktiga för vissa delstater.

Relaterade länkar

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis